طراحی و ساخت میکروچیپ الکتروشیمیایی بر پایه DNA جهت شناساییRNA ویروس هپاتیت C در نمونه های بیولوژیک

Design and construction of electrochemical micro-chip based on DNA in order to detection of HCV RNA in biological samples


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 547
عنوان فارسي طرح طراحی و ساخت میکروچیپ الکتروشیمیایی بر پایه DNA جهت شناساییRNA ویروس هپاتیت C در نمونه های بیولوژیک
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 20

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
اسکندر امیدی نیامجری اصلی
حمید شهبازمحمدیهمکار