بسمه تعالي

 داریوش  نوروزیان شام اسبی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر داریوش نوروزیان شام اسبی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (24)
مقالات
مقالات(53)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(8)
کتاب ها
کتاب ها(2)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(22)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : داریوش نوروزیان شام اسبی مرتبه علمي : استاد
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : تحقیقات فناوری های نوین
تلفن تماس محل کار : 64112171 آدرس محل کار : نانوبیوتکنولوژی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیوشیمیدکتری - PhD1993دانشگاه بمبئی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
1206ساخت و ارزیابی اثر نانوذرات لیپوزومی شاهد و بارگذاری شده با سیس پلاتین بر روی زیست پذیری و آپوپتوز رده های سلولی MCF-7، PC3 و T47Dمجری اصلی1390/12/131391/06/13
2186نانولیپوزومه کردن اریتروپویتین نوترکیب انسانی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آنهمکار1391/05/011392/05/01
3286امکان سنجی تولید انسولین انسانی نوترکیب با استفاده از کشت سویه ی E.Coli BL21(DE3 واجد ژن مولد انسولین و ارزیابی توانایی بیان انسولین واجد فعالیت بیولوژیک توسط این سویههمکار1391/11/151392/11/15
4365طراحی و ساخت ذرات شبیه ساز ویروس سنتتیک دارای گروههای فعال سطحی تشکیل شده از پپتیدهای دوگانه دوستهمکار1392/11/011393/11/01
5392اصلاح سطح شیشه با پلاسما جت سرد بمنظور تثبیت پروتئین A جهت کاربرد در بیوسنسورهاهمکار1393/03/101393/11/10
6359اتصال هپارین به کلا ژن نوع1مجری اصلی1393/06/071394/12/07
7419تثبیت لیزو استافین نوترکیب برروی نانوکامپوزیت از طریق تکنولوژی کنژوگاسیون استرپتو آویدین بیوتین جهت طراحی یک استراتژی کاندید برای مقابله با آلودگی استافیلوکوک اورئوسهمکار1393/06/151396/06/15
8362طراحی پیزوایمینوسنسورجهت تشخیص آنتی ژن هپاتیت بمجری اصلی1393/06/161395/06/16
9440بررسی سنتز زیستی نانوذرات سولفید سلنیوم با استفاده از قارچ های جداسازی شده از خاک نواحی گوگردی و تعیین ویژگیهای فیزیکی و اثرات ضد قارچی آنها در شرایط آزمایشگاهیهمکار1393/10/201395/10/20
101072تولید آزمایشگاهی هیالورونیک اسید و بهینه سازی شرایط کشت با استفاده از استرپتوکوک گروه G شناسایی شده از بین سویه های بومی ایرانهمکار1393/11/251394/11/25
11498طراحی و کلونینگ فرمهای نوترکیب آنزیم کامل و کوتاه شده هیالورونان سنتتاز مشتق ازS.equisimilis و بررسی سنتز الیگو و پلی ساکارید هیالورونان جهت کاربرد در ترمیم بافتهای عفونیهمکار1394/06/261396/06/26
12522القاء تاکسول در کشت سلولی معلق گونه تاکسوسمجری اصلی1394/09/011396/09/01
13570تهیه و تعیین خصوصیات برون تنی فراورده موضعی نیوزومی از سیستم واستاتین جهت پیشگیری و کنترل عفونت زخم های سوختگیهمکار1395/03/161396/03/16
141274ساخت دستگاه پلاسما جت اتمسفری سرد جهت درمان زخم های عفونیهمکار1395/06/201396/08/20
15633طراحی و بررسی فعالیت فرم کوتاه شده آنزیم سرالایزینهمکار1395/12/011396/12/01
161341تهیه رده سلولی گونه تاکسوس برای تولید تاکسولمجری اصلی1396/03/131397/09/13
171028طراحی و بیان پپتید ضد میکروبی هیبریدی S3، مشتق شده از آمبوسیت خرچنگ نعل اسبی در باکتری E. coli و ارزیابی خواص ضد میکروبی ‌آن‌همکار1396/07/151397/07/15
181677بررسی تغییرات ناحیه پروموتوری ژن لایزیل اندوپپتیداز در سویه های جهش یافته ی باکتری Lysobacter enzymogenes با روش فیزیکیهمکار1398/03/211399/03/21
191559طراحی و بهینه‌سازی روش کارآمد حذف اندوتوکسین پروتئین نوترکیب، پیش از مرحله شکست سلولی میزبان باکتری گرم منفی با هدف افزایش بازیابی پروتئین هدفهمکار1398/07/201399/07/20
201672تهیه و ارزیابی تاثیر ژل نیوزومی و پانسمان زیست سازگار حاوی آنزیم سراشیاپپتیداز مهندسی شده در کنترل عفونت و تسریع بهبود زخمهمکار1398/09/231400/09/23
211947طراحی و تولید آنزیم اندوپپتیداز لایز-سی نوترکیب طبیعی و جهش یافته با هدف کاهش اتولیز آنزیمهمکار1400/03/051402/03/04
221942فرمولاسیون نانونیوزوم حاوی اولئوروپین جهت القای آپوپتوز و مهار رشد سلولهای سرطانی؛ هدفگذاری برای ارسال هدفمند اولئوروپینمجری دوم1400/05/231401/11/22
231976تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی درون تنی اثرات نانوژلهای هیالورونیک اسید حاوی تانیک اسید در بهبود زخم سوختگی (درجه 2)مجری دوم1400/07/241402/07/23
241982بررسی اثرات ضدباکتریایی نیوزوم‌های حاوی مواد ضدمیکروبی لیزوستافین و N-acetyl cysteine و ترکیب پسورالن وPUVA) UVA) در مطالعاتin vitro و in vivo بر روی بیوفیلم باکتری‌های مختلف گرم مثبت و منفیهمکار1400/09/091402/09/08

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1797Kinetics of alkaline protease production by Streptomyces griseoflavus PTCC1130نمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology 810.0813
22372چالش های بهبود پایداری و اثربخشی محصول ب ث ژ اینتراوزیکالنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Pharmaceutical Research 13supl1.065143150
3243Biotransformation of alcohols to aldehydes by immobilized cells of Saccharomyces cerevisiae PTCC5080نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY1382332-31.501150153
4957Magnetic Resonance Contrast Media Sensing In Vivo Molecular Imaging Agents: An Overviewنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent radiopharmaceuticals.1389410.03143
5958Oxidative stress and leaf senescenceنمایه نوع یک – Medline/PubMedBMC research notes[electronic resource]13904-0.019
6886A Comparative Study on the Activity and Antigenicity of Truncated and Full-Length forms of Streptokinaseنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePolish Journal of Microbiology13906030.76243251
7949Comparison of two recombinant systems for expression of cholera toxin B subunit from Vibrio choleraeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIndian Journal of Medical Microbiology13913110.9881014
8230Development of qRT-PCR Test for Quantification of Rubella Virus in Commercially Available Vaccinesنمایه نوع سه – سایر نمایه هاIranian journal of virology1393910.016
91105Chemoselective PEGylation of Cysteine Analogs of Human Basic Fibroblast Growth Factor (hbFGF) - Design and Expressionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH139313100.49516011607
10734Investigation of purification process stresses on erythropoietin peptide mapping profileنمایه نوع یک – Medline/PubMedAdvanced Biomedical Research13944- 16
11337Expression of a biotin acceptor peptide-containing protein with potential incorporation on the lentiviral envelope as a viral surface engineering platformنمایه نوع یک – Medline/PubMedResearch in pharmaceutical sciences13941040.0268274
12956Matrix-Assisted Refolding and Purification of Proteins by a Novel Designed Anion Exchange Chromatographyنمایه نوع سه – سایر نمایه هاAdvanced studies in biology1394780.0365375
131102Stability and biological activity evaluations of PEGylated human basic fibroblast growth factorنمایه نوع یک – Medline/PubMedAdvanced Biomedical Research13944- 16
14557Molecular Design, Expression and Evaluation of PASylated Human Recombinant Erythropoietin with Enhanced Functional Propertiesنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePROTEIN JOURNAL13953611.1393648
15276Extremely low frequency magnetic field enhances glucose oxidase expression in Pichia pastoris GS115نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY139598-2.6246775
16799Preparation, characterization, and in vitro evaluationof bleomycin- containing nanoliposomesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13968942.396492497
17800Pegylated niosomal nanoparticles loaded with vincristine:Characterization and in vitro evaluationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH13961650.569975980
181754Identification of methionine oxidation in human recombinant erythropoietin by mass spectrometry: Comparative isoform distribution and biological activity analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY139647101.241990997
191907Enhanced antitumor effect of targeted nanoliposomal bleomycinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13969052.328953961
202004اثر پلاسما جت اتمسفری سرد بر روی ساختار کلاژن در زمان های مختلفنمایه نوع سه – سایر نمایه هاBasic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences139667 8490
212012خصوصیات فیزیک و شیمی نیوزم پگیله و اثر آن بر سلول سرطانینمایه نوع دو – ScopusJournal of Pharmaceutical Investigation1397483 251256
222101Folic acid conjugated nanoliposomes as promising carriers for targeted delivery of bleomycinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArtificial Cells Nanomedicine and Biotechnology13974643.026757763
232103Delivery of vinblastine-containing niosomes results in potent in vitro/in vivo cytotoxicity on tumor cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY13974481.88313711376
242379Application of recurrent neural network for online prediction of cell density of recombinant Pichia pastoris producing HBsAgنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY13974941.241352359
252526Enhancing bioactivity, physicochemical, and pharmacokinetic properties of a nano-sized, anti-VEGFR2 Adnectin, through PASylation technologyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports1397914.122114
262905Polycaprolactone/carboxymethyl chitosan nanofibrous scaffolds for bone tissue engineering applicationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1397115-3.909243248
272907Osteoblast cell behavior on chitosan/poly caprolactone nanifiber for hard tissue engineering applicationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMINERVA BIOTECNOLOGICA13973020.3655157
281507Molecular dynamics simulation for rational protein engineering: Present and future prospectusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING139784-1.8854353
291568Development of a novel nano-sized anti-VEGFA nanobody with enhanced physicochemical and pharmacokinetic propertiesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArtificial Cells Nanomedicine and Biotechnology13974673.02614021414
303032A turn-on graphene quantum dot and graphene oxide based fluorometric aptasensor for the determination of telomerase activityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROCHIMICA ACTA1398186125.47918
313210Comparative study of 𝝁-stat methanol feeding control in fed-batch fermentation of Pichia pastoris producing HBsAg: an open-loop control versus recurrent artificial neural network based feedback controlنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY139894-2.65939243931
323352Design and Physicochemical Characterization of Lysozyme Loaded Niosomal Formulations as a New Controlled Delivery Systemنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL139853100.51921930
333360Synergistic Anti-Staphylococcal Activity Of Niosomal Recombinant Lysostaphin-LL-37نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational journal of nanomedicine.139814-4.47197779792
343436Bioactivity Determination of Recombinant lysostaphin Immobilized on Glass Surfaces Modified by Cold Atmospheric Plasma on Staphylococcus aureusنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139874 132137
353541Comparative study of μ‐stat methanol feeding control in fed‐batch fermentation of Pichia pastoris producing HBsAg: an open‐loop control versus recurrent artificial neural network‐based feedback controlنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY139894122.65939243931
362364Computational design, structure refinement and molecular dynamics simulation of novel engineered serratiopeptidase analogsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS139837163.3141714180
373764Production and Expression Optimization of Heterologous Serratiopeptidaseنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health13994951.291931939
383857Lipopolysaccharide removal affinity matrices based on novel cationic amphiphilic peptidesنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY13995141.415386394
393858Recombinant Tandem Repeated Expression of S3 and S∆3 Antimicrobial Peptidesنمایه نوع یک – Medline/PubMedReports of Biochemistry and Molecular Biology1399930.0348356
403859Effect of glutamic acid elimination/substitution on the biological activities of S3 cationic amphiphilic peptidesنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY13995071.415664672
413921An Investigation into Improvement of Stability and Efficacy of Intravesical BCG Formulations Using Freeze-Drying Techniqueنمایه نوع سه – سایر نمایه هاTrends in Peptide and Protein Sciences13995- 19
423946Increment in protease activity of Lysobacter enzymogenes strain by ultra violet radiationنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology1399126 601606
434088بررسی و مقایسه روشهای مبتنی بر رسوب دهی و کروماتوگرافی تمایلی در تخلیص پروتئین نوترکیب استرپتوکینازفارسی(علمی- پژوهشی)مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی1399304 387395
444090Niosomal delivery of simvastatin to MDA-MB-231 cancer cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY13994692.36515351549
453283Affinity Based Nano-Magnetic Particles for Purification of Recombinant Proteins in Form of Inclusion Bodyنمایه نوع یک – Medline/PubMedIBJ 1399243 192200
464095Comparison of E. coli based self-inducible expression systems containing different human heat shock proteinsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports13991113.998110
474199Optimization and characterization of tannic acid loaded niosomes for enhanced antibacterial and anti-biofilm activitiesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceADVANCED POWDER TECHNOLOGY139931124.21747684781
484200Optimization, physicochemical characterization, and antimicrobial activity of a novel simvastatin nano-niosomal gel against E. coli and S. aureusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS1399234-2.094111
494449Optimization of the Endotoxin Removal Performance of Solid-Phase Conjugated S3E3 Antimicrobial Peptide Using Response Surface Methodologyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics14002731.93120292037
504474Immobilization of Candida rugosa lipse for resolution of racimic ibuprofenنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDARU-Journal of Pharmaceutical Sciences14002913.117117123
514178Immobilization of recombinant lysostaphin on nanoparticle through biotin-streptavidin conjugation technology as a geometrical progressed confrontation agains Staphylococcus aureus infectionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY14006852.43110581066
524092Challenges and advancements in the pharmacokinetic enhancement of therapeutic proteinsنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY14005162.162519529
534093A Comparative Analysis of Different Enzyme Immobilization Nanomaterials: Progress, Constraints, and Recent Trendsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCURRENT MEDICINAL CHEMISTRY140028204.18439804003

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Dicisteronic systems for rapid screening of high expressing cloniesکنگره داروسازی نوینتهرانپوستر1397
2ENHANCING PROTEOLYTIC ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENES BY UV MUTAGENESISنوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1397
3RANDOM MUTAGENESIS BY NTG TO INCREASE PROTEASE ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENESمیکروب شناسیتهرانپوستر1397
4توسعه ادنکتین متصل شده به توالی PAS ...2th International Congress on Biopharma 2018تهرانپوستر1397
5RANDOM MUTAGENESIS BY NTG TO INCREASE PROTEASE ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENESIran's 19th International Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397
6Dicistronic systems for rapid screening of high expressing colonies2th International Congress on Pharmacy Updatesتهرانپوستر1398
7Hyaluronic Acid Production by Recombinant Bacillus subtilis AZ5416 th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress16کرمانشاهپوستر1398
8Fourth international congress on biomedicineFourth international congress on biomedicineتهرانسخنرانی1399

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1تخلیص استرپتوکیناز با استفاده از روشی نوین مبتنی بر اینتئین و نانو ذره Fe3O4SioxNiyدکتری - PhD1394/12/021396/11/30استاد راهنما
2طراحی فرم پسیله C7+ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیواکتیویتی آندکتری - PhD1394/04/031396/12/29استاد راهنما
3تهیه فرم پاسیله از آنتی بادی مونوکلونال تک دمینی علیه فاکتور رشد سلولهای آندوتلیال عروق خونی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی آندکتری - PhD1394/04/131396/12/29استاد راهنما
4احتباس نیوزومی لیزوستافین نوترکیب و پپتید ضدمیکروبی LL-37 و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آنهادکتری - PhD1395/10/071397/12/29استاد راهنما
5طراحی و توسعه سویه های باسیلوس سوبتیلیس از طریق مهندسی ژنتیک جهت تولید هیلورونان و بررسی خصوصیات بیو پلیمر تولیدیدکتری - PhD1395/10/201396/10/20استاد راهنما
6بررسی اثر وانکومایسین نانولیپوزوم بر علیه باکتری گرم مثبت استافیلوکوک مقاوم به پنی سیلینکارشناسی ارشد 1395/05/311396/06/22استاد راهنما
7اتصال هپارین به سطح کلاژن تغییر یافته با پلاسمای اتمسفری سردکارشناسی ارشد 1394/10/191396/06/29استاد راهنما
8اتصال هپارین به تیتانیوم اکساید به روش فیزیکیکارشناسی ارشد 1394/10/121396/06/29استاد راهنما
9مهندسی فلاوآنزیم فروکتوزیل آمینواسید اکسیداز و تثبیت آن بر ساختارهای نانوکامپوزیتی به منظور طراحی نانو زیست حسگر HbA1cدکتری - PhD1394/06/141398/02/31استاد مشاور
10تعیین برخط توده سلولی و خوراک دهی بهینه از طریق تجزیه گازهای خروجی از فرمانتور با مدل شبکه عصبی در فرآیند تخمیر تولید واکسن هپاتیت بدکتری - PhD1396/03/131400/05/13استاد راهنما
11تهیه و ارزیابی اثر آنتی بیوفیلمی نانوکونژوگه اندوپپتیداز نوترکیبدکتری - PhD1396/12/211398/06/01استاد راهنما
12طراحی و ارزیابی زیست¬حسگر کریستال کوارتز میکروبالانس با تثبیت آنتی بادی منوکلونال جهت تشخیص آنتی¬ژن سطحی ویروس هپاتیت Bدکتری - PhD1396/12/191397/12/01استاد راهنما
13تهیه و ارزیابی آنتی بیوفیلمی نانوکونژوگه اندوپپتیداز نوترکیبدکتری - PhDاستاد راهنما
14طراحی و ساخت پپتید هیبریدی از پپتیدهای S3 و Sdelta3 مشتق از آمبوسیت خرچنگ نعل اسبی و مقایسه فعالیت ضد میکروبی آن با پپتیدهای S3 و Sdelta3دکتری - PhD1397/10/041399/03/30استاد مشاور
15احتباس نیوزومی لیزوستافین نوترکیب و پپتید ضدمیکروبی LL-37 و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آنهادکتری - PhD1396/05/011399/04/01استاد راهنما
16طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم های بیانی خودالقا و القایی در میزبان E.coli با قابلیت غربالگری تسهیل شده کلونهای بیان کننده آنزیم نوترکیب استافیلوکینازدکتری - PhD1396/05/211399/05/02استاد راهنما
17طراحی و تثبیت باسیلوس سوبتیلیس نوترکیب حاوی سازه ژنی آنزیم های بیوسنتز هیالورونیک اسید hasA(Full length/Truncated)/tuaD/gtaB و بررسی میزان تولید پلی ساکاریددکتری - PhD1396/04/171398/04/01استاد راهنما
18طراحی و تثبیت سویه های باسیلوس سوبتیلیس نوترکیب حاوی فرم کامل و کوتاه شده has|A و بررسی خصوصیات هیالورونیک اسید تولید شدهدکتری - PhD1398/06/31استاد راهنما
19طراحی واریانت جدیدی از پپتید S3 به عنوان لیگاند کروماتوگرافی تمایلی جهت حذف اندوتوکسین از استرپتوکیناز نوترکیبدکتری - PhD1395/11/091401/12/16استاد راهنما
20طراحی فیوژن پروتئین اوره اکسیداز(اوریکاز) و توالی PAS و ارزیابی آزمایشگاهی آندکتری - PhD1395/01/071398/11/24استاد مشاور
21بیوسنتز آنزیمی الیگومرهای هیالورنان با توزیع وزن مولکولی کم توسط فرم‌های نوترکیب کامل و کوتاه شدۀ آنزیم هیالورونان سینتاز Streptococcus equisimilis (SeHAS) و تعیین ویژگی آنهادکتری - PhD1398/06/301400/12/29استاد مشاور
22طراحی هدفمند و ساخت فرم‌های جهش یافته‌ی آنزیم نوترکیب لیزیل اندوپپتیداز به منظور افزایش پایداریدکتری - PhD1399/08/101402/12/29استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1Purification of PEGylated Proteins1395
2پیروژنی: چالش همیشگی تحقیق، توسعه و تولید فرآورده های دارویی زیستی1396

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه