بهینه سازی زیست حسگر تشخیصی فنیل آلانین بر پایه ی پلیمر رسانا و آنزیم نوترکیب فنیل آلانین دهیدروژناز

Optimization of a diagnostic Phenylalanine Biosensor Based on a Conducting Polymer and recombinant phenylalanine dehydrogenase


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 89
عنوان فارسي طرح بهینه سازی زیست حسگر تشخیصی فنیل آلانین بر پایه ی پلیمر رسانا و آنزیم نوترکیب فنیل آلانین دهیدروژناز
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
حمید شهبازمحمدیهمکار
اسکندر امیدی نیامجری اصلی