تولید نیمه صنعتی آنزیم نوترکیب لوسین دهیدروژناز، بهینه سازی و طراحی نمونه کیت غربالگری بیماری ادرار شربت افرا نوزادان

Semi-industrial production of recombinant leucine dehydrogenase enzyme, optimization & design of a prototype screening kit for neonates maple syrup urine disease


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1271
عنوان فارسي طرح تولید نیمه صنعتی آنزیم نوترکیب لوسین دهیدروژناز، بهینه سازی و طراحی نمونه کیت غربالگری بیماری ادرار شربت افرا نوزادان
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
اسکندر امیدی نیامجری اصلی
حمید شهبازمحمدیهمکار