بررسی امکان ساخت زیست حسگر فنیل آلانین بر پایه آپتامر اختصاصی

Investigate the possibility of making Phenylananine Biosensor Based on Specific Aptamer


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 117
عنوان فارسي طرح بررسی امکان ساخت زیست حسگر فنیل آلانین بر پایه آپتامر اختصاصی
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 8

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
حمید شهبازمحمدیهمکار
مینا ابراهیمی رادهمکار
سعید رحمانزادههمکار
اسکندر امیدی نیامجری اصلی