بررسی مولکولی آلودگی به باکتری های ریکتزیا و بارتونلا در کنه های شمال ایران

Molecular Survey of Bartonella spp and Rickettsia spp in ticks in northern of Iran


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1958
عنوان فارسي طرح بررسی مولکولی آلودگی به باکتری های ریکتزیا و بارتونلا در کنه های شمال ایران
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
صابر اسمعیلیهمکار
سعیدرضا نداف دزفولیهمکار
احمد قاسمیهمکار
مهدی روحانیهمکار
احسان مصطفویمجری اصلی