بسمه تعالي

 فهیمه  باقری امیری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر فهیمه باقری امیری

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (3)
مقالات
مقالات(27)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(1)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(1)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : فهیمه باقری امیری مرتبه علمي : استادیار
نوع استخدام : هیات علمی پیمانی بخش : تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن تماس محل کار : 64112121 آدرس محل کار : بخش اپیدمیولوژی و آمارزیستی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دامپزشکیدکتری حرفه ای1390دانشگاه تبریز
اپیدمیولوژیدکتری - PhD1395دانشگاه تهران

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
13261Detection of Salmonella spp in commercial eggs in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology 71 5054
21036Serologic Survey of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever among Sheep in Ardabil Province, Northwest Iranنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID) 41-2 1619
344Seroprevalence of Brucellosis, Leptospirosis, and Q Fever among Butchers and Slaughterhouse Workers in South-Eastern Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13941113.234112
446HIV, HBV and HCV Coinfection Prevalence in Iran--A Systematic Review and Meta-Analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13941133.234112
563عوامل تعیین کننده مرتبط با وقوع تب برفکی در سطح گاوداری‌های ایران: مطالعه‌ مورد- شاهدیفارسی(علمی- پژوهشی)Iranian Journal of Epidemiology1395121 6270
6349Serological survey of leptospirosis among different groups in western Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL DOCTOR13964720.347124128
7588بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و دانش‌آموختگان گروه‌های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه در ایران: مطالعه مقطعینمایه نوع دو – ScopusIranian Journal of Epidemiology13961310.01421
81160Prevalence of HAV Ab, HEV (IgG), HSV2 IgG, and Syphilis Among Sheltered Homeless Adults in Tehran, 2012نمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational Journal of Health Policy and Management139673 225230
91308Seroepidemiology and risk factors of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever among butchers and slaughterhouse workers in southeastern Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES139664-2.5328589
103262Seroprevalence of Q fever among human and animal in Iran; A systematic review and meta-analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS neglected tropical diseases[electronic resource]13961144.367115
111379Knowledge, Attitude, and Practices Regarding HIV and TB Among Homeless People in Tehran, Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational Journal of Health Policy and Management1397760.0549555
123065اندوکاردیت تب کیو در ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports1398914.01117
133221Serological evidence of leptospirosis in Iran; A systematic review and meta-analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS1398138-2.581111
143404Seroepidemiological study of Q fever, brucellosis and tularemia in butchers and slaughterhouses workers in Lorestan, western of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139866-1.871110
154577Tropheryma whipplei intestinal colonization in immunocompromised children in Iran: a preliminary studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFuture Microbiology140016153.16511611166
164667The Study of Iranian Children and Adolescents' Physical Activity: A Systematic Review and Meta Analysis, international journal of adolescent medicine and healthنمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational journal of adolescent medicine and health.14003330.06574
174698Tropheryma whipplei in the stool samples of children with acute diarrhea: a study from Tehran, Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC INFECTIOUS DISEASES14002213.0915
184701Mental Health of Health Care Workers at Imam Khomeini Hospital in Tehran During COVID-19 Pandemicنمایه نوع دو – ScopusJournal of Iranian Medical Council140044 209220
195258Characterization of long COVID-19 manifestations and its associated factors: A prospective cohort study from Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS1401169-3.84816
205275Investigation of Rickettsia conorii in Patients Suspected of Having Crimean-Congo Hemorrhagic Feverنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePathogens14011194.531115
215439Evaluation of Safety and Immunogenicity of a Recombinant Receptor-Binding Domain (RBD)-Tetanus Toxoid (TT) Conjugated SARS-CoV-2 Vaccine (PastoCovac) in Recipients of Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation Compared to the Healthy Controls; A Prospective, Open-Label Clinical Trialنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceVaccines14011114.961111
225529Immunogenicity and Safety of a Combined Intramuscular/Intranasal Recombinant Spike Protein COVID-19 Vaccine (RCP) in Healthy Adults Aged 18 to 55 Years Old: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase I Trialنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceVaccines14011124.961118
235530A Comparison of Boron Supplement and Tamsulosin as Medical Expulsive Therapy for Urinary Stones After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: a Randomized Controlled Clinical Trialنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH1402201113.951265133
245797Three doses of a recombinant conjugated SARS-CoV-2 vaccine early after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: predicting indicators of a high serologic response-a prospective, single-arm studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Immunology140214-7.3111
255831PastoCovac and PastoCovac Plus as protein subunit COVID‑19 vaccines led to great humoral immune responses in BBIP‑CorV immunized individualsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14021380654.619
265910مکانیسم های مولکولی مقاومت آزول در کاندیدا گلابراتا جدا شده از کاندیدیازیس اوروفارنکس در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF ORAL BIOLOGY1402154-3.019
275914A Comparative Study of Immunogenicity, Antibody Persistence, and Safety of Three Different COVID-19 Boosters between Individuals with Comorbidities and the Normal Populationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceVaccines14021187.8115

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Electromyographic Analysis of Biceps Brachii during Golf Swing and Review of Its Impact on Return to Play Following Tendon SurgeryICOSMAS 2023: XVII. International Conference on Orthopedics, Sports Medicine and Arthroscopic Surgery hereby certifies thatپاریسسخنرانی1401

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1مقایسه توصیه‌های غذایی طب سنتی ایران (طب ایرانی) و توصیه‌های مبتنی بر شواهد کلینیک پیشگیری از سنگ بر عوامل خطر متابولیک در سنگ‌های کلسیمی یا رادیوپاک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده کنترل‌شدهدوره تخصصی1396/07/231400/04/22استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه