اطلاعیه: دسترسی به سامانه پژوهان با آدرس https://researchbase.pasteur.ac.ir تا اطلاع بعدی، مسدود می باشد، لذا به منظور دسترسی به سامانه پژوهان صرفا از داخل انستیتو و با آدرس 172.16.0.10 امکان پذیر است.

اطلاعات کلی

اطلاعیه: دسترسی به سامانه پژوهان با آدرس https://researchbase.pasteur.ac.ir تا اطلاع بعدی، مسدود می باشد، لذا به منظور دسترسی به سامانه پژوهان صرفا از داخل انستیتو و با آدرس 172.16.0.10 امکان پذیر است.
اطلاعیه: دسترسی به سامانه پژوهان با آدرس https://researchbase.pasteur.ac.ir تا اطلاع بعدی، مسدود می باشد، لذا به منظور دسترسی به سامانه پژوهان صرفا از داخل انستیتو و با آدرس 172.16.0.10 امکان پذیر است.

پیوست ها

نام فایلتاریخ درج فایل پیوستعنوان پیوستاندازه فایلنوع پیوستدفعات دانلوددانلود
68767563534.JPG1402/10/23241690

 

گالری عکس

نام فایلدانلود
ركوردي يافت نشد