راه‌اندازی و اعتبارسنجی روش سنجش پوتنسی واکسن خوراکی فلج اطفال

Set-up and validation of oral Polio vaccine potency assay


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1317
عنوان فارسي طرح راه‌اندازی و اعتبارسنجی روش سنجش پوتنسی واکسن خوراکی فلج اطفال
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
اسکندر امیدی نیامجری اصلی
حمید شهبازمحمدیهمکار
سهیلا اژدریهمکار