بسمه تعالي

 سهیلا  اژدری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر سهیلا اژدری

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (17)
مقالات
مقالات(52)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(21)
کتاب ها
کتاب ها(1)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(33)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : سهیلا اژدری مرتبه علمي : استاد
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : تحقیقات انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمونولوژی
تلفن تماس محل کار : 2128 آدرس محل کار : بخش ایمونولوژی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
11318راه اندازی و اعتبارسنجی روش تعیین پوتنسی واکسنهای هپاتیتB نوترکیب از طریق In Vivo (ایمونوژنیسیتی) و InVitro (تعیین مقدار آنتی ژن)مجری اصلی1387/09/011388/12/29
21317راه‌اندازی و اعتبارسنجی روش سنجش پوتنسی واکسن خوراکی فلج اطفالهمکار1387/09/011389/02/31
31237بررسی الگوی بروز micro-RNA در مبتلایان به سل نهفته، فعال و افراد سالممجری اصلی1389/10/191391/10/19
484بررسی پاسخهای ایمنی اجرایی و مهاری در سرطان پستان به منظور شناسایی نقش زیر رده های مختلف لنفوسیتی در این سرطانمجری اصلی1390/02/251392/03/25
580ارزیابی پاسخ سایتوکاینی نوتروفیلها به پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکمجری اصلی1390/05/151391/06/15
6347تهیه آنتی بادی مونوکلنال به روش هیبریدوما برای تشخیص گونه لیشمانیا اینفنتوم در ایران به منظور تهیه کیت تشخیصیمجری اصلی1393/02/011395/02/01
7385کلونینگ و بیان فیوژن پروتئین نوترکیب LmSTI1 + PpSP42 حاصل از پروتئین بزاق پشه Phlebotomus papatasi و پروتئین انگل لیشمانیا و بررسی محافظت بخشی آن در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در موش BALB/cمجری اصلی1393/05/011395/05/01
8433ارزیابی پاسخهای ایمنی سلولی انسانی بر علیه یک پروتئین نوترکیب بزاق پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی، یکی از شایع ترین ناقل های لیشمانیوز پوستی در ایرانهمکار1393/09/231394/09/23
9443تشخیص Leishmania RNA virus(LRV) در سویه های لیشمانیا ماژور و بررسی تاثیر وجود ویروس بر ویرولانس و پاسخهای ایمنی درعفونت لیشمانیا ماژور درموش BALB/cمجری اصلی1393/11/011394/12/29
10530مهار بیان TGF-B و اینترلوکین 10 در سلول های ماکروفاژی الوده به لیشمانیا ماژور توسط نانو کمپلکس SiRNA اختصاصی با هدف بررسی امکان ایمونوتراپی لیشمانیوز جلدیهمکار1394/11/011396/09/01
11609شناسایی و سنجش هم زمان آفلاتوکسین های B1 و M1 با استفاده از نقاط کوانتومی هسته/پوسته سلنید کادمیوم/سولفید رویهمکار1395/07/241397/07/24
12637بررسی تغییرات پروفایل متابولوم حاصل از تیمار فرکشن های موثرگیاه زانتیوم استرامریوم بر علیه آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور(سوش فردلین).همکار1395/10/181397/01/18
131517تهیه و ارزیابی تاثیر نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا به همراه آگونیست های TLR2, TLR 7/8 بعنوان واکسن درمانی علیه لیشمانیا ماژور در موش BALB/cمجری اصلی1397/11/011399/11/01
141781سنجش فعالیت اپسونوفاگوسیتوز آنتی بادی های پنوموکوکال با استفاده از فلوسایتومتری مالتیپلکسهمکار1399/06/151400/06/14
152156بررسی ترانسکریپتومیک RNA غیرکدکننده طولانی در پاسخ التهابی انسانی در افراد آسیمپتوماتیک عفونت لیشمانیا تروپیکاهمکار1401/09/231403/09/22
162123بررسی قدرت بیماریزایی سویه مقاوم و حساس به دارو کاندیدا آلبیکنس در مدل حیوانی و ارزیابی پاسخ به درمان در عفونت سیستمیکهمکار1401/11/171403/11/16
172216شناسایی آنتی ژن های پروتئینی به عنوان کاندیدای واکسن به منظور ایمنی زایی علیه نایسریا گونوره به روش reverse vaccinology و ارزیابی ایمنی زایی آنتی ژن های منتخبهمکار1402/02/241404/02/23

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1217Assessment of nuclear and mitochondrial genes in precise identification and analysis of genetic polymorphisms for the evaluation of sLeishmaniaparasiteنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInfection, Genetics and Evolution 46-2.5913341
