راه اندازی و اعتبارسنجی روش تعیین پوتنسی واکسنهای هپاتیتB نوترکیب از طریق In Vivo (ایمونوژنیسیتی) و InVitro (تعیین مقدار آنتی ژن)

Set-up and validation of recombinant hepatitis B vaccine potency determination by in vivo (mouse immunogenicity) and in vitro (antigen content) methods


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1318
عنوان فارسي طرح راه اندازی و اعتبارسنجی روش تعیین پوتنسی واکسنهای هپاتیتB نوترکیب از طریق In Vivo (ایمونوژنیسیتی) و InVitro (تعیین مقدار آنتی ژن)
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 14

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سهیلا اژدریمجری اصلی