بسمه تعالي

 پژمان  فرد اصفهانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر پژمان فرد اصفهانی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (15)
مقالات
مقالات(23)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(7)
کتاب ها
کتاب ها(2)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(16)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : پژمان فرد اصفهانی مرتبه علمي : دانشیار
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : تحقیقات ژنتیک و متابولیسم
تلفن تماس محل کار : - آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
142طراحی و ساخت سازه حاوی ژن فاکتور رشد اپیدرمی انسانی جهت بیان در اشریشیا کولیمجری اصلی1389/12/011390/05/31
2167ژنوتایپینگ موتاسیون‌های ژن CHEK2 در بیماران مبتلا به کارسینوم تمایز یافته تیروئید با High Resolution Melting Analysisمجری اصلی1390/12/011391/12/01
3160بررسی بیوانفورماتیکی به منظور یافتن میکروRNA موثر بر PIK3CA به منظور مهار مسیر PI3K/AKT/mTOR و ارزیابی در سلولهای سرطان پروستاتمجری اصلی1390/12/131391/06/13
4155بررسی متیلاسیون ژنهای سرکوبگر تومور در رده سلول سرطانی پانکراس (MiaPaca)با روش bisulfite sequencingمجری اصلی1390/12/131391/06/13
51169تهیه سازه، بیان، تخلیص و تعیین ویژگی های پپتیبادی بیوسیمیلار Romiplostimمجری اصلی1391/09/201392/09/20
61162بهینه سازی بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب ROP1 و بررسی کارایی آن در الایزای IgM برای تشخیص عفونت حاد توکسوپلاسماهمکار1391/12/141392/12/14
7310بررسی تاثیر متابولیکی هیپوکسی بر تولید اینترلوکین 10 توسط سلول های تک هسته ای خون محیطی در نتیجه القای سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از سلول های پرتوان القائیهمکار1392/08/011394/08/01
8345بررسی امکان استفاده از میکروRNAهای در گردش ((circulating MicroRNA miR-21، miR-128 و miR-26a در مبتلایان به تومور گلیوبلاستوما به عنوان بیومارکرمجری اصلی1392/10/011394/04/01
9406واکسیناسیون موشهای outbred با پروتئینهای نوترکیب GRA2 و SAG1 فرموله شده در ادجوانت MPL و بررسی ایمونوژنسیته و محافظت کوتاه مدت و بلند مدت علیه عفونت توکسوپلاسماهمکار1393/05/011394/12/29
10483بررسی تغییرات بیان اعضای خانواده miR-200و miR-138 و ژنهای هدف آنها در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پروستات.مجری دوم1394/07/011395/07/01
11572بررسی مقایسه ای تغییرات میکروRNAهای در گردشmiR-21, miR-107, miR-125b, miR-143, miR-375, miR-141 در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم پروستات و افراد سالم غیر سرطانیمجری اصلی1395/06/131396/06/13
12621بررسی اثرات microRNA های مهارکننده بر سه ژن, ABL2 PAK و EGFR مربوط به مسیر سیگنالینگ Erb B در رده سلولی A549 سرطان ریه غیر کوچک سلولهمکار1395/12/011396/12/01
131400بررسی اثر عفونت نهفته (مزمن) ناشی از انگل توکسوپلاسما گوندی بر شکل پذیری سیناپسی در موشهای صحرایی: دخالت سیستم کانابینوئیدیهمکار1396/08/011398/08/01
141701بررسی اثر برون تنی ضد لیشمانیایی داروی زانتانین با استفاده از ماکروفاژهای J774 آلوده به انگل لیشمانیا فردلین و درون تنی با استفاده از موشهای Balb/c و C57BL/6 آلوده به انگلهمکار1399/06/151401/06/14
151972طراحی و تولید آزمایشگاهی فیوژن پروتئین کشنده Melittin-FcIgG-GE11 و ارزیابی اثر کشندگی آن در سه رده سلول‌ سرطانی (پروستات، کولورکتال و ریه).مجری اصلی1401/02/241402/08/23

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1571Association of the Asp1312Gly thyroglobulin gene polymorphism with susceptibility to differentiated thyroid cancer in an Iranian populationنمایه نوع یک – Medline/PubMedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 1820.0503506
2229Expression, purification and biological activity assessment of romiplostim biosimilar peptibodyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDARU-Journal of Pharmaceutical Sciences 2411.63815
389Cloning and expression of codon-optimized recombinant darbepoetin alfa in Leishmania tarentolae T7-TRنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION1394118-1.407120125
4274MiR-339 and especially miR-766 reactivate the expression of tumor suppressor genes in colorectal cancer cell lines through DNA methyltransferase 3B gene inhibitionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCANCER BIOLOGY & THERAPY139517112.92111261138
52079MiR-377 reverses cancerous phenotypes of pancreatic cells via suppressing DNMT1 and demethylating tumor suppressor genesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEpigenomics1396984.97910591075
61141Contribution of dopamine neurotransmission in proconvulsant effect of Toxoplasma gondii infection in male miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH139695102.48118941905
71199SHuffle™ T7 strain is capable of producing high amount of recombinant human fibroblast growth factor-1 (rhFGF-1) with proper physicochemical and biological propertiesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Biotechnology1396259-2.5333038
81481Downregulation of miR‑1266‑5P, miR‑185‑5P and miR‑30c‑2 in prostatic cancer tissue and cell linesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceOncology Letters13971551.66481578164
92094miR-1266-5p and miR-185-5p Promote Cell Apoptosis in Human Prostate Cancer Cell Linesنمایه نوع یک – Medline/PubMedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1397198 23052311
102478Circulating miR-26a and miR-21 as biomarkers for glioblastoma multiformنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY13976621.559261265
112494Circulating miR-20a and miR-26a as Biomarkers in Prostate Cancerنمایه نوع یک – Medline/PubMedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1398205 14531456
122460Soluble expression of IGF1 fused to DsbA in SHuffle™ T7 strain: optimization of expression and purification by Box-Behnken designنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceApplied Microbiology and Biotechnology139810383.6733933406
133980High resolution melting assay in discrimination of the main etiologic agents of leishmaniasis in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1399131 137144
144647Computational Engineering of Protein L to Achieve an Optimal Affinity Chromatography Resin for Purification of Antibody Fragmentsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANALYTICAL CHEMISTRY140093466.9861525315261
155070Development of a Quantitative Real-Time PCR Assay for Detection of Toxoplasma gondii in Brain Samplesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Parasitology14001641.012621630
165077Co-delivery of PLGA nanoparticles loaded with rSAG1 antigen and TLR ligands: An efficient vaccine against chronic toxoplasmosisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMicrobial Pathogenesis1400162-3.738111
175421Targeted integration in CHO cells using CRIS‑PITCh/Bxb1 recombinase–mediated cassette exchange hybrid systemنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceApplied Microbiology and Biotechnology14011072-35.56769783
185434An overview of the sand fly salivary proteins in vaccine development against leishmaniasesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Microbiology14011460.0792801
195834Quality by Design in Downstream Process Development of Romiplostimنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)1401266 414425
204974Immunoinformatics Evaluation of a Fusion Protein Composed of Leishmania infantum LiHyV and Phlebotomus kandelakii Apyrase as a Vaccine Candidate against Visceral Leishmaniasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Parasitology14011721.217145158
216033Microrna 138 Upregulation is Associated with Decreasing Levels of CCND1 Gene Expression and Promoting Cell Death in Human Prostate Cancer Cell Linesنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePharmaceutical Sciences14022941.7486494
226364Molecular identification of Phlebotomus kandelakii apyrase and assessment of the immunogenicity of its recombinant protein in BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14021314.6113
236464ارتباط بین ژنوتایپ rs10770 گلیکوپروتئین پرهیستیدین و سقط مکرر در زنان ایرانینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiomed Research International14032024-0.016

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Contribution of Toxoplasma gondii dynamic activities in proconvulsant effect of this parasiteپنجمین کنگره علوم اعصاب و بالینیتهرانپوستر1395
2Down-regulation of miR-138 in PCa tissue samplesThe 9 th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic The 9th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic & The 2th National Congress on Medical Basic Sciences & Knowledge-based productionتهرانپوستر1395
3Comparison between two mRNA isoforms of BCL2L1 gene (BCL-XL and BCLXS) with opposite function in apoptosis pathway in prostate cancer (PCA) and Benign prostate hyperplasia (BPH)The 9th International Iranian Congress of Laboratory and Clinic & The 2th National Congress on Medical Basic Sciences & Knowledge-based productionتهرانپوستر1395
4The effect of nuclear localization signal tagging of recombinases/ integrases in recombinase-mediated cassette exchange efficiency in eukaryotes (Review)The 6th International Congress on Biomedicine (ICB2022) 10th - 15th November 2022 – Virtualتهرانپوستر1401
5Selection strategies for efficient enrichment of CHO cells in CRISPRCas9/ RMCE hybrid systemThe 6th International Congress on Biomedicine (ICB2022) 10th - 15th November 2022 – Virtualتهرانپوستر1401
6توکسوپلاسما و صرع: مطالعات حیوانیبیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانسمنانسخنرانی1402
7Designing of a novel fusion protein composed of leishmania infantum lihyv and phlebotomus kandelakii apyrase as a vaccine candidate against visceral leishmaniasis using immunoinformaticsran's 5th conference on protein and peptide scienceتهرانپوستر1403

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1بررسی اثر microRNA های کاهش دهنده متیلاسیون در ایجاد مرگ سلولی و فنوتیپ سرطانی در سلول های سرطانی کولوندکتری - PhD1392/02/141395/07/20استاد راهنما
2تولید فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع یک (اسیدی) در E. coli و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت بیولوژیک آندکتری - PhD1393/05/181396/12/29استاد راهنما
3مقایسه بیان دو ایزوفرم mRNA ی ژن BCL2L1 (BCL-XL و BCL-XS) با عملکرد متناقض در مسیر آپوپتوز در نمونه های سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستاتکارشناسی ارشد 1395/01/281395/09/17استاد راهنما
4آنالیز متابونومیکسی، بیوشیمیایی و ژنتیکی پروتئین غنی ازهیستیدین دربیماران سقط مکرردکتری - PhD1397/09/051400/09/30استاد مشاور
5طراحی و تولید پپتیبادی FcIgG-GE11 و ارزیابی اتصال آن به EGFR و اثر آن بر میزان پرولیفراسیون و آپوپتوز در یک رده سلول‌ سرطانی با بیش بیان EGFRدکتری - PhD1401/04/121404/04/12استاد راهنما
6مطالعه اثر ضد سرطانی زانتاتین ب روی سلول های رده Sk-Br-4 T MCF-7T MDA-B231 سرطان سینه مبتنی بر روش متابولومیکسدکتری - PhD1401/05/081404/05/08استاد راهنما
7انتخاب بیوانفورماتیکی دو میکرو RNA جهت هدفگیری ژن های مهار کننده مسیر آپوپتوز ( BCL2 و XL_BCL ( و بررسی تاثیر افزایش آنها بر فنوتیپ رده سلول های سرطانی پروستاتدکتری - PhD1393/07/051397/04/31استاد راهنما
8تولید فاکتور رشد شبه انسولین نوع یک در E. coli و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت بیولوژیک آندکتری - PhD1395/02/181398/06/31استاد راهنما
9توسعه تست Realtime PCR برای شمارش کیست انگل توکسوپلاسموز در نمونه مغز موشکارشناسی ارشد 1395/07/031395/12/28استاد مشاور
10توسعه رده سلولی CHO پلتفرم حامل جایگاه شناسایی اینتگراز Bxb1 جهت درج هدفمند ترنسژن با استفاده از سیستم هیبریدی CRIS-PITCh و تعویض کاست به واسطه ریکامبیناز (RMCE)دکتری - PhD1398/01/241401/07/02استاد مشاور
11کلونینگ و بیان CRM197 در میزبان E.coliکارشناسی ارشد 1398/04/301400/10/29استاد راهنما
12بررسی محافظت بخشی فیوژن پروتئین ساخته شده از آپیراز بزاقی فلبوتوموس کندلاکی و پروتئین LiHyv لیشمانیا اینفنتوم به عنوان کاندید واکسن لیشمانیوز احشایی در موش BALB/cدکتری - PhD1396/01/151401/08/22استاد مشاور
13ساخت پروتئین L نوترکیب به عنوان لیگاند با افینیتی اتصال بهینه به قطعات آنتی بادی دارای زنجیره سبک کاپا در سیستم کروماتوگرافی تمایلیدکتری - PhD1398/12/201400/05/05استاد مشاور
14ساخت و بیان کانستراکت ژنی فیوژن پروتئین حاصل از ژنهای کد کننده آپیراز بزاقی فلبوتوموس کندلاکی و پروتئین LiHyV لیشمانیا اینفانتوم در اشرشیا کلی و بررسی مصونیت زایی آن بر علیه عفونت لیشمانیا اینفانتومدکتری - PhD1395/11/241400/02/29استاد مشاور
15بررسی ارتباط ابتلا به توکسوپلاسما گوندی با اکتساب صرع: مطالعه ای دو جانبه در انسان و حیواندکتری - PhD1393/05/111396/11/01استاد مشاور
16توسعه و بهینه سازی فرایند فرودستی یک فیوژن پروتئین نوترکیب بر علیه گیرنده ی ترومبوپوئتینی مؤثر در درمان بیماری ITP با استفاده از رویکرد کیفیت با طراحی( QbD )دکتری - PhD1396/09/051401/07/01استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1مهارتهای عملی در علوم زیست ملکولی1395
2ژنوم 41397

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه