بررسی مولکولی عفونت به باکتری کوکسیلا بورنتی، بارتونلا، ریکتزیا و ارلیشیا در جوندگان ایران

Molecular Survey of Coxiella burnetii, Bartonella spp, Rickettsia spp and Ehrlichia spp in rodents of Iran


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1957
عنوان فارسي طرح بررسی مولکولی عفونت به باکتری کوکسیلا بورنتی، بارتونلا، ریکتزیا و ارلیشیا در جوندگان ایران
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
صابر اسمعیلیهمکار
احمد قاسمیهمکار
پریسا اسمعیلیهمکار
احسان مصطفویمجری اصلی