بسمه تعالي

 صفورا  غریب زاده

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر صفورا غریب زاده

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (16)
مقالات
مقالات(42)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(17)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(14)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : صفورا غریب زاده مرتبه علمي : استادیار
نوع استخدام : بخش : تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن تماس محل کار : 64112121 آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آمارزیستیدکتری - PhD1395دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
مشاور آمارپژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1392/11/151395/07/10

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
11401بررسی ارتباط تیروتروپین و تیروکسین آزاد سرم با فشار خون در بزرگسالان دارای تیروئید درستکار: یک مطالعه طولی 9 سالههمکار1395/03/111397/03/15
21387تعیین تغییرات هورمون های تیروئیدی و وبروز اختلالات عملکردتیروئید در افراد مذکر سیگاری درمقایسه با افراد غیرسیگاری در طی 12سال مطالعه تیروئیدتهرانهمکار1395/04/051397/03/05
31319بررسی شاخص های استناد به خود(self citation) و استناد هم زمان (co-citation)به عنوان شاخصی مناسب برای ارزیابی وضعیت خط پژوهشی محققینهمکار1395/05/031396/06/01
41402بررسی ارتباط عملکرد تیروئید و نمایه توده بدن: یک مطالعه طولی 10 سالههمکار1395/05/261396/05/26
51403بررسی میزان شیوع و بروز آنتی بادی تیروپراکسیداز مثبت در جمعیتهمکار1395/05/271396/05/27
61386بررسی ارتباط فنوتیپ های چاقی در بروزاختلالات اتوایمیون تیروئید: مطالعه طولی 10 سالههمکار1396/01/261398/01/26
71201برآورد بار اقتصادی سالانه برنامه های کنترلی هاری و تعیین هزینه کلی آن در ایرانمجری دوم1396/07/011399/12/01
81530مقایسه و تعیین میزان توافق (agreement) روش نمونه برداری غیر تهاجمی استفاده از دیسک های آکریلیک با روشهای تهاجمی بر روی نمونه های ضایعات پوستی مراجعین به مرکز بهداشتی-درمانی منطقه آب و برق شماره 1 شهر مشهد به منظور تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز پوستی و تعیین گونه انگل لیشمانیاهمکار1396/07/151398/01/15
91586بررسی قابلیت پیش بینی خطر استئوپروز و شکستگی با استفاده از مارکرهای گردش استخوان و ژنتیک ( ارزیابی پایه)همکار1396/12/011401/07/06
101785Case Study of structures about evidence informed health policy making in Iran's National Institute of Health Researchهمکار1397/10/011398/09/30
111733تعیین مقادیر مرجع نشانگر گردش استخوانی TRAP در جمعیت سالم بالای 50 سال: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیزهمکار1397/10/251398/10/25
121734تعیین مقادیر مرجع نشانگر گردش استخوانی CTX در جمعیت سالم بالای 50 سال و بررسی تاثیر ساعت زیستی بر میزان این نشانگر: مطالعه مروری و متاآنالیزهمکار1397/10/251398/10/25
131735تعیین مقادیر مرجع نشانگر گردش استخوانی BALP در جمعیت سالم بالای 50 سال و بررسی تاثیر ساعت زیستی بر میزان این نشانگر: مطالعه مروری و متاآنالیزهمکار1397/10/251398/10/25
141736تعیین مقادیر مرجع نشانگر گردش استخوانی OC در جمعیت سالم بالای 50 سال و بررسی تاثیر ساعت زیستی بر میزان این نشانگر: مطالعه مروری و متاآنالیزمجری اصلی1397/10/251398/10/25
151738پایلوت استقرار نظام بومی شده ی مراقبت و پیشگیری از شکستگی های ثانویه در کشورهمکار1397/12/181399/04/18
161737مطالعه چند مرکزی استئوپروز ایران(آیموس)همکار1398/07/011399/11/30

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1460Treatment of Subacromial Impingement Syndrome: Platelet-Rich Plasma or Exercise Therapy? A Randomized Controlled Trialنمایه نوع یک – Medline/PubMedOrthopaedic Journal of Sports Medicine139655 112
2655Association between Thyroid Function and Body Mass Index: A 10-Year Follow-Upنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM13967042.424338345
3936EGFR rs11506105 and IFNL3 SNPs but not rs8099917 are strongly associated with treatment responses in Iranian patients with chronic hepatitis Cنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceGENES AND IMMUNITY13961832.524144151
4998The impact of genetic variation in IL28B, IFNL4 and HLA genes on treatment responses against chronic hepatitis C virus infectionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINFECTION GENETICS AND EVOLUTION139654-2.885330337
51139Effect of IL15 rs10833 and SCARB1 rs10846744 on virologic responses in chronic hepatitis C patients treated with pegylated interferon-α and ribavirinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceGENE1396630-2.4152834
61376involving Mothers in Child Development Assessment in a Community‑based Participatory Study Using Ages and Stages Questionnairesنمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational journal of preventive medicine1396810.015
71389Live Leishmania tarentolae secreting HNP1 as an immunotherapeutic tool against Leishmania infection in BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceImmunotherapy13969132.71610891102
81433Associations Between Thyroid and Blood Pressure in Euthyroid Adults: A 9-Year Longitudinal Studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHORMONE AND METABOLIC RESEARCH13965032.56236241
91440High avidity anti-integrase antibodies discriminate recent and non-recent HIV infection: Implications for HIV incidence assayنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS1396253-1.756510
101545- Human Neutrophil Peptide 1 as immunotherapeutic agent against Leishmania infected BALB/c miceنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS neglected tropical diseases[electronic resource]139611124.367120
111617A comparative study of phenotypic and genotypic first- and second-line drug resistance testing of Mycobacterium tuberculosisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOLOGICALS139649-1.8723338
122170Social determinants of health and home safety for under-five children in a neighbor's Tehran, Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational journal of preventive medicine139791 15
132183Correlation of CD81 and SCARB1 polymorphisms on virological responses in Iranian patients with chronic hepatitis C virus genotype 1نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINFECTION GENETICS AND EVOLUTION139762-2.545296303
142303DNA plasmid coding for Phlebotomus sergenti salivary protein PsSP9, a member of the SP15 family of proteins, protects against Leishmania tropicaنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS Neglected Tropical Diseases13971314.367120
151518Characterization and Validation of Hepatocellular Carcinoma (HCC) Xenograft tumor as a Suitable Liver Cancer Model for Preclinical Mesenchymal Stem Cell Studiesنمایه نوع یک – Medline/PubMedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1397196 16271631
162421Trend of lipid and thyroid function tests in adults without overt thyroid diseases: A cohort from Tehran thyroid studyنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13981452.766114
172447Vitamin D Receptor Genetic Variation and Cancer Biomarkers among Breast Cancer Patients Supplemented with Vitamin D3: A Single-Arm Non-Randomized Before and After Trialنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceNutrients13981164.171119
182450دکتر حسین ملک افضلی: پیشگام در تکامل و توسعه سلامت ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArchives of Iranian Medicine13982251.141272276
192538Vitamin D receptor gene polymorphisms affecting changes in visceral fat, waist circumference and lipid profile in breast cancer survivors supplemented with vitamin D3نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceLipids in Health and Disease13981812.651110
203151Smoking status and changes in thyroid-stimulating hormone and free thyroxine levels during a decade of follow-up: The Tehran thyroid studyنمایه نوع یک – Medline/PubMedCaspian journal of internal medicine1398111 4752
213152Moderating Role of Alexithymia in Relationship Between Perceived Social Support, Diabetes-Related Quality of Life, and Glycated Hemoglobin in Patients With Type 2 Diabetesنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Research & Health1398101 2734
223185Behavioral Interventions for Weight Management in Overweight and Obese Adolescents: A Comparison Between a Motivation-based Educational Program and Conventional Dietary Counselingنمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational journal of endocrinology and metabolism13981810.019
233207طراحی کیت الایزای ایمنی-تسخیری برای سنجش قدرت ایمنی زایی واکسن هاریفارسی(علمی- پژوهشی)Tehran University Medical Journal13987712 740745
243558Seroconversion after three doses of intramuscular rabies vaccine as a post-exposure treatmentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceVIRUS RESEARCH1398278-2.736116
253750Effect of vitamin D receptor polymorphisms on plasma oxidative stress and apoptotic biomarkers among breast cancer survivors supplemented vitamin D3نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION13992952.413433444
263796Protocol for a multicentre, prospective cohort study of clinical, proteomic and genomic patterns associated with osteoporosis to develop a multidimensional fracture assessment tool: the PoCOsteo Studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMJ Open13991092.49618
273804Prediction of the hidden genotype of mixed infection strains in Iranian tuberculosis patientsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES139995-3.2022227
283838Role of autophagy in nerve cell apoptosis in mice infected with street rabies virusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF VIROLOGY1399165122.24328572867
294170Prevalence of osteoporosis among the elderly population of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArchives of osteoporosis13991612.017110
303254Profiling inflammatory response in lesions of cutaneous leishmaniasis patients using a non-invasive sampling method combined with a highthroughput protein detection assayنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCYTOKINE1399130-2.95218
313295Abdominal Obesity Phenotypes and Incidence of Thyroid Autoimmunity: A 9-Year Follow-upنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceENDOCRINE RESEARCH13994531.629202209
324172Determination of age and sex specific TSH and FT4 reference limits in overweight and obese individuals in an iodine-replete region: Tehran Thyroid Study (TTS)نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceENDOCRINE RESEARCH13994611.5533743
333082Prevalence of Osteosarcopenia and Its Association with Cardiovascular Risk Factors in Iranian Older People: Bushehr Elderly Health (BEH) Programنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL139910643.423364370
344933Prevalence of COVID-19 in Iran: results of the first survey of the Iranian COVID-19 Serological Surveillance programmeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION140027118.06716661671
355068Differential pathogenesis of intracerebral and intramuscular inoculation of street rabies virus and CVS-11 strains in a mouse modelنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences14002472.699943950
365074Enhancement of immune responses by co-stimulation of TLR3 - TLR7 agonists as a potential therapeutics against rabies in mouse modelنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIAL PATHOGENESIS1400157-3.738110
375211The association of cardio-metabolic risk factors and history of falling in men with osteosarcopenia: a cross-sectional analysis of Bushehr Elderly Health (BEH) programنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC Geriatrics14002213.92117
384171Nationwide population-based surveys of Iranian COVID-19 Serological Surveillance (ICS) program: The surveys protocolنمایه نوع یک – Medline/PubMedMedical journal of the Islamic Republic of Iran140035- 19
395217Sexual behaviors and vulnerability to sexually transmitted infections among transgender women in Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC Womens Health14012212.74218
405314Bone mass and microarchitecture in T2DM patients and corticosteroids therapy: the Bushehr Elderly Health programنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of diabetes and metabolic disorders14012110.0717725
415356Evaluation of the different methods to detect Salmonella in poultry feces samplesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF MICROBIOLOGY140120452.667--
425639Autophagy and Unfolded Protein Response Induction: Crosstalk between Street Rabies Virus and Hostنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCELL STRESS & CHAPERONES14022843.8423428

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1COMPARISONS OF PREVALENCE OF AND RISