بسمه تعالي

 علیرضا  خبیری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر علیرضا خبیری

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (1)
مقالات
مقالات(8)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(1)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(1)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : علیرضا خبیری مرتبه علمي : دانشیار
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : تحقیقات ژنتیک و متابولیسم
تلفن تماس محل کار : 021-66496435 آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1468Development and optimization of a homemade ELISA kit for detection of antibodies against Haemophilus influenzae type bنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJundishapur Journal of Microbiology 951.01716
2501Inhibitory effects of rHP-NAP IgY against Helicobacter pylori attachment to AGS cell lineنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS 97-2.009231235
367کلون‌سازی، بیان و تخلیص پروتئین اینتگراز ویروس HIV و بررسی آنتی‌ژنیسیته آنفارسی(علمی- پژوهشی)مجله علوم پزشکی رازی139422134 5967
41440High avidity anti-integrase antibodies discriminate recent and non-recent HIV infection: Implications for HIV incidence assayنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS1396253-1.756510
52465تولید آنتی‌بادی مرغی ضد زیر واحد B توکسین ویبریو کلرا و راه‌اندازی روش الایزا جهت تشخیص سم‌ ویبریو کلرافارسی(علمی- پژوهشی)مجله پژوهش در پزشکی1397422 7178
62466Designing a novel ELISA method based on CagA, NapA recombinant antigens to increase sensitivity and specificity of Helicobacter pylori whole cell antigen detectionنمایه نوع یک – Medline/PubMedGastroenterology and hepatology from bed to bench1397114 333342
72467Development of IgY-Based Sandwich ELISA as a Robust Tool for Rapid Detection and Discrimination of Toxigenic Vibrio choleraeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCanadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology13972018-1.37319
84024Nano-adjuvant based on silk fibroin for the delivery of recombinant hepatitis B surface antigenنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiomaterials Science1400976.18326792695

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Development and Evaluation of a New Immunoassay Method for Detection of Recent HIV Infection2016 HIV DIAGNOSTICS CONFERENCEآتلانتاپوستر1394

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1طراحی یک روش ایمنواسی جهت تشخیص عفونت های اخیر HIVدکتری - PhD1392/02/021396/11/15استاد راهنما

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه