بسمه تعالي

 احمد  قاسمی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

احمد قاسمی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (3)
مقالات
مقالات(20)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(2)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(0)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : احمد قاسمی مرتبه علمي : سایر
نوع استخدام : بخش : تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن تماس محل کار : آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
11445Upsurge of Rodents’ Population in a Rural Area of Northeastern Iran Raised Concerns about Rodent-borne Diseasesنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139651-2 2125
22239Molecular survey of tularemia and plague in small mammals from Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology13978-3.5218
32241A case report of human tularemia from Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology13971040.0250253
42271Seroprevalence of Q fever among high-risk occupations in the Ilam province, the west of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13971422.766110
52408شیوع گونه های فرانسیسلا در آب های طبیعی جمع آوری شده از شمال غرب ایراننمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology13971110.01924
63065اندوکاردیت تب کیو در ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports1398914.01117
73067یک مطالعه سرولوژیکی و مولکولی در مورد تولیارنسیس Francisella در جوندگان از استان همدان ، غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139868-1.87115
83068بررسی اپیدمیولوژیک تولارمی در ایلام استان ، غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC Infectious Diseases13981912.56517
93827Cases of Mediterranean spotted fever in southeast of Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1399123 256260
103917عفونت کنه های سخت در ساحل دریای خزر ایران با بورلیای عامل بیماری لایم و بورلیاهای عامل تب راجعهنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTicks and Tick-Borne Diseases13991162.749111
114371Francisella tularensis human infections in a village of northwest Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC Infectious Diseases13992112.68818
124463بررسی Clostridium difficile در افراد مسن: یک مطالعه مقدماتی در ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL DOCTOR14005130.731319322
134478Borrelia duttonii-like spirochetes parasitize Meriones persicus in East Azerbaijan Province of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTicks and Tick-Borne Diseases14001263.74418
144643پایش عامل تولارمی در آب های سطحی آذربایجان شرقینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES140081-2.26815
155241A case report of ulceroglandular tularemia caused by Francisella tularensis subsp. Holarctica in Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceActa Tropica1401234-3.22214
165402نظارت مولکولی برای گونه های Rickettsia. و Bartonella spp. در کنه های شمال ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One140117123.752113
175649شواهد سرولوژیکی عفونت یرسینیا پستیس در جوندگان و گوشتخواران شمال غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS Neglected Tropical Diseases14011714.781111
185927Molecular investigation of Coxiella burnetii and Francisella tularensis infection in ticks in northern, western, and northwestern Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One14021883.7117
195993The surveillance of plague among rodents and dogs in Western Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS Neglected Tropical Diseases140217113.8111
206103بررسی مولکولی برای Coxiella burnetii و بروسلا spp. عفونت در زنان ایرانی تجربه سقط خود به خودنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC Infectious Diseases14022413.718

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1پایش فرانسیسلا تولارنسی در منابع آبی استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایرانبیستمین و هشتمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1398
2بررسی آلودگی به آرناویروس در پستانداران ایرانکنگره عفونیتهرانسخنرانی1398

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه