بسمه تعالي

 صابر  اسمعیلی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر صابر اسمعیلی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (19)
مقالات
مقالات(48)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(17)
کتاب ها
کتاب ها(4)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(17)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : صابر اسمعیلی مرتبه علمي : استادیار
نوع استخدام : هیات علمی پیمانی بخش : تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن تماس محل کار : 64112401 آدرس محل کار : انستیتو پاستور ایران- آزمایشگاه مرجع طاعون، تولارمی و تب کیو

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دامپزشکیدکتری حرفه ای1390دانشگاه تبریز
باکتری شناسی پزشکیدکتری - PhD1397تربیت مدرس

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
159بررسی سرواپیدمیولوژی تب Q درگوسفندان استان مازندارانهمکار1389/12/011390/05/31
2214بررسی سرواپیدمیولوژی تب Q درگوسفندان استان اردبیلهمکار1389/12/011390/05/31
362بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در گوسفندان استان مازندرانهمکار1389/12/011390/05/31
4222بررسی سرواپیدمیولوژی تب Q، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، لپتوسپیروزو بروسلوز در قصابان و سلاخان کشتارگاه های استان سیستان و بلوچستانهمکار1390/11/151391/05/15
5163بررسی سرواپیدمیولوژیک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در گاوهای بومی و وارداتی جنوب شرقی ایرانهمکار1390/12/131391/06/13
61181بررسی شیوع اندوکاردیت‌های ناشی از تب کیو در بین اندوکاردیتهای عفونی در دو بیمارستان تخصصی قلب شهر تهرانهمکار1392/07/201394/03/20
71180راهبری مطالعه کشوری مقاومت دارویی به سل در جمهوری اسلامی ایرانهمکار1392/11/071393/11/07
81042جداسازی فرانسیسلا تولارنسیس از جوندگان کشورهمکار1393/11/251394/11/25
91039بررسی سرواپیدمیولوژی تب Q در گوسفندان استان لرستانهمکار1393/12/021395/06/02
10464جداسازی و تعیین هویت مولکولی فرانسیسلا های نمونه های آب غرب کشورهمکار1394/02/151395/02/15
111048بررسی سرو اپیدمیولوژی طاعون تولارمی و بروسلوز در جوندگان و سگهای گله استان لرستان و بررسی اکتوپارازیتهای آن هاهمکار1395/04/011396/11/30
12617بررسی میزان آلودگی کنه های شمال و شمال غرب ایران به بورلیا بورگدورفری، کوکسیلا بورنتی و فرانسیسیلا تولارنسیسهمکار1395/08/221397/08/22
13592بررسی سرواپیدمیولوژی تولارمی و تب کیو در قصابان و سلاخان کشتارگاه های استان لرستانهمکار1395/11/231397/03/23
141469بیماری های نوپدید و بازپدید منتقله از راه جوندگان در شمالغرب ایران: اپیدمیولوژی مولکولی، ژنتیک جمعیتی، طبقه بندی، و تکامل نژادی میزبان و پاتوژن هاهمکار1396/05/171398/05/17
151361بررسی شیوع عوامل ایجاد کننده آندوکاردیت کشت منفی در دریچه های قلبی جراحی شده (تعویض شده) بیماران بستری در بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی تهران در بین سال های 1391 الی 1395همکار1396/11/071398/05/07
161555بررسی شیوع بیماری تب کیو حاد در افراد در معرض خطر دارای علائم تب و علائم تنفسی در استان کردستانهمکار1398/01/171399/04/17
171687مطالعه تاکسونومیک جمعیت های حساس و مقاوم جوندگان مریون پرسیکوس به آلودگی به یرسینیا پستیس از مناطق بومی و غیر بومی ایرانهمکار1398/05/141399/05/14
181958بررسی مولکولی آلودگی به باکتری های ریکتزیا و بارتونلا در کنه های شمال ایرانهمکار1399/01/151400/01/15
191957بررسی مولکولی عفونت به باکتری کوکسیلا بورنتی، بارتونلا، ریکتزیا و ارلیشیا در جوندگان ایرانهمکار1399/10/091400/10/09

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
13261Detection of Salmonella spp in commercial eggs in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology 71 5054
23262Seroprevalence of Q fever among human and animal in Iran; A systematic review and meta-analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS neglected tropical diseases[electronic resource]13961144.367115
3433Acute Q fever in febrile patients in northwestern of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS Neglected Tropical Diseases13961143.834112
41308Seroepidemiology and risk factors of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever among butchers and slaughterhouse workers in southeastern Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES139664-2.5328589
51383Seroepidemiological study of Q fever in Lorestan province, western Iran, 2014نمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology1396940.0213218
61445Upsurge of Rodents’ Population in a Rural Area of Northeastern Iran Raised Concerns about Rodent-borne Diseasesنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139651-2 2125
72239Molecular survey of tularemia and plague in small mammals from Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology13978-3.5218
82241A case report of human tularemia from Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology13971040.0250253
92271Seroprevalence of Q fever among high-risk occupations in the Ilam province, the west of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13971422.766110
102408شیوع گونه های فرانسیسلا در آب های طبیعی جمع آوری شده از شمال غرب ایراننمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology13971110.01924
112449بررسی اپیدمیولوژیک تب کیو حاد در شمال ایراننمایه نوع دو – ScopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences139829173 100106
123065اندوکاردیت تب کیو در ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports1398914.01117
133067یک مطالعه سرولوژیکی و مولکولی در مورد تولیارنسیس Francisella در جوندگان از استان همدان ، غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139868-1.87115
143068بررسی اپیدمیولوژیک تولارمی در ایلام استان ، غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC INFECTIOUS DISEASES13981912.56517
153221Serological evidence of leptospirosis in Iran; A systematic review and meta-analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS1398138-2.581111
163404Seroepidemiological study of Q fever, brucellosis and tularemia in butchers and slaughterhouses workers in Lorestan, western of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139866-1.871110
172260High prevalence and risk factors of Coxiella burnetii in milk of dairy animals with a history of abortion in Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139863-1.92127130
182262Molecular prevalence of Coxiella burnetii in milk in Iran: a systematic review and meta-analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION13985161.08913451355
193827Cases of Mediterranean spotted fever in southeast of Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology1399123 256260
203930شناسایی کوکسیلا بورنتی در شیر خام در دام های اهلی در ایراننمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational journal of microbiology13992021_ 15
214371Francisella tularensis human infections in a village of northwest Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC INFECTIOUS DISEASES13992112.68818
224439Molecular detection of Coxiella burnetii infection in aborted samples of domestic ruminants in Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One14001643.2417
234440Q Fever Endocarditis in Northeast Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCase reports in infectious diseases14002021-0.013
244441Molecular Detection of Zoonotic Pathogens in the Blood and Tissues of Camels (Camelus dromedarius) in Central Desert of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceThe Yale journal of biology and medicine.14009423.026249258
254443Bacillary angiomatosis by Bartonella quintana in HIV-infected patient: molecular confirmed case in Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHIV and AIDS Review14002020.0147150
264577Tropheryma whipplei intestinal colonization in immunocompromised children in Iran: a preliminary studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFuture Microbiology140016153.16511611166
274634بررسی عوامل مسببه‌ی اختلال در تشخیص بالینی و میکروسکوپیک بیماری تیلریوز در جمعیت نشخوارکنندگان کوچک استان کردستاننمایه نوع سه – سایر نمایه هامجله پژوهش های بالینی دام های بزرگ1400923 5365
284698Tropheryma whipplei in the stool samples of children with acute diarrhea: a study from Tehran, Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC INFECTIOUS DISEASES14002213.0915
294725گزارش یک مورد مرگ تب خالدار مدیترانه ای همراه با شوک سپتیک از ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEMERGING INFECTIOUS DISEASES14002826.883485488
304143پاسخ ایران در راه اندازی خدمات آزمایشگاهی کوویدنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHealth policy and technology14001021.19616
314237Clonal relatedness of Acinetobacter baumannii isolated from the Middle East: a systematic reviewنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceReviews in medical microbiology : a journal of the Pathological Society of Great Britain and Ireland14003310.0e48e56
324828Potency, toxicity and protection evaluation of PastoCoAd candidate vaccines: novel preclinical mix and match rAd5 S, rAd5 RBD-N and SOBERANA dimeric-RBD proteinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceVACCINE140140204.16928562868
335185Molecular detection and identification of Rickettsia spp. in collected ticks from domestic animals in Southeastern of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES140185-2.72919
345208Rickettsia conorii subsp. israelensis infection: a case report from southeast Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC INFECTIOUS DISEASES14012213.66915
355230Rickettsia spp. in Rhipicephalus sanguineus sensu lato ticks collected from stray dogs in Kerman city, Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTicks and Tick-Borne Diseases140113-3.81715
365240The epidemiological survey of Coxiella burnetii in small ruminants and their ticks in western Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC Veterinary Research14011812.79217
375241A case report of ulceroglandular tularemia caused by Francisella tularensis subsp. Holarctica in Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACTA TROPICA1401234-3.22214
385242An update on spotted fever group serology in Kerman Province, Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES140188-2.72914
395275Investigation of Rickettsia conorii in Patients Suspected of Having Crimean-Congo Hemorrhagic Feverنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePathogens14011194.531115
405372Genetic Diversity of Coxiella burnetii in Iran by Multi-Spacer Sequence Typingنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePathogens140111104.531111
415376Assessment of Helicobacter pylori positive infected patients according to Clarithromycin resistant 23S rRNA, rpl22 associated mutations and cyp2c19*1, *2, *3 genes pattern in the Early stage of Gastritisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC research notes[electronic resource]14011510.016
425402نظارت مولکولی برای گونه های Rickettsia. و Bartonella spp. در کنه های شمال ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One140117123.752113
435427Design of an optical nanobiosensor for detection of Legionella pneumophila in water samplesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian journal of microbiology14011460.0802812
445473Targeted gene inactivation in Salmonella Typhi by CRISPR/Cas9-assisted homologous recombinationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceWORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY140139-4.25319
454699Molecular detection of Francisella tularensis in small ruminants and their ticks in western Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES140183-2.72915
465649شواهد سرولوژیکی عفونت یرسینیا پستیس در جوندگان و گوشتخواران شمال غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS Neglected Tropical Diseases14011714.781111
475927Molecular investigation of Coxiella burnetii and Francisella tularensis infection in ticks in northern, western, and northwestern Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One14021883.7117
485648ارزیابی بالینی، هماتولوژیک و مولکولی عفونت پیروپلاسما و آناپلاسما در نشخوارکنندگان کوچک و کنه ناقل استان کردستان، غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceRESEARCH IN VETERINARY SCIENCE1402159-2.44456

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Genotyping of Coxiella burnetti in Iranبیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 20th Iranian International Congress of Microbiologyکرمانسخنرانی1398
2Serological evidence of leptospirosis among human and animals: a systematic review and meta-analysis in IranThe 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseasesآمستردامپوستر1398
3Prevalence of Q fever Endocarditis in Iran; the emergence of an important health problemبیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1398
4بررسی آلـودگی بـه طـاعون، تـــولارمی و آرنـــاویروس در پسـتانداران کوچـک شـمال غرب ایرانبیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1398
5Epidemiological survey of tularemia and plague in small mammals in Iran13th International Yersinia SymposiumAntananarivoپوستر1398
6Tularemia Outbreak in a Village of the Northwest of Iranبیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1398
7Seroepidemiological Study of Q Fever in Lorestan Province, Western Iranبیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1398
8Coxiella burnetii in Raw milk samples in Qom Provinceبیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1398
9پایش فرانسیسلا تولارنسی در منابع آبی استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایرانبیستمین و هشتمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1398
10بررسی آلودگی به آرناویروس در پستانداران ایرانکنگره عفونیتهرانسخنرانی1398
11طغیان تولارمی در یک روستا در شمال غربی ایرانکنگره عفونیتهرانپوستر و سخنرانی1398
12Rickettsial Diseases in Iran21st Intl. Virtual Congress of Microbiologyتهرانسخنرانی1399
13Coxiella burnetii abortion among domestic animals in IranInternational Conference on Future of Preventive Medicine and Public Health 202ونکوورسخنرانی1400
14Challenges and Approaches to Diagnosis of Culture-Negative Endocarditis in Iran22nd International Virtual Congress of Microbiologyتهرانسخنرانی1400
15Serological Evidence of Yersinia pestis Infection in Rodents and Carnivores in Northwestern IranInternational Symposium “Yersinia 14”سن پترزبورگسخنرانی1401
16An overview of the Rickettsiosis in Iran: Reservoirs, Vectors and Human cases.بیست و سومین کنگره بین المللی میرکروب شناسی ایرانتهرانسخنرانی1401
17Detection of Tropheryma whipplei in valves specimens of patients with culture-negative endocarditis using Real-time PCR methods in Iranچهاردهمین کنگره آزمایشگاه و بالینتهرانسخنرانی1401

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1ردیابی گونه Rickettsia conorii درکنه های جداشده از سگ های شهر کرمان در سال 1398دکتری حرفه ای1398/09/241399/06/30استاد مشاور
2ردیابی مولکولی آلودگی همزمان FRANCISELLA TULARENSIS و RICKETTSIA SPP. در نشخوارکنندگان کوچک با سابقه پیروپلاسموز و بروسلوز و کنه های آنها در استان کردستاندکتری حرفه ای1399/06/291399/11/20استاد راهنما
3بررسی حضور باکتری کوکسیال بورنتی در شیر خام گله های گوسفند و بز استان کرمانشاهدکتری حرفه ای1399/05/201400/06/31استاد مشاور
4شناسایی فرانسیسلا تولارنسیس، تروفریما ویپلی، بروسلا، لژیونلا، کلامیدیا پسی تاسی و کلامیدیا پنومونیه با استفاده از روش Real-time PCR در نمونه های دریچه های جراحی شده (تعویض شده) بیماران مبتلا به اندوکاردیت کشت منفی در مرکز قلب تهرانکارشناسی ارشد 1400/07/011401/06/31استاد راهنما
5شناسائی جنس و گونه باکتری ریکتزیا در کنه¬ های جداشده در برخی از حیوانات اهلی در استان هرمزگاندکتری - PhD1400/06/291401/12/29استاد مشاور
6ساخت یک کاندید واکسن زنده تخفیف حدت یافته علیه باکتری سالمونلا تیفی با استفاده از فناوری کریسپر و بررسی ایمنی-زایی آن در موشدکتری - PhD1400/06/271402/06/31استاد مشاور
7مطالعه ی فون کنه های ناقل ریکتزیا و بررسی سروپوزیویتی دامداران، مرتبط با ریکتزیوزیس در جنوبشرق ایران در سال 1399دکتری - PhD1399/04/011401/07/30استاد مشاور
8شناسایی جنس بروسلا در موارد سقط جنین گله های گوسفند و بز شهرستان زرند به روش PCR در سال1399-1400کارشناسی ارشد 1400/02/011400/12/29استاد مشاور
9بررسی حضور کوکسیلا بورنتی در نمونه های به دست آمده از موارد سقط جنین در گله های گوسفند و بز در شهرستان زرند به کمک Real-time PCRکارشناسی ارشد 1400/01/011400/12/29استاد مشاور
10شناسایی کوکسیلا بورنتی به روش real time-PCR و پاتولوژی در پرندگان همراه در ایرانکارشناسی ارشد 1401/06/161402/06/30استاد مشاور
11بررسی اثر شیکونین کربن دات بر روی بیان ژن های bap و csu در اسینتو باکتر مقاوم به کارباپنمکارشناسی ارشد 1401/01/011401/12/29استاد مشاور
12بررسی ملکولی آلودگی اسب ها به کوکسیلا بورنتی در شمال غرب ایرانکارشناسی ارشد 1401/10/011401/11/12استاد مشاور
13ردیابی جنس ریکتزیا در کنه های جدا شده از خارپشت در شهر کرماندکتری حرفه ای1401/04/291402/06/31استاد مشاور
14طراحی کیت الایزا جهت تشخیص سرولوژیکی فرانسیلا تولارمی در انسان با استفاده از پروتئین های نوترکیب ، DnaK، GroEL، FopA، Acetyl-CoA carboxylase و FTT0975 فرانسیلا تولارنسیسدکتری - PhD1401/10/071404/03/01استاد راهنما
15طراحی بیوسنسور الکتروشیمیایی تقویت شده با نانو ذره طلا مبتنی بر تشخیص DNA برای شناسایی کوکسیلا بورنتیدکتری - PhD1402/05/141403/10/30استاد راهنما
16تشخیص و شناسایی مولکولی گونه های ریکتزیا آلوده کننده کنه های صید شده در استان کرمانکارشناسی ارشد 1398/05/271400/03/31استاد مشاور
17ردیابی باکتری کوکسیلا بورنتی در گله های بز و گوسفند دارب سوابق بالینی بیماری های پیروپلاسمی و بروسلوز و همچنین کنه های ناقل باکتری در استان کردستان با روش PCRدکتری حرفه ای1399/11/041400/12/04استاد راهنما

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1تشخیص و مدیریت تب کیو1392
2راهنمای مدیریت خطر زیستی و امنیت زیستی آزمایشگاه1393
3میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2016: ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی (همراه با اطلس رنگی)1395
4مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران: بیماری های واگیر1399

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه