بسمه تعالي

 پریسا  اسمعیلی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

پریسا اسمعیلی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (1)
مقالات
مقالات(3)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(1)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(0)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : پریسا اسمعیلی مرتبه علمي : پژوهشگر غیر پاستوری ( غیر هیات علمی)
نوع استخدام : بخش : تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن تماس محل کار : 64112401 آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
11957بررسی مولکولی عفونت به باکتری کوکسیلا بورنتی، بارتونلا، ریکتزیا و ارلیشیا در جوندگان ایرانهمکار1399/10/091400/10/09

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
14698Tropheryma whipplei in the stool samples of children with acute diarrhea: a study from Tehran, Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC INFECTIOUS DISEASES14002213.0915
25241A case report of ulceroglandular tularemia caused by Francisella tularensis subsp. Holarctica in Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACTA TROPICA1401234-3.22214
35649شواهد سرولوژیکی عفونت یرسینیا پستیس در جوندگان و گوشتخواران شمال غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS Neglected Tropical Diseases14011714.781111

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Serological Evidence of Yersinia pestis Infection in Rodents and Carnivores in Northwestern IranInternational Symposium “Yersinia 14”سن پترزبورگسخنرانی1401

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه