کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی کاربرد تشخیصی آنزیم لوسین دهیدروژناز جداسازی شده از سویه Bacillus badius

Cloning, Expression, Purification and Investigation of Diagnostic Application of Leucine Dehydrogenase Enzyme isolated from Bacillus badius strain


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 51
عنوان فارسي طرح کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی کاربرد تشخیصی آنزیم لوسین دهیدروژناز جداسازی شده از سویه Bacillus badius
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
حمید شهبازمحمدیهمکار
رضا صغیریهمکار
حسن میرزاحسینیهمکار
محمدرضا نظریهمکار
سعید رحمانزادههمکار
اسکندر امیدی نیامجری اصلی