21211Fungistatic effects of optical brightener 220 against Trichophyton tonsurans, Aspergillus fumigatus and Candida albicansنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT13882020.911120123
3999Study animal centers which infected with brucella bacteria and determine common species of brucella by PCR method in the city of Zarandieh from March 2012 and June 2013نمایه نوع سه – سایر نمایه هاTrends in Life Sciences139451 6574
41065Expression of Leishmania major LmSTI1 in Yeast Pichia Pastorisنمایه نوع سه – سایر نمایه هاNovelty in Biomedicine139551 1623
5318Comparing Montanide ISA 720 and 50-V2 adjuvants formulated with LmSTI1 protein of Leishmania major indicated the potential cytokine patterns for induction of protective immune responses in BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMOLECULAR IMMUNOLOGY139576-3.375108115
6454Oral treatment with zinc sulfate increases the expression of Th1 cytokines mRNA in BALB/c mice infected with Leishmania majorنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCYTOKINE139581-2.947176
7579Immunomodulatory Properties of Mesenchymal Stem Cells Can mitigate Oxidative Stress and Inflammation Process in Human Mustard Lungنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiochemical Genetics13955461.543769783
81511Caspase-dependent apoptosis induced by two synthetic halogenated flavanones, 3′,7-dichloroflavanone and 3′,6-dichloroflavanone, on human breast and prostate cancer cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIn vitro cellular & developmental biology. Animal.13965421.447136146
91512Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells for Treatment of Airway Injuries in A Patient after Long-Term Exposure to Sulfur Mustardنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCell Journal13961912.363117126
101509Tumor suppressive function of microRNA-192 in acute lymphoblastic leukemiaنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBosnian Journal of Basic Medical Sciences13961731.432248254
111510Subcutaneous administration of a fusion protein composed of pertussis toxin and filamentous hemagglutinin from Bordetella pertussis induces mucosal and systemic immune responsesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences13972171.514753759
121513Development of monoclonal antibodies against axenic amastigotes of Leishmania infantum strain in Iran: Implication for diagnosis of Kala-azarنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences13972141.514388394
131514Mucosal and systemic immune responses elicited by recombinant Lactococcus lactis expressing a fusion protein composed of pertussis toxin and filamentous hemagglutinin from Bordetella pertussisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMicrobial Pathogenesis1397120-2.332155160
142569Development and physicochemical, toxicity and immunogenicity assessments of recombinant hepatitis B surface antigen (rHBsAg) entrapped in chitosan and mannosylated chitosan nanoparticles: as a novel vaccine delivery system and adjuvantنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArtificial Cells Nanomedicine and Biotechnology139746S13.026S230S240
152572Construction of a Novel DNA Vaccine Candidate encoding LmSTI1-PpSP42 Fusion Protein from Leishmania major and Phlebotomus papatasi Against Cutaneous Leishmaniasisنمایه نوع یک – Medline/PubMedReports of Biochemistry & Molecular Biology139771 6775
162578Subcutaneous Immunization with Recombinant Lactococcus lactis Expressing F1S1 Fusion Protein Induces Systemic and Mucosal Immune Responses in BALB/C Miceنمایه نوع یک – Medline/PubMedReports of Biochemistry and Molecular Biology139772 196203
171395Novel approach to improve vaccine immunogenicity: Mannosylated chitosan nanoparticles loaded with recombinant hepatitis B antigen as a targeted vaccine delivery systemنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Drug Delivery Science and Technology139744-2.2971926
183023Effects of the antifungal peptide Skh-AMP1 derived from Satureja khuzistanica on cell membrane permeability, ROS production, and cell morphology of conidia and hyphae of Aspergillus fumigatusنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePEPTIDES1398123-2.65919
193143The antifungal peptide MCh-AMP1 derived from Matricaria chamomilla inhibits Candida albicans growth via inducing ROS generation and altering fungal cell membrane permeabilityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology139810-4.259110
203328Cloning of a Recombinant Plasmid Encoding PpSP42 Protein Fragment of Phlebotomus papatasi and expressing it in HEK-نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health13984871.22513871389
213984Cloning, Expression and Purification of Espc, Espb and Espc/Espb Proteins of Mycobacterium tuberculosis ESX-1 Secretion Systemنمایه نوع یک – Medline/PubMedReports of Biochemistry & Molecular Biology139884 465472
223487New putative vaccine candidates against Acinetobacter baumannii using the reverse vaccinology methodنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMicrobial Pathogenesis1399143-2.58119
233767Identification and Validation of Stage-Associated PBMC Biomarkers in Breast Cancer Using MS-Based Proteomicsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Oncology139910-4.848114
243977Canola oilseed- and Escherichia coli- derived hepatitis C virus (HCV) core proteins adjuvanted with oil bodies, 1 induced robust Th1-oriented immune responses in immunized miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAPMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica1399128111.326593602
253980High resolution melting assay in discrimination of the main etiologic agents of leishmaniasis in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1399131 137144
263983miR-192 overexpression effect on DHFR and TYMS in acute lymphoblastic leukemiaنمایه نوع دو – ScopusGene Reports139921- 15
273979Combinatorial delivery of antigen and TLR agonists via PLGA nanoparticles modulates Leishmania major-infected-macrophages activationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiomedicine & Pharmacotherapy1400137-4.545110
283985Naloxone Diminishes the Virulence and Modifies the Cellular Immune Responses of BALB/c Mice Infected with Leishmania majorنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceActa Parasitologica14006621.018517523
294188Recombinant Expression of a Plant-derived Dimeric Antifungal Peptide (Diskh-AMP1) Joined by a Flexible Linker in Escherichia coli and evaluation of its biological activity in vitroنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics14002731.93119671977
304306Computational evaluation of a fusion protein consisted of pertussis toxin and filamentous hemagglutinin fromBordetella pertussisto target Claudin-4 using C-terminal fragment ofClostridium perfringensenterotoxinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Biomolecular Structure and Dynamics140039165.23559105919
314453In silico design and in vitro expression of novel multiepitope DNA constructs based on HIV-1 proteins and Hsp70 T-cell epitopesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY LETTERS14004382.46115131550
324464Identification of CCNB2 as A Potential Non-Invasive Breast Cancer Biomarker in Peripheral Blood Mononuclear Cells Using The Systems Biology Approachنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCell Journal14002342.479406413
334513Evaluation of Cellular Immune Responses in Dogs Immunized with Alum-Precipitated Autoclaved Leishmania major along with BCG and Imiquimodنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Parasitology14001631.012348356
344621Impact of gut microbiota on immune systemنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA14006832.048135144
354622Expression of a Novel HIV-1 Gag-Pol-Env-Nef-Rev Multi-Epitope Construct in Escherichia coliنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)140092 6270
364830Efficacy and antitumor activity of a mutant type of interleukin 2نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14001214.37917
374831Human IL-2Rɑ subunit binding modulation of IL-2 through a decline in electrostatic interactions: A computational and experimental approachنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One14001723.24118
385158Corrigendum: The role of microbiota and immune system crosstalk in cancer development and therapyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA14006912.048112
395160A Historic Review of the Role of CD4+ T-Cell Subsets in Development of the Immune Responses against Cutaneous and Visceral Leishmaniasesنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)14002620.099109
405201In Silico Analyses of Extracellular Proteins of Acinetobacter baumannii as Immunogenic Candidatesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Pharmaceutical Research14012111.962110
415252Immunopotentiation by linking Hsp70 T-cell epitopes to Gag-Pol-Env-Nef-Rev multiepitope construct and increased IFN-gamma secretion in infected lymphocytesنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePathogens and Disease14018013.951111
425434An overview of the sand fly salivary proteins in vaccine development against leishmaniasesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Microbiology14011460.0792801
435549Immunization with recombinant DcaP-like protein and AbOmpA revealed protections against sepsis infection of multi-drug resistant Acinetobacter baumannii ST2Pas in a C57BL/6 mouse modelنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMicrobial Pathogenesis1401174-3.848110
445720Evaluation of the Immunogenicity of Recombinant Espb, Espc Proteins from Mycobacterium Tuberculosis and the Fusion Espc/Espb Protein in BALB/C Miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceReports of Biochemistry and Molecular Biology14011140.0590598
455763طراحی و توسعه سلولهای CAR-T برای درمان سرطاننمایه نوع دو – ScopusKoomesh1401251 115
464974Immunoinformatics Evaluation of a Fusion Protein Composed of Leishmania infantum LiHyV and Phlebotomus kandelakii Apyrase as a Vaccine Candidate against Visceral Leishmaniasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Parasitology14011721.217145158
476082A novel nanobody-based immunocytokine of a mutant interleukin-2 as a potential cancer therapeuticنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAMB Express14021413.7110
486129Specific Targeting of Zinc Transporter LIV-1 with Immunocytokine Containing Anti-LIV-1 VHH and Human IL-2 and Evaluation of its In vitro Antitumor Activityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCurrent Pharmaceutical Design140230113.119
496169Reverse vaccinology approaches to introduce promising immunogenic and drug targets against antibiotic-resistant Neisseria gonorrhoeae: Thinking outside the box in currentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInfection, Genetics and Evolution1402112-3.2114
506224Investigation of Immunostimulatory Effects of IFN-γ Cytokine and CD40 Ligand Costimulatory Molecule for Development of HIV-1 Therapeutic Vaccine Candidateنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAdvanced Biology1402823.7--
516363Differential expression of miR-146 and miR-155 in active and latent tuberculosis infectionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health14025281.417491757
526364Molecular identification of Phlebotomus kandelakii apyrase and assessment of the immunogenicity of its recombinant protein in BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14021314.6113

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Expression of immunomodulating genes in breast cancer13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran 26th- 29th April, 2016 Tabriz-Iranتبریزپوستر1395
2STUDY OF MONOCLONAL ANTIBODY DEDICATED PRODUCTION TECHNIQUES AGAINST ANTIGENS OF LEISHMANIA INFANTUM AMASTIGOTEThe 17th international and Iranian congress of microbiologyتهرانپوستر1395
3کاربرد فلوسایتومتریکنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1395
4The role of monoclonal antibody in rapid detection of visceral leishmaniasisنهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1395
5Protection in mice immunized with LmSTI1 protein of Leishmania major formulated in Montanide ISA-720 adjuvant correlated with dominant Th1 responses, lower induction of IL-4 and higher ratio of IL-10/IL-17Direction internationale Réseau International des Instituts Pasteur Department of International Affairs-Institut Pasteur International NetworkParisپوستر1395
6HEMAGGLUTININ ANTIGEN CONTENT OF THREE DIFFERENT TYPES OF INFLUENZA VACCINES18th international and iranian congress of microbiologyتهرانپوستر1396
7COMPARISION OF CYTOPATHIC EFFECT (CPE) AND HEMADSORPTION (HAD) METHODS OF POTENCY ESTIMATION OF VARIOUS MUMPS VACCINE STRAINS AND PRODUCTS18th international and iranian congress of microbiologyتهرانپوستر1396
8Cloning and expression of a recombinant plasmid encoding LmSTI1 of Leishmania major and PpSP42 of Phlebotomus papatasi as a DNA vaccine candidate against cutaneous leishmaniasis3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic diseases of Iran (NICOPA10)شیرازپوستر1396
9;  I  ( :J)3( +K(L  * 6 10 M %;:( Brucellosis: Laboratory diagnosis Evaluation of testsکنگره بین المللی ارتقا کیفیت علوم آزمایشگاهیتهرانسخنرانی1397
10cloning expression and immunological assessment of EspB protein from Mycobacterium Tuerculosis14th Intrnational congress of Immunology and AllergyTehranپوستر1397
11A Glance at New Strategies for Modulating Tumor Microenvironment: Targeting TGF-βThe 16th Iranian Pharmaceutical Sciences Conferenceکرمانشاهپوستر1398
12Optimizing lentivirus production for CAR T cells development5th international congress on biomedicine(ICB2021)تهرانپوستر1400
13Optimizing lentivirus production for CAR T cells development5th International congress on biomedicineTehranپوستر1401
14TGFb redirectedimmune cells: novel oppertunity for treatment of castraction resistant prostate cancerCGC کنگره کنسر ژنومیکستهرانپوستر1402
15TGF-b redirected immune cellscancer genomicsTehranپوستر1402
16Cross-reactive immune responses between apyrases from Phlebotomus kandelakii, and Phlebotomus Papatasi16th international congress of immunology and allergytahranسخنرانی1402
17Delivery of Soluble Leishmania antigen, TLR1/2 (Pam3CSK4) and TLR7/8 (R848) agonists via PLGA nanoparticles stimulate Leishmania major-infected- macrophages responses18th The International Congress of Immunologycape townپوستر1402
18Immunomodulatory Effects of Extracellular Vesicles from Leishmania16th international congress of Immunology and AllergyTehranسخنرانی1402
19Differentiation of the old world leishmania species in Iran using HRM analysis5th International and 13th national biotechnology congress of IRITehranپوستر1402
20TGFb-redirected immune cells: Novel opportunity for treatment of castration resistant prostate cancerThe First International Congress of Cancer Genomicsتهرانپوستر1402
21Designing of a novel fusion protein composed of leishmania infantum lihyv and phlebotomus kandelakii apyrase as a vaccine candidate against visceral leishmaniasis using immunoinformaticsran's 5th conference on protein and peptide scienceتهرانپوستر1403

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1بررسی اثرات ذرات معلق دیزل بر عملکرد سلولهایT تنظیمی بند ناف جنینیدکتری - PhD1394/05/101397/12/20استاد راهنما
2کلونینگ و بیان پروتئین EspB مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در اشریشیا کولای و بررسی ایمونوراکتیویتی آن با لنفوسیتهای T مبتلایان به سلکارشناسی ارشد 1395/01/281396/12/20استاد راهنما
3ساخت سیستم کامل مخمر نوترکیب (Whole recombinant yeast) بیان کننده آنتی ژن LMSTL1 و ارزیابی کارایی آن در القای پاسخ محافظت بخش بر علیه عفونت لیشمانیا ماژوردکتری - PhD1390/09/191395/09/29استاد راهنما
4بیان فیوژن ساب یونیت S1 توکسین پرتوسیس – فیلامنتوس هماگلوتینین(FHA) درلاکتوکوکوس لاکتیس وبررسی ایمنی زایی آندکتری - PhD1394/03/051396/11/01استاد راهنما
5بررسی اثر عصاره و برخی ترکیبات موجود در اندام هوایی گیاه پنیرک (.Malva sylvestris L) بر رشد و بیوسنتز ارگوسترول در آسپرژیلوس‌های بیماری زا و ارزیابی سمیت سلولی آن‌ها در شرایط آزمایشگاهیدکتری حرفه ای1395/11/091396/11/09استاد مشاور
6ساخت و بیان کانستراکت ژنی فیوژن پروتئین حاصل از ژنهای کد کننده آپیراز بزاقی فلبوتوموس کندلاکی و پروتئین LiHyV لیشمانیا اینفانتوم در اشرشیا کلی و بررسی مصونیت زایی آن بر علیه عفونت لیشمانیا اینفانتومدکتری - PhD1395/11/231398/11/23استاد راهنما
7کلونینگ و بیان پروتئین EspB مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در اشرشیا کولای و بررسی ایمونوریکتیویتی آن با لنفوسیتهای Tمبتلایان به سلکارشناسی ارشد استاد راهنما
8کلونینگ و بیان پپتید ضد قارچی با منشا طبیعی بر علیه گونه های بیماریزای آسپرژیلوس و ارزیابی مکانسم عمل آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhDاستاد مشاور
9کلونینگ و بیان فیوژن پروتئین EspB+EspC از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اشریشیا کولای و بررسی ایمنی زایی آن در موشهای BALB/cدکتری - PhD1396/04/251400/04/25استاد راهنما
10بررسی تاثیرات mir-192 بر روی بیان آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز(DHFR)TGF, P53والقای آپوپتوزدر رده سلولی NALM6دکتری - PhDاستاد راهنما
11کلونینگ و بیان پپتید ضد قارچی با منشا طبیعی بر علیه گونه های بیماریزای آسپرژیلوس و ارزیابی مکانیسم عمل آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1394/01/221398/04/25استاد مشاور
12ساخت و ارزیابی تاثیر واکسن درمانی حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا ماژور به همراه آگونیست های TLR2, 7/8 به صورت نانوپارتیکل بر کنترل بیماری لیشمانیازیس در مدل موشی BALB/cدکتری - PhD1397/03/051399/12/28استاد راهنما
13ارزیابی پاسخ های ایمنی و محافظت بخشی پلاسمید نوترکیب حاوی ژن های PpSP42 فلبوتوموس پاپاتاسی و LmSTI1 لیشمانیا ماژور در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در مدل موش BALB/c.دکتری - PhD1394/01/151397/11/20استاد راهنما
14کلونینگ و بیان پروتئین EspB مایکو باکتریوم توبرکولوزیس در اشرشیا کولای و بررسی ایمنو راکتیویتی آن با لنفوسیت های T مبتلایان به سلکارشناسی ارشد 1395/01/281397/07/03استاد راهنما
15بیان فیوژن ساب یونیت S1 توکسین پرتوسیس – فیلامنتوس هما گلوتینین (FHA) در لاکتوکوکوس لاکتیس و بررسی ایمنی زائیدکتری - PhD1394/03/051397/11/27استاد راهنما
16طراحی و ساخت فیوژن پروتئین حاصل از انتهای کربوکسیل انتروتوکسین کلاستریدیوم پرفرینجنس،فیلامنتوس هماگلوتینین و زیر واحد S1 توکسین پرتوسیس (F1S1-C-CPE) و بررسی ایمنی زایی و محافظت بخشی آن پس از تجویز از طریق بینیدکتری - PhD1396/01/211399/12/28استاد راهنما
17ساخت و بیان کانستراکت ژنی فیوژن پروتئین حاصل از ژنهای کد کننده آپیراز بزاقی فلبوتوموس کندلاکی و پروتئین LiHyV لیشمانیا اینفانتوم در اشرشیا کلی و بررسی مصونیت زایی آن بر علیه عفونت لیشمانیا اینفانتومدکتری - PhD1395/11/241400/02/29استاد راهنما
18بررسی تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال چربی اتولوگ در درمان مجاری هوایی آسیب دیده در جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با گاز خردلدکتری - PhD1394/03/241395/04/20استاد راهنما
19بررسی تاثیرات افزایش بیان mir-192 بر روی بیان آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز (P53, TGFβ(DHFR و القای آپوپتوز در رده سلولی NALM6دکتری - PhD1393/11/111396/03/10استاد راهنما
20شناسایی، کلونینگ و بیان پپتید ضدقارچی با منشا طبیعی بدست آمده از بابونه ، سیاه دانه، عناب و خیار دریایی و بررسی مکانیسم اثر ضد قارچی آنها بر علیه گونه های پاتوژن کاندیدا در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1394/04/221396/02/07استاد مشاور
21بررسی تاثیر اسانس، عصاره ها و برخی ترکیبات موجود در اندام هوایی گیاه پنیرک (Malva sylvestris) بر رشد و بیوسنتز ارگوسترول در آسپرژیلوس های بیماریزا و ارزیابی سمیت سلولی آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری حرفه ای1395/11/111396/09/07استاد مشاور
22ارزیابی مهار رشد سلول‌های توموری با استفاده از ایمونوسایتوکاین حاوی اینترلوکین دو و نانوبادی علیه رسپتور 2 فاکتور رشد سلول های عروق خونی (VEGFR2)دکتری - PhD1397/07/281399/07/28استاد راهنما
23مهندسی سلولهایT با گیرنده آنتی ژن کایمریک ضد TGF-β و ارزیابی اثر آن روی عملکرد سلولهایCAR-T ضد PSMAدکتری - PhD1397/11/011403/11/30استاد راهنما
24مطالعه جنبه های متابولیکی میانکش پاتوژن-میزبان با رویکرد زیست سامانه ای در لیشمانیا ماژوردکتری - PhD1400/07/171403/02/17استاد راهنما
25طراحی، ساخت و بررسی یک پلتفرم سلولی حاوی گیرنده کایمریک جهت خنثی سازی Interleukin-1 betaدکتری - PhD1400/11/241403/11/24استاد راهنما
26بررسی تاثیر پروتئین نوترکیب سطحی ولباکیای (rWSP) همزیست فلبوتوموس پاپاتاسی بر عفونت لیشمانیایی در شرایط برون تنیکارشناسی ارشد 1402/09/271403/09/30استاد مشاور
27ارزیابی و مقایسه عملکرد ماکروفاژهای بکر تیمار شده با وزیکول های خارج سلولی (EVها) مشتق از ماکروفاژهای آلوده به LRV+ و LRV- لیشمانیا ماژورکارشناسی ارشد 1402/12/081403/12/29استاد مشاور
28کلونینگ و بیان پپتید ضدقارچی با منشا طبیعی بر علیه گونه های بیماری زای آسپرژیلوس و ارزیابی مکانیسم عمل آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1394/01/221397/12/20استاد مشاور
29طراحی روش بومی بمنظور اعتبارسنجی در تشخیص کیفی و کمی گونه های انگل لیشمانیا و همچنین تشخیص آلودگی های توام در ایران با هدف قرار داده پنج ژندکتری - PhD1393/06/291395/11/18استاد مشاور
30طراحی و تهیه ساختارهای پلیتوپی حامل اپیتوپهای پروتئینهای اصلی و تنظیمی ویروس HIV-1 با و بدون پروتئین شوک حرارتی 70 و بررسی ایمنوژنیسیتی آنها در موش BALB/cدکتری - PhD1399/01/131401/01/13استاد مشاور
31بررسی و مقایسه اثرات ادجوانتی سایتوکاین اینترفرون گاما و ملکول کمک تحریکی CD40 لیگاند به منظور طراحی یک کاندید واکسن حامل آنتی ژن Nef ویروس HIV-1 در موش BALB/cدکتری - PhD1400/02/251402/08/25استاد مشاور
32ارزیابی ایمنولوژیک پروتئین های protein DcaP-like وMetalloendopeptidase-like membrane protein اسینتوباکتر بومانی به صورت تک تک و ترکیبی به عنوان نامزد احتمالی واکسندکتری - PhD1398/01/241401/06/31استاد مشاور
33بیان، تعیین ویژگی و مقایسه آنتی بادی دوگانه علیه فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا و گیرنده اینترلوکین 6 در میزبان E. coliدکتری - PhD1401/11/011403/06/31استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1مبانی PCR کمی (qPCR) از تئوری تا عمل1398

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه