بسمه تعالي

 حمید  شهبازمحمدی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

حمید شهبازمحمدی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (8)
مقالات
مقالات(6)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(1)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : حمید شهبازمحمدی مرتبه علمي : سایر
نوع استخدام : بخش :
تلفن تماس محل کار : آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
11317راه‌اندازی و اعتبارسنجی روش سنجش پوتنسی واکسن خوراکی فلج اطفالهمکار1387/09/011389/02/31
251کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی کاربرد تشخیصی آنزیم لوسین دهیدروژناز جداسازی شده از سویه Bacillus badiusهمکار1390/01/151391/07/15
389بهینه سازی زیست حسگر تشخیصی فنیل آلانین بر پایه ی پلیمر رسانا و آنزیم نوترکیب فنیل آلانین دهیدروژنازهمکار1390/02/251391/02/25
4117بررسی امکان ساخت زیست حسگر فنیل آلانین بر پایه آپتامر اختصاصیهمکار1390/07/201392/02/20
5344طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مزوپروسی جهت شناسایی اسید آمینه لوسین در نمونه های بیولوژیکهمکار1392/10/201394/01/20
61271تولید نیمه صنعتی آنزیم نوترکیب لوسین دهیدروژناز، بهینه سازی و طراحی نمونه کیت غربالگری بیماری ادرار شربت افرا نوزادانهمکار1394/02/071395/08/07
7530مهار بیان TGF-B و اینترلوکین 10 در سلول های ماکروفاژی الوده به لیشمانیا ماژور توسط نانو کمپلکس SiRNA اختصاصی با هدف بررسی امکان ایمونوتراپی لیشمانیوز جلدیهمکار1394/11/011396/09/01
8547طراحی و ساخت میکروچیپ الکتروشیمیایی بر پایه DNA جهت شناساییRNA ویروس هپاتیت C در نمونه های بیولوژیکهمکار1395/01/151396/09/15

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
12835Engineering an efficient mutant of Eupenicillium terrenum fructosyl peptide oxidase for the specific determination of hemoglobin A1cنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceApplied Microbiology and Biotechnology139710343.3417251735
23071An amperometric biosensor for specific detection of glycated hemoglobin based on recombinant engineered fructosyl peptide oxidaseنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Biological Macromolecules1398142-4.784855865
33079Partitioning of Recombinant Pseudomonas putida POS-F84 Proline Dehydrogenase in Aqueous Two-Phase Systems: Optimization Using Response Surface Methodologyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceApplied Biochemistry and Biotechnology139818922.14498510
43538Optimization of aqueous two-phase partitioning for purification of recombinant Eupenicillium terrenum fructosyl peptide oxidaseنمایه نوع دو – ScopusBiocatalysis and agricultural biotechnology139821- --
53842Cloning, high-level gene expression and bioinformatics analysis of SP15 and LeIF from Leishmania major and Iranian Phlebotomus papatasi saliva as single and novel fusion proteins: a potential vaccine candidate against leishmaniasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE140011562.184699713
65255In silico drug repurposing against SARS-CoV-2 using an integrative transcriptomic profiling approach: Hydrocortisone and Benzhydrocodone as potential drug candidates against COVID-19نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInfection, Genetics and Evolution1401103-4.393115

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1مهندسی فلاوآنزیم فروکتوزیل آمینواسید اکسیداز و تثبیت آن بر ساختارهای نانوکامپوزیتی به منظور طراحی نانو زیست حسگر HbA1cدکتری - PhD1394/06/141398/02/31دانشجو

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه