بسمه تعالي

 علی  اسلامی فر

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر علی اسلامی فر

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (20)
مقالات
مقالات(27)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(0)
کتاب ها
کتاب ها(1)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(2)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : علی اسلامی فر مرتبه علمي : استاد
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن تماس محل کار : - آدرس محل کار : انستیتو پاستور ایران، بخش تحقیقات بالینی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
11304تعیین شیوع ژنوتایپ ویروس هپاتیت G در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV)همکار1386/05/011387/08/30
2660بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه های پروستات مبتلایان به کارسینوم پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستات مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیهمکار1387/09/011388/12/01
31234تاثیر اعمال فشار هیدروستاتیک سیکلی بر تکثیر و تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادین مزانشیمی و ترمیم بافت غضروفی در خرگوشهمکار1390/02/121391/02/12
4119مقایسه کارآیی واکسیناسیون هاری بروش زاگرب (2-1-1) با 4 تزریق عضلانی واکسن کشته شده هاری(PVRV) نسبت به روش 5 تزریقی Essen (در جمعیت ایرانی)همکار1390/08/301391/11/16
5184ساخت پوشش ترمیمی نانوفیبری حامل تربینافین و ارزیابی اثرات ضد درماتوفیتی آن در شرایط آزمایشگاهیهمکار1390/12/081392/12/15
6225بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه های کولون مبتلایان به آدنوکارسینوم و پولیپهای آدنوماتوز کولون مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیهمکار1391/03/151391/12/15
7216بررسی فراوانی عفونت نهفته هپاتیت B و موتاسیونهای ناحیه ژن Sدر بیماران دیالیزیهمکار1391/05/011391/11/01
8207سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های IgG ضد دیفتری وکزاز در اهداکنندگان خون ساکن اراکمجری اصلی1391/05/011391/12/29
9277مقایسه اثربخشی دو استراتژی واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران آلوده به HIVهمکار1391/09/151394/05/15
10279بررسی تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی پارامومایسین (لیپوپار) بر روی انگل لیشمانیا در شرایط برون تنهمکار1391/10/011392/12/29
11326ارزیابی DNA و Live واکسن (واکسن زنده) بیان کننده اپی توپهای عرضه شونده در ساختار MHC کلاس یک در محافظت بخشی برعلیه لیشمانیا ماژور در مدل موش Balb/cهمکار1392/05/151393/11/15
12364بررسی نقش عفونت ویروس هرپس سیمپلکس تایپ 2 در پیش اگهی بیماران مبتلا به عفونت HIV-1همکار1392/11/151396/03/15
13366بررسی میزان شیوع عفونت نهفته ویروس هپاتیت C در بیماران کاندید پیوند کلیهمجری اصلی1393/03/011395/03/01
14390بررسی عفونت نهفته و موتاسیون های فرار از واکسن (vaccine escape mutants) ویروس هپاتیت B در بیماران HIV مثبت واکسینه با واکسن هپاتیت Bهمکار1393/04/101395/04/10
15441بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت HBV و سویه های vaccine escape mutant در افراد واکسینه با واکسن HBV (طبق پروتکل واکسیناسیون کشوری): 22 سال بعد از شروع واکسیناسیون کشوریهمکار1393/11/011396/07/01
161268ساخت پروتوتایپ دستگاه پاستو پروپ پروسسورمجری اصلی1393/12/161394/12/16
17446بررسی Seroconversion درحیوان گزیدگانی که درمان واکسیناسیون سه نوبتی پس از مواجهه، دریافت نموده اند.همکار1394/02/151395/02/15
18489مطالعه بیان مارکرهای ایمنی در پاسخ به انتی ژن اختصاصی مایوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از Real-time PCR جهت امکان تمایز بین فرم فعال و فرم نهفته سلمجری اصلی1394/11/011396/05/01
191246ارزیابی درون تنی اثرات سمی و ضدقارچی نمونه آزمایشگاهی پوشش ترمیمی نانوفیبری حامل تربینافینهمکار1395/06/201397/06/20
201801طراحی، داکینگ وسنتزمشتقات مختلف ترکیبات دارای گروه عاملی en-yne و بررسی خواص ضد قارچی آنها بر روی Candida albicansهمکار1399/07/121401/01/11

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
11534Anti-inflammatory effects of human embryonic stem cell-derived mesenchymal stem cells secretome preconditioned with diazoxide, trimetazidine and MG-132 on LPS-induced systemic inflammation mouse modelنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArtificial Cells Nanomedicine and Biotechnology 46S23.02611781187
21421آنتی بادی HBV و عفونت مخفی HBV در بیماران دیالیزینمایه نوع یک – Medline/PubMedNephro-urology monthly 71 15
34553Stabilization of Tyrosinase-Bovine Serum Albumin Crystals by Glutaraldehydeنمایه نوع دو – ScopusAmerican journal of biochemistry & biotechnology 33 110113
45025حیوان گزیدگی در تهران، ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArchives of Iranian Medicine 1120.0200202
55029بررسی نقش آلترناریا آلترناتا در بروز آسم آلرژیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان با استفاده از آزمونهای پوستی پریک و ایمونواسی فاز جامدفارسی(علمی- پژوهشی)مجله پژوهش های آسیب شناسی زیستی 162 112
65030مقدار آنتی بادی خنثی کننده هاری در خون بیماران دارای نقص ایمنی بعد از دریافت واکسن هارینمایه نوع دو – ScopusArchives of Clinical Infectious Diseases 63 124127
75031ویژگیهای اپیدمیولوژیک مواردحیوان گزیدگی ارجاع شده به مرکزدرمان،پیشگیری هاری انستیتوپاستورایران ومقایسه آنهادر سالهای 3-1372 و 8-1387 در تهران بزرگفارسی(علمی- پژوهشی)پژوهش در پزشکی 353 168173
85032شیوع هپاتیت ای در بین اهداکنندگان خون در استان مرکزی در سال 2012نمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology 52 172176
91211Fungistatic effects of optical brightener 220 against Trichophyton tonsurans, Aspergillus fumigatus and Candida albicansنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF DERMATOLOGICAL TREATMENT13882020.911120123
10253Neutralizing Antibody Response after Intramuscular Purified Vero Cell Rabies Vaccination (PVRV) in Iranian Patients with Specific Medical Conditionsنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One139410103.05717
11354آنالیز میکروسکوپ الکترونی تطبیقی و کنترل بیولوژیک ایکسودس ریسینوس با استفاده از قارچ های انتوموپاتوژننمایه نوع سه – سایر نمایه هاMycologia Iranica139531 3946
12552Evaluating the anticoagulant effect of medicinal plants in vitro by cheminformatics methodsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Herbal Medicine1395631.327128136
131063Standardized incidence and mortality of kidney cancer and its relationship with asian countries in the human development index in 2015نمایه نشده(انگلیسی)International Journal of Information Research and Review1395311 32303236
141066Morphological and Molecular Characteristic of Megaselia scalaris (Diptera: Phoridae) Larvae as the Cause of Urinary Myiasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY13965431.968781784
151423Cheminformatics-based anticoagulant study of traditionally used medicinal plantsنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)1396216 400405
162985Cutaneous candidiasis in Tehran-Iran: from epidemiology to multilocus sequence types, virulence factors and antifungal susceptibility of etiologic Candida speciesنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1398114 267279
173023Effects of the antifungal peptide Skh-AMP1 derived from Satureja khuzistanica on cell membrane permeability, ROS production, and cell morphology of conidia and hyphae of Aspergillus fumigatusنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePEPTIDES1398123-2.65919
183143The antifungal peptide MCh-AMP1 derived from Matricaria chamomilla inhibits Candida albicans growth via inducing ROS generation and altering fungal cell membrane permeabilityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology139810-4.259110
193572پاتوژنز و عوامل بیماری زایی سویه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از کاندیدیازیس پوستی در شرایط in vitro و in vitroنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)1399245 319327
203731In silico and in vivo anti-malarial investigation on 1-(heteroaryl)-2-((5-nitroheteroaryl) methylene) hydrazine derivativesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMalaria Journal13991912.798112
213978Design, Dimerization, and Recombinant Production of MCh-AMP1–Derived Peptide in Escherichia coli and Evaluation of Its Antifungal Activity and Cytotoxicityنمایه نوع سه – سایر نمایه هاFrontiers in Fungal Biology14002- 111
224188Recombinant Expression of a Plant-derived Dimeric Antifungal Peptide (Diskh-AMP1) Joined by a Flexible Linker in Escherichia coli and evaluation of its biological activity in vitroنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics14002731.93119671977
234524Mycosynthesis and Physicochemical Characterization of Vanadium Oxide Nanoparticles Using the Cell-Free Filtrate of Fusarium oxysporum and Evaluation of their Cytotoxic and Antifungal Activitiesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Nanomaterials14002021-2.986112
244560Physicochemical properties, anticancer and antimicrobial activities of metallic nanoparticles green synthesized by Aspergillus kambarensisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIET Nanobiotechnology14001611.847113
254948New Antimicrobial Nitro Heteroaryl-1, 3, 4-Thiadiazole Derivatives Containing Piperazinyl Benzonitrile Moiety: Synthesis and in silico Studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Computational Biophysics and Chemistry14002120.0249257
264632Platinum Nanoparticles as Potent Anticancer and Antimicrobial Agent: Green Synthesis, Physical Characterization, and In-vitro Biological Activityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Cluster Science14013413.447501516
275956Evaluation of PastoCovac plus vaccine as a booster dose on vaccinated individuals with inactivated COVID-19 vaccineنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHeliyon14029104.0110

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و قرابت ژنتیکی سویه های بالینی کاندیدا و ارزیابی ارتباط دستجات ژنتیکی آنها با فاکتورهای بیماریزایی قارچ در شرایط in vivo و in vitroدکتری - PhD1394/02/051398/05/20استاد مشاور
2شناسایی، کلونینگ و بیان پپتید ضدقارچی با منشا طبیعی بدست آمده از بابونه ، سیاه دانه، عناب و خیار دریایی و بررسی مکانیسم اثر ضد قارچی آنها بر علیه گونه های پاتوژن کاندیدا در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1394/04/221396/02/07استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1استقرار سیستم مدیریت کیفیت1393

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه