طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مزوپروسی جهت شناسایی اسید آمینه لوسین در نمونه های بیولوژیک

Design and construction of mesoporous nanobiosensor to detect leucine amino acid in biological samples


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 344
عنوان فارسي طرح طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مزوپروسی جهت شناسایی اسید آمینه لوسین در نمونه های بیولوژیک
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 15

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
اسکندر امیدی نیامجری اصلی
حمید شهبازمحمدیهمکار