بسمه تعالي

 فریبرز  بهرامی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر فریبرز بهرامی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (9)
مقالات
مقالات(32)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(6)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(21)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : فریبرز بهرامی مرتبه علمي : استادیار
نوع استخدام : هیات علمی پیمانی بخش : تحقیقات انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمونولوژی
تلفن تماس محل کار : 64112113 آدرس محل کار : بخش ایمونولوژی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
1385کلونینگ و بیان فیوژن پروتئین نوترکیب LmSTI1 + PpSP42 حاصل از پروتئین بزاق پشه Phlebotomus papatasi و پروتئین انگل لیشمانیا و بررسی محافظت بخشی آن در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در موش BALB/cهمکار1393/05/011395/05/01
2434مطالعه نقش ادجوانی MPL و R-848در ایجاد پاسخ ایمنی بر علیه واکسن لیشمانیا در مدل موشیرهمکار1393/09/081395/09/08
3433ارزیابی پاسخهای ایمنی سلولی انسانی بر علیه یک پروتئین نوترکیب بزاق پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی، یکی از شایع ترین ناقل های لیشمانیوز پوستی در ایرانمجری اصلی1393/09/231394/09/23
4443تشخیص Leishmania RNA virus(LRV) در سویه های لیشمانیا ماژور و بررسی تاثیر وجود ویروس بر ویرولانس و پاسخهای ایمنی درعفونت لیشمانیا ماژور درموش BALB/cهمکار1393/11/011394/12/29
5577بررسی ایمنی زایی پروتئین های عامل مقاومت سرمی بر ضد عفونت خونی باکتری Acinetobacter baumannii به عنوان کاندیدای واکسنهمکار1395/06/271396/06/27
61585multi-disciplinary integrative approach toward understanding clinical, molecular and socio-economic factors underlying cutaneous leishmaniasis across Morocco, Algeria, Tunisia and Iran, in collaboration with Institut Pasteur International Network.مجری اصلی1396/10/051398/10/05
71517تهیه و ارزیابی تاثیر نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا به همراه آگونیست های TLR2, TLR 7/8 بعنوان واکسن درمانی علیه لیشمانیا ماژور در موش BALB/cهمکار1397/11/011399/11/01
82030بررسی بیان ژنهای موجود در مسیر سیگنالینگ اینترفرون گاما و ژنهای PD-1/PD-L1 در زخم حاد بیماران آلوده به لیشمانیا تروپیکاهمکار1400/12/071401/12/06
92156بررسی ترانسکریپتومیک RNA غیرکدکننده طولانی در پاسخ التهابی انسانی در افراد آسیمپتوماتیک عفونت لیشمانیا تروپیکامجری اصلی1401/09/231403/09/22

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1454Oral treatment with zinc sulfate increases the expression of Th1 cytokines mRNA in BALB/c mice infected with Leishmania majorنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCYTOKINE139581-2.947176
2513Comparison between MDCK and MDCK-SIAT1 cell lines as preferred host for cell culture-based influenza vaccine productionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY LETTERS13953861.73941948
3743Old World cutaneous leishmaniasis challenges in Morocco, Algeria, Tunisia and Iran (MATI): a collaborative attempt to combat the diseaseنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceExpert Review of Vaccines13965163.555415417
41912Subcutaneous administration CpG-ODNs acts as a potent adjuvant for an HIV-1-tat-based vaccine candidate to elicit cellular immunity in BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY LETTERS13964031.846527533
52121Vaccination with whole-cell killed or recombinant leishmanial protein and toll-like receptor agonists against Leishmania tropica in BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13971392.766116
61510Subcutaneous administration of a fusion protein composed of pertussis toxin and filamentous hemagglutinin from Bordetella pertussis induces mucosal and systemic immune responsesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences13972171.514753759
71514Mucosal and systemic immune responses elicited by recombinant Lactococcus lactis expressing a fusion protein composed of pertussis toxin and filamentous hemagglutinin from Bordetella pertussisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMicrobial Pathogenesis1397120-2.332155160
81538Biomarkers of Cutaneous Leishmaniasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology13978-3.5218
92572Construction of a Novel DNA Vaccine Candidate encoding LmSTI1-PpSP42 Fusion Protein from Leishmania major and Phlebotomus papatasi Against Cutaneous Leishmaniasisنمایه نوع یک – Medline/PubMedReports of Biochemistry & Molecular Biology139771 6775
102578Subcutaneous Immunization with Recombinant Lactococcus lactis Expressing F1S1 Fusion Protein Induces Systemic and Mucosal Immune Responses in BALB/C Miceنمایه نوع یک – Medline/PubMedReports of Biochemistry and Molecular Biology139772 196203
113134Lactococcus lactis expressing sand fly PpSP15 salivary protein confers long-term protection against Leishmania major in BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS Neglected Tropical Diseases13981414.487118
123327The LeiSHield-MATI Consortium: An International Project to Understand and Combat Cutaneous Leishmaniasis through Research and Innovation Staff Exchangeنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139873 8586
133328Cloning of a Recombinant Plasmid Encoding PpSP42 Protein Fragment of Phlebotomus papatasi and expressing it in HEK-نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health13984871.22513871389
143558Seroconversion after three doses of intramuscular rabies vaccine as a post-exposure treatmentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceVirus Research1398278-2.736116
152380بررسی کارایی پروتئین های OmpA و PKF بر ضد عفونت خونی اسینتوباکتر بومانی به عنوان کاندیدای واکسننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMicrobial Pathogenesis1398131-2.581914
163984Cloning, Expression and Purification of Espc, Espb and Espc/Espb Proteins of Mycobacterium tuberculosis ESX-1 Secretion Systemنمایه نوع یک – Medline/PubMedReports of Biochemistry & Molecular Biology139884 465472
173788Immuno-proteomics analysis between OMV of vaccine and dominant wild type strains of Bordetella pertussis in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1399122 7788
183980High resolution melting assay in discrimination of the main etiologic agents of leishmaniasis in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1399131 137144
194300Cutaneous leishmaniasis in Iran: A systematic review and meta-analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMicrobial Pathogenesis1399152-2.914110
204306Computational evaluation of a fusion protein consisted of pertussis toxin and filamentous hemagglutinin fromBordetella pertussisto target Claudin-4 using C-terminal fragment ofClostridium perfringensenterotoxinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Biomolecular Structure and Dynamics140039165.23559105919
214513Evaluation of Cellular Immune Responses in Dogs Immunized with Alum-Precipitated Autoclaved Leishmania major along with BCG and Imiquimodنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Parasitology14001631.012348356
224615دکتر ابوالقاسم بهرامی (۱۸۹۴–۱۹۵۰): پزشک، پاستورین و پیشگام میکروب شناسی و برنامه ریزی بهداشت عمومی در ایراننمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian biomedical journal.1400262 9198
235441Cutaneous leishmaniasis: multiomics approaches to unravel the role of immune cells checkpointsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceExpert Review of Proteomics14001934.25213225
245160A Historic Review of the Role of CD4+ T-Cell Subsets in Development of the Immune Responses against Cutaneous and Visceral Leishmaniasesنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)14002620.099109
253985Naloxone Diminishes the Virulence and Modifies the Cellular Immune Responses of BALB/c Mice Infected with Leishmania majorنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceActa Parasitologica14006621.018517523
264299The effects of natural disasters on leishmaniases frequency: A global systematic review and meta-analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceActa Tropica1400217-2.555110
275338Blood transcriptional profiles distinguish different clinical stages of cutaneous leishmaniasis in humansنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMOLECULAR IMMUNOLOGY1401149-4.174165173
285434An overview of the sand fly salivary proteins in vaccine development against leishmaniasesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Microbiology14011460.0792801
295720Evaluation of the Immunogenicity of Recombinant Espb, Espc Proteins from Mycobacterium Tuberculosis and the Fusion Espc/Espb Protein in BALB/C Miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceReports of Biochemistry and Molecular Biology14011140.0590598
304974Immunoinformatics Evaluation of a Fusion Protein Composed of Leishmania infantum LiHyV and Phlebotomus kandelakii Apyrase as a Vaccine Candidate against Visceral Leishmaniasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Parasitology14011721.217145158
315996Combination of STAT3 inhibitor with Herceptin reduced immune checkpoints expression and provoked anti-breast cancer immunity: An in vitro studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScandinavian Journal of Immunology14029833.889110
326364Molecular identification of Phlebotomus kandelakii apyrase and assessment of the immunogenicity of its recombinant protein in BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14021314.6113

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Current knowledge of the immunology of leishmaniases13th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتبریزسخنرانی1395
2Cloning and expression of a recombinant plasmid encoding LmSTI1 of Leishmania major and PpSP42 of Phlebotomus papatasi as a DNA vaccine candidate against cutaneous leishmaniasis3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic diseases of Iran (NICOPA10)شیرازپوستر1396
3cloning expression and immunological assessment of EspB protein from Mycobacterium Tuerculosis14th Intrnational congress of Immunology and AllergyTehranپوستر1397
4Whole blood samples analyzed by dcRT-MLPA revealed immune transcript signatures for people with different clinical stages of cutaneous leishmaniasisThe 7th World Congress on Leishmaniasisکارتاهنا Cartagenaسخنرانی1401
5Differentiation of the Old World Leishmania species in Iran using High Resolution Melting (HRM) Analysisپنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایرانتهرانپوستر1402
6Designing of a novel fusion protein composed of leishmania infantum lihyv and phlebotomus kandelakii apyrase as a vaccine candidate against visceral leishmaniasis using immunoinformaticsran's 5th conference on protein and peptide scienceتهرانپوستر1403

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1طراحی و ساخت فیوژن پروتئین حاصل از انتهای کربوکسیل انتروتوکسین کلاستریدیوم پرفرینجنس،فیلامنتوس هماگلوتینین و زیر واحد S1 توکسین پرتوسیس(F1S1-C-CPE) و بررسی ایمنی زایی و محافظت بخشی آن پس از تجویز از طریق بینیدکتری - PhDاستاد مشاور
2تولید و تخلیص پروتئین های نوترکیب بزاق پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی به عنوان پادگن و بر آورد توانایی آنها در افتراق سرم خون بیماران لیشمانیوز پوستیکارشناسی ارشد 1397/07/071399/03/31استاد راهنما
3تولید و تخلیص پروتئین نوترکیب 'گلیکوزومال فسفو اینول پایرویت کاربوکسی کیناز' لیشمانیا ماژور و ارزیابی ایمونوراکتیویتی آن با سرم مبتلایان لیشمانیوزکارشناسی ارشد 1399/06/011401/06/31استاد راهنما
4تولید و تخلیص پروتئین های نوترکیب بزاق پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی به عنوان پادگن و بر آورد توانایی آنها در افتراق سرم خون بیماران لیشمانیوز پوستیکارشناسی ارشد 1397/07/081400/11/18استاد راهنما
5بررسی محافظت بخشی فیوژن پروتئین ساخته شده از آپیراز بزاقی فلبوتوموس کندلاکی و پروتئین LiHyv لیشمانیا اینفنتوم به عنوان کاندید واکسن لیشمانیوز احشایی در موش BALB/cدکتری - PhD1396/01/151401/08/22استاد مشاور
6استفاده از ناحیه ی C-ترمینال انتروتوکسین کلستریدیم پرفرینجنس جهت تحویل زیر واحد S1 توکسین پرتوسیس، در راستای تولید واکسن مخاطیدکتری - PhD1396/01/191402/06/30استاد مشاور
7تولید و تخلیص پروتئین نوترکیب 'گلیکوزومال فسفو اینول پایرویت کاربوکسی کیناز' لیشمانیا ماژور و ارزیابی ایمونوراکتیویتی آن با سرم مبتلایان لیشمانیازیسکارشناسی ارشد 1399/06/031402/06/07استاد راهنما
8کلونینگ و بیان پروتئین EspB مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در اشریشیا کولای و بررسی ایمونوراکتیویتی آن با لنفوسیتهای T مبتلایان به سلکارشناسی ارشد 1395/01/281396/12/20استاد مشاور
9بیان فیوژن ساب یونیت S1 توکسین پرتوسیس – فیلامنتوس هماگلوتینین(FHA) درلاکتوکوکوس لاکتیس وبررسی ایمنی زایی آندکتری - PhD1394/03/051396/11/01استاد مشاور
10بررسی پاسخ ایمنی بر علیه آنتی ژن های محلول و پروتئین نوترکیب hLmSTI1-TSA لیشمانیا تروپیکا و نقش ایمونومدولاتوری ادجوان هایMPL و R-848 در موشهای BALB/cدکتری - PhD1392/11/011396/10/02استاد مشاور
11مطالعه ادجوانتی دیواره مایکوباکتریوم بویس به همراه مونتانید ۷۰ در القاء پاسخ های ایمنی محافظتی موشهای در عفونت تجربی لیشمانیا ماژورکارشناسی ارشد 1394/03/051395/07/05استاد مشاور
12ساخت و بیان کانستراکت ژنی فیوژن پروتئین حاصل از ژنهای کد کننده آپیراز بزاقی فلبوتوموس کندلاکی و پروتئین LiHyV لیشمانیا اینفانتوم در اشرشیا کلی و بررسی مصونیت زایی آن بر علیه عفونت لیشمانیا اینفانتومدکتری - PhD1395/11/231398/11/23استاد مشاور
13کلونینگ و بیان فیوژن پروتئین EspB+EspC از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اشریشیا کولای و بررسی ایمنی زایی آن در موشهای BALB/cدکتری - PhD1396/04/251400/04/25استاد مشاور
14ارزیابی پاسخ های ایمنی و محافظت بخشی پلاسمید نوترکیب حاوی ژن های PpSP42 فلبوتوموس پاپاتاسی و LmSTI1 لیشمانیا ماژور در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در مدل موش BALB/c.دکتری - PhD1394/01/151397/11/20استاد مشاور
15کلونینگ و بیان پروتئین EspB مایکو باکتریوم توبرکولوزیس در اشرشیا کولای و بررسی ایمنو راکتیویتی آن با لنفوسیت های T مبتلایان به سلکارشناسی ارشد 1395/01/281397/07/03استاد مشاور
16بیان فیوژن ساب یونیت S1 توکسین پرتوسیس – فیلامنتوس هما گلوتینین (FHA) در لاکتوکوکوس لاکتیس و بررسی ایمنی زائیدکتری - PhD1394/03/051397/11/27استاد مشاور
17طراحی و ساخت فیوژن پروتئین حاصل از انتهای کربوکسیل انتروتوکسین کلاستریدیوم پرفرینجنس،فیلامنتوس هماگلوتینین و زیر واحد S1 توکسین پرتوسیس (F1S1-C-CPE) و بررسی ایمنی زایی و محافظت بخشی آن پس از تجویز از طریق بینیدکتری - PhD1396/01/211399/12/28استاد مشاور
18ساخت و بیان کانستراکت ژنی فیوژن پروتئین حاصل از ژنهای کد کننده آپیراز بزاقی فلبوتوموس کندلاکی و پروتئین LiHyV لیشمانیا اینفانتوم در اشرشیا کلی و بررسی مصونیت زایی آن بر علیه عفونت لیشمانیا اینفانتومدکتری - PhD1395/11/241400/02/29استاد مشاور
19ارزیابی ایمنو پروتئومیکس وزیکول غشا خارجی آلل غالب سویه بورد تلا پرتوسیس در ایراندکتری - PhD1394/07/011398/07/01استاد مشاور
20مطالعه جنبه های متابولیکی میانکش پاتوژن-میزبان با رویکرد زیست سامانه ای در لیشمانیا ماژوردکتری - PhD1400/07/171403/02/17استاد مشاور
21طراحی، بیان و ارزیابی کاندید واکسن پروتئینی چند اپی توپی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوسدکتری - PhD1395/10/201397/10/20استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه