جستجو

 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 ترجمان دانش
 مقالات
 خلاصه مقالات کنگره ها/همایش ها
 کتاب ها
 پایان نامه ها
 صورتجلسات
 شوراها
 اخبار پژوهشی
 نشریات
 اختراع، اکتشاف، نوآوری و ثبت ژن
 شرکت در کارگاه
 تولید
 بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقاء سلامت
 داوری
 تدریس – داخل انستیتو
 تدریس – خارج انستیتو
 برگزاری کارگاه آموزشی
 برگزاری کنگره و سمینار
 فعالیت های مدیریتی و اجرائی در انستیتو
 عضویت در کمیته ها یا شوراها
 عضویت و سردبیری مجلات
 فعالیت روتین آزمایشگاهی - پژوهش
 فعالیت روتین تولیدی- تولید
 تاسیس آزمایشگاه مرجع
 شرکت در ماموریت های میدانی
 شرکت دانش بنیان

مستندات

فایل های راهنما

 • ساير

  راهنمای استفاده از زیرسیستم ثبت مقالات_ پاداش مقاله

  راهنمای ثبت طرح تحقیقاتی

  راهنمای محیط کاری مدیرگروه و رئیس بخش برای طرح ها

  راهنمای ورود به سامانه، ویرایش پروفایل و ثبت نام جدید

  لیست مجلات SJR Quartile پایگاه Scimagojr

  راهنمای کارشناسان و رابطین زیرسیستم های سامانه

  راهنمای ارزشیابی اعضای هیات علمی1396

  راهنمای ایجاد شناسه ORCID

  راهنمای ایجاد شناسه در ResearcherID

  راهنمای ایجاد پروفایل Google Scholar

  راهنمای ثبت گزارش/درخواست و راهنمای نظارت گزارش طرح

  فرآیند ارائه، داوری و تصویب طرح ها

مستندات پژوهشی

 • ساير

  فرم پروپوزال طرح/پروژه پژوهشی

  فرم رضایت نامه آگاهانه(مخصوص قسمت ملاحظات اخلاقی)

  فرم تعهد مالی انجام پژوهش(مخصوص قسمت تامین بودجه از سایر منابع)

  فرم گزارش نهایی

  فرم گزارش پیشرفت طرح

  دانلود آیین نامه های پژوهشی انستیتو پاستور ایران 1401

  درخواست بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی در کمیته تخصصی اخلاق درکار با حیوانات آزمایشگاهی

  فرم درخواست مجوز کار با حیوانانت آزمایشگاهی

  تعهد نامه رعایت ملاحظات ایمنی زیستی/HSE در طرح های پژوهشی مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی

  فرم نظارت مرحله اخلاق + راهنما

  اولویت های پژوهشی

  فرم طرح پژوهش در نظام سلامت (فرم HSR)

  آیین نامه ارزشیابی سالیانه اعضای هیات علمی بروزرسانی 1403

  فرم خام ترجمان دانش

تماس با ما

تهران - خیابان پاستور- پلاک 69 pajouhan@pasteur.ac.ir
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز