بسمه تعالي

 مهدی  روحانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر مهدی روحانی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (15)
مقالات
مقالات(57)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(12)
کتاب ها
کتاب ها(4)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(21)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : مهدی روحانی مرتبه علمي : دانشیار
نوع استخدام : هیات علمی پیمانی بخش : تحقیقات باکتری شناسی
تلفن تماس محل کار : - آدرس محل کار : بخش میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
باکتری شناسی پزشکیکارشناسی ارشد 1385دانشگاه علوم پزشکی مشهد
باکتری شناسی پزشکیدکتری - PhD1394انستیتو پاستور ایران

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي
رتبه اول کنکور دکتری1388/11/11اولوزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
1224بررسی میزان شیوع هپاتیت B، هپاتیت C و عفونت همزمان TB-HIV در افراد بی خانمان در معرض خطر HIV در استان تهرانهمکار1391/02/041391/09/04
2512بررسی تاثیر لاکتوباسیلوس های پروبیوتیک بر پیشگیری و درمان بیماری التهابی روده در مدل موشی In vivoهمکار1394/10/221395/10/22
31048بررسی سرو اپیدمیولوژی طاعون تولارمی و بروسلوز در جوندگان و سگهای گله استان لرستان و بررسی اکتوپارازیتهای آن هاهمکار1395/04/011396/11/30
41112ارزیابی تاثیر گونه های بومی لاکتوباسیلوس پروبیوتیک بر مسیر پیام رسانی سلول Wnt در in vitro و مدل موشی سرطان کولورکتالمجری دوم1395/07/251397/01/25
5610ارزیابی فراکشن های با وزن ملکولی مختلف مشتق از سوپرناتانت لاکتو باسیلوس روتری موثر بر واسطه های التهابی در سلول های شبه ماکروفاژی THP-1 تمایز یافته با PMA و عوامل تهاجم در سلول های شبه بنیادی سرطان کولون غنی شده از رده سلولی HT-29همکار1395/08/151397/08/15
6617بررسی میزان آلودگی کنه های شمال و شمال غرب ایران به بورلیا بورگدورفری، کوکسیلا بورنتی و فرانسیسیلا تولارنسیسهمکار1395/08/221397/08/22
7575بررسی جمعیت باکتری های فلور میکروبی روده در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده و مقایسه با جمعیت نرمالهمکار1396/03/061398/03/06
81469بیماری های نوپدید و بازپدید منتقله از راه جوندگان در شمالغرب ایران: اپیدمیولوژی مولکولی، ژنتیک جمعیتی، طبقه بندی، و تکامل نژادی میزبان و پاتوژن هاهمکار1396/05/171398/05/17
91499ارزیابی تاثیر گونه های بومی لاکتوباسیلوس پروبیوتیک بر مسیر پیام رسانی سلولی ,Wnt ERKدر در رده سلولی سرطان کولورکتال حرارت دیده شدهمجری دوم1396/10/161397/10/01
101361بررسی شیوع عوامل ایجاد کننده آندوکاردیت کشت منفی در دریچه های قلبی جراحی شده (تعویض شده) بیماران بستری در بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی تهران در بین سال های 1391 الی 1395مجری اصلی1396/11/071398/05/07
111555بررسی شیوع بیماری تب کیو حاد در افراد در معرض خطر دارای علائم تب و علائم تنفسی در استان کردستانهمکار1398/01/171399/04/17
121687مطالعه تاکسونومیک جمعیت های حساس و مقاوم جوندگان مریون پرسیکوس به آلودگی به یرسینیا پستیس از مناطق بومی و غیر بومی ایرانهمکار1398/05/141399/05/14
131958بررسی مولکولی آلودگی به باکتری های ریکتزیا و بارتونلا در کنه های شمال ایرانهمکار1399/01/151400/01/15
141973تایپینگ بورلیاهای عامل بیماری لایم و بورلیا میاموتوئی عامل تب بازگرد در کنه های ایگزودس رسینوس استانهای شمالی ایران به روش MLSTمجری دوم1400/06/271402/06/26
152064بررسی اثر کوکتل پروبیوتیک های بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس بر مسیر سیگنالینگ اتوفاژی در مدل in-vitro بیماری التهابی رودهمجری دوم1401/02/041402/02/03

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1269Highly Heterogeneous Probiotic Lactobacillus Species in Healthy Iranians with Low Functional Activitiesنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One139410123.057118
2304Lactobacillus rhamnosus Gorbach-Goldin (GG): A Top Well-Researched Probiotic Strainنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Bacteriology139555-6 4659
3625Determination of Bacteriocin Genes and Antibacterial Activity of Lactobacillus Strains Isolated From Fecal Healthy Individualsنمایه نوع سه – سایر نمایه هاInternational journal of molecular and cellular medicine1395610.05055
4266Evaluation of potential probiotic characteristics and antibacterial effects of strains of Pediococcus species isolated from broiler chickensنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBRITISH POULTRY SCIENCE13955730.933317323
51163یک متد ترکیبی معتبر برای تشخص و تایپینگ کلون های اپیدمیک و اندمیک در ایزوله های کلینیکی اسینتوباکتر بومانینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINFECTION GENETICS AND EVOLUTION139654-2.885501507
61213Probiotic characters of Bifidobacterium and Lactobacillus are a result of the ongoing gene acquisition and genome minimization evolutionary trendsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS1396111-2.009118131
71214Bifidobacterium obtained from mother’s milk and their infant stool; A comparative genotyping and antibacterial analysisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS1396111-2.0099498
81215Genotype Diversity and Evaluation of Biofilm Formation in sasX Positive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureusنمایه نوع سه – سایر نمایه هاAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection139642 16
91216Determination and Comparison of Antibacterial Activity of Native Bifidobacterium Strains with Similar RAPD Profile Isolated from Paired Infants Stool and Mothers Milkنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Probiotics & Health139652 15
101306Isolates of Lactobacillus plantarum and L. reuteri display greater antiproliferative and antipathogenic activity than other Lactobacillus isolatesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY139666102.15914161420
111439The Resistance to Plague Infection among Meriones persicus from Endemic and Non-endemic Regions in Iran: The Role of Gut Microbiotaنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health13964710.7688694
121445Upsurge of Rodents’ Population in a Rural Area of Northeastern Iran Raised Concerns about Rodent-borne Diseasesنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139651-2 2125
132239Molecular survey of tularemia and plague in small mammals from Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology13978-3.5218
142241A case report of human tularemia from Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology13971040.0250253
152265Correlation of Biofilm Formation and Caco-2 Cell Attachment Properties in Colonization Ability of Acid-Bile Resistant Fecal Lactobacillus plantarum Isolatesنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139761 1319
162271Seroprevalence of Q fever among high-risk occupations in the Ilam province, the west of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13971422.766110
172408شیوع گونه های فرانسیسلا در آب های طبیعی جمع آوری شده از شمال غرب ایراننمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology13971110.01924
183065اندوکاردیت تب کیو در ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports1398914.01117
193067یک مطالعه سرولوژیکی و مولکولی در مورد تولیارنسیس Francisella در جوندگان از استان همدان ، غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139868-1.87115
203080Inhibitory effects of Lactobacilli cocktail on HT-29 colon carcinoma cells growth and modulation of the Notch and Wnt/β-catenin signaling pathwaysنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS1398139-2.58119
213404Seroepidemiological study of Q fever, brucellosis and tularemia in butchers and slaughterhouses workers in Lorestan, western of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139866-1.871110
223658Screening for efficient nitrogen sources for overproduction of the biomass of the functionally probiotic L. plantarum strain RPR42 in a cane molasses-based mediumنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAMB Express139810-2.226114
233679Lactobacillus species inhibitory effect on colorectal cancer progression through modulating the Wnt/β‑catenin signaling pathwayنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY13994701-22.884113
243681Anti-cancer effects of Bifidobacterium species in colon cancer cells and a mouse model of carcinogenesisنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13991552.776e0232930e0232930
253827Cases of Mediterranean spotted fever in southeast of Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology1399123 256260
263855A Survey of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus in Ticks of Shahr-e Ray, Iran, 2016-2017نمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139982 5659
273900بررسی فرانسیلا تولارنسیس در دام و دامداران غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139974-1.57315
283908Surveillance of Francisella tularensis in surface water of Kurdistan province, west of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139969-1.57315
293917عفونت کنه های سخت در ساحل دریای خزر ایران با بورلیای عامل بیماری لایم و بورلیاهای عامل تب راجعهنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTicks and Tick-Borne Diseases13991162.749111
304371Francisella tularensis human infections in a village of northwest Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC INFECTIOUS DISEASES13992112.68818
314372The effect of improved formulation of chitosan-alginate microcapsules of Bifidobacteria on serum lipid profiles in miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS1399149-2.914--
324373The effects of a mixture of Lactobacillus species on colorectal tumor cells activity through modulation of Hes1 pathwayنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePharmaNutrition139913-0.019
334374اثر هایپرترمی بر بیان ژنهای ایفالکس دارویی MDR1 و MRP4 در سلولهای سرطانی کولورکتالنمایه نوع دو – ScopusJournal of Babol University of Medical Sciences1399221 388395
343240Anti‑proliferative and Anti‑metastatic Potential of High Molecular Weight Secretory Molecules from Probiotic Lactobacillus Reuteri Cell‑Free Supernatant Against Human Colon Cancer Stem‑Like Cells (HT29‑ShEنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics139910101.219110
354079غربالگری لاکتوباسیل در مرغهانمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAnimal Nutrition1399714.492119126
364080استفاده از روش های در طراحی غلظت لاکتوباسیلنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCURRENT MICROBIOLOGY13997781.74617561766
374081تاثیر سویه های لاکتوباسیلنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA13996721.086138142
384143پاسخ ایران در راه اندازی خدمات آزمایشگاهی کوویدنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHealth policy and technology14001021.19616
395094The effects of the probiotic cocktail on modulation of the NF-kB and JAK/STAT signaling pathways involved in the inflammatory response in bowel disease modelنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC IMMUNOLOGY140023-3.615110
405183بررسی سرولوژیک لپتوسپیروز در دام های اهلی و کارکنان دامداری در کردستاننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES140082-2.26817
414478Borrelia duttonii-like spirochetes parasitize Meriones persicus in East Azerbaijan Province of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTicks and Tick-Borne Diseases14001263.74418
424603Prevalence of bacteriocin genes in Lactobacillus strains isolated from fecal samples of healthy individuals and their inhibitory effect against foodborne pathogensنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences14002482.69911171125
434624A Review on Important Zoonotic Bacterial Tick-Borne Diseases in the Eastern Mediterranean Regionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Arthropod-Borne Diseases14001531.198265277
444643پایش عامل تولارمی در آب های سطحی آذربایجان شرقینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES140081-2.26815
454840Identification of Carbapenemase within Class 1 Integron Structure in Intrinsically Colistin-resistant Enterobacteriaceaeنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)140094 203209
464951Hydrazone analogues with promising antibacterial profiles: Synthesis, morphology, in vitro and in silico approachesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceLETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY14017532.813667679
474044Identification of Intestinal Fungal Microflora and Bacterial Pathogens in the Collected Adult Ixodes ricinus from the Northern Provinces of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Arthropod-Borne Diseases14011621.22197107
485184مقایسه شیوع باکتریوسین در لاکتوباسیلوس هانمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian journal of microbiology14011420.0219226
495185Molecular detection and identification of Rickettsia spp. in collected ticks from domestic animals in Southeastern of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES140185-2.72919
505186بررسی اثرات ضد التهابی کوکتل لاکتوباسیلوس در بیماری التهابی رودهنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceImmunity, Inflammation and Disease14011062.493110
515193اثر کوکتل لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم بر ژن های اتصال در رودهنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF MICROBIOLOGY140120472.66717
525203Robust antibacterial activity of functionalized carbon nanotube- levofloxacine conjugate based on in vitro and in vivo studiesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14011214.997119
535446تعیین شیوع سرمی بروسلوز در دام و جمعیت پرخطر در کردستان، غرب ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES140193-2.72915
545599جمعیت باکتریایی روده در بیماری التهابی رودهنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)14012650.0350356
555600Isolation of MDR Providencia stuartii from tracheal aspirates of two hospitalized patientsنمایه نوع دو – ScopusHealth Biotechnology and Biopharma140163 7379
565601The Role of Combining Probiotics in Preventing and Controlling Inflammation: A Focus on the Anti-Inflammatory and Immunomodulatory Effects of Probiotics in an In Vitro Model of IBDنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCanadian journal of gastroenterology & hepatology.14012022-2.60519
575602Antibiotic resistance and the alternatives to conventional antibiotics: The role of probiotics and microbiota in combating antimicrobial resistanceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIOLOGICAL RESEARCH140126720235.07111

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Anti-inflammatory effect of probiotic Lactobacillus in mouse colitis modelImmunome Researchرمپوستر1395
2the importance of aquatic and semi-aquatic voles in Tularemia transmissionInternational conferences on integrative approaches of rodent studiesمشهدسخنرانی1396
3Genetic background of penicillin and erythromycin resistance in different types of Streptococcus pneumonia.Combating resistance: microbes and vectorsپاریسپوستر1397
4Effect of Different Molecular Weight Fractions Derived From Probiotic Cell-Free Supernatant on Colon Cancer Stem-Like Cell Invasion and ApoptosisThe 3rd National Festival & International Congress on Stem Cell & Regenerative Medicineتهرانسخنرانی1397
5Anti-inflammatory effect of probiotic Lactobacillus in mouse colitis model8th Molecular Immunology & 8th Molecular Immunology Immunogenetics Congressایتالیاپوستر1397
6پایش فرانسیسلا تولارنسی در منابع آبی استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایرانبیستمین و هشتمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1398
7بررسی آلودگی به آرناویروس در پستانداران ایرانکنگره عفونیتهرانسخنرانی1398
8طغیان تولارمی در یک روستا در شمال غربی ایرانکنگره عفونیتهرانپوستر و سخنرانی1398
9بررسی آلودگی به طاعون، تولارمی و آرناویروس در پستانداران کوچک شمال غرب ایرانبیست و هشتمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1398
10شیوع اندوکاردیت تب کیو در ایران، یک بیماری نوپدید و دارای اهمیت بهداشتیبیست و هشتمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1398
11همه گیری تولارمی در یک روستا در شمال غرب ایرانبیشت و هشتمین گنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانسخنرانی1398
12پایش فرانسیسلا تولارنسیس در منابع آبی استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایرانبیست و هشتمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایرانتهرانپوستر1398

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1بررسی خواص پروبیوتیکی گونه های بومی بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از نمونه های شیر مادر و مدفوع نوزاداندکتری - PhD1395/01/281396/06/30استاد مشاور
2بررسی تغییرات جمعیت لاکتوباسیلوس های فلور نرمال روده در افراد مبتلا به بیماری التهابی رودهکارشناسی ارشد 1396/04/031397/06/31استاد راهنما
3بررسی اثر کوکتل حاوی لاکتو باسیلوس و بیفیدو باکتریوم پروبیوتیک بومی بر تغییر بیان ژنهای مرتبط با TLR4و TLR5 و مهار القای التهاب در مواجهه با باکتریهای پاتوژن روده ایدکتری - PhD1397/12/131399/03/31استاد راهنما
4بررسی خواص پروبیوتیکی گونه های بیفیدوباکتریوم میکروکپسوله شده با غشاء مقاوم به اسید و صفرا در مهار و بهبود علایم بیماری التهابی روده در موشدکتری - PhD1397/07/031399/06/01استاد مشاور
5بررسی تاثیر سویه های کاندید پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتارمدکتری - PhD1398/07/231401/10/01استاد مشاور
6بررسی اثر کوکتل حاوی لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم پروبیوتیک بومی بر تغییر بیان ژن های اتصال قوی و مهار ایجاد روده ی نفوذ پذیر در مواجهه با باکتری های پاتوژن روده ایدکتری - PhD1397/12/131399/12/11استاد راهنما
7بررسی جمعیت میکروبیوتای روده در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده و ارزیابی اثرات درمانی سویه های کاندید پروبیوتیک بومی در مدل موشی مبتلا به IBD به روش پیوند مدفوعیدکتری - PhD1398/12/051401/01/31استاد مشاور
8بررسی اثر کوکتل لاکتوباسلدکتری - PhD1396/12/131400/07/01استاد راهنما
9تشخیص و شناسایی مولکولی گونه های ریکتزیا آلوده کننده کنه های صید شده در استان کرمانکارشناسی ارشد 1398/05/271400/03/31استاد راهنما
10بررسی عصاره استخراج شده از سه گونه لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس رامنوزوس و لاکتوباسیلوس برویس جهت ارزیابی ترکیبات دارای اثرات ضدمیکروبی و ضد بیوفیلمیکارشناسی ارشد 1399/11/041401/03/31استاد راهنما
11غربالگری سویه های لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم پروبیوتیک بومی و پست بیوتیک حاصل از آنها بر اساس قابلیت های آنتی اکسیدانی و بررسی اثر کوکتل پروبیوتیکی و پست بیوتیکی منتخب روی مسیرهای سیگنالینگ مرتبط با استرس اکسیدایتو و واکنشهای التهابی در یک مدل موشی کولیتدکتری - PhD1400/06/131404/06/13استاد راهنما
12بررسی اپیدمیولوژی ملکولی و ارتباط کلونال بین ایزوله های آسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند داروی جدا شده از بیماران بستری شدهکارشناسی ارشد 1395/05/231396/06/31استاد مشاور
13بررسی آلودگی کنه های جدا شده از دام های اهلی کشتارگاه شهر ری به تب کیو و تب خونریزی دهنده کریمه کنگوکارشناسی ارشد 1396/11/281397/08/01استاد مشاور
14ﺑﺮرسی ﺳﺮوﻟﻮژیکی و ﻣﻠکﻮلی ﺗﻮﻻرمی و ﺑﺮوﺳﻠﻮز در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮاحی ﻏﺮبی ایﺮانیدکتری - PhD1396/11/281398/05/15استاد مشاور
15بهینه سازی تولید بیومس سویه های لاکتوباسیلوس پروبیوتیک جدا شده از جمعیت ایرانی در محیط کشت بر پایه ملاس نیشکر در یک فرآیند نیمه صنعتی و بررسی برخی محصولات بیولوژیک آنها در شرایط تخمیردکتری - PhD1396/02/27استاد مشاور
16بررسی اثر کوکتل حاوی لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم پروبیوتیک بومی بر تغییر بیان ژن های اتصال قوی و مهار ایجاد رودهی نفوذپذیر در مواجهه با باکتری های پاتوژن روده ایدکتری - PhD1397/12/111400/01/31استاد راهنما
17بررسی آلودگی به تولارمی در گوسفندان، گاو ها و آب های سطحی استان کردستاندوره تخصصی1397/07/071398/11/30استاد مشاور
18بررسی حضور گونه های خانواده بورلیاسه در کنه های سخت استانهای شمالی ایران و و تعیین هویت و تاپینگ گونه های شناسائی شده بر اساس توالی یابی و تکنیک MLSTدکتری - PhD1399/08/241401/12/15استاد راهنما
19بررسی بیان ژنهای دخیل در استرس و اضطراب در هیپوتالاموس موشهای سوری بالغ متعاقب مصرف پروبیوتیک ها در دوران نوزادیکارشناسی ارشد 1399/11/261402/02/02استاد راهنما
20بررسی متاژنومیکس فلور میکروبی روده (قارچی- باکتریایی) کنه بالغ ایگزودس رسینوس جدا شده از دام های اهلی منطقه شمالی (مازندران، گیلان و گلستان) و شمال غرب کشوردوره تخصصی1396/04/271401/05/20استاد مشاور
21بررسی تاثیر لاکتوباسیل های پروبیوتیک بومی بر مسیر سیگنالینگ Notch و مسیرهای مرتبط با آن در سلولهای سرطانی کولون رودهدکتری - PhD1396/02/111397/06/31استاد راهنما

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلداول (باکتری شناسی)1395
2میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد دوم (ویروس شناسی،قارچ شناسی و انگل شناسی)1395
3میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2016: ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی (همراه با اطلس رنگی)1395
4مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران1399

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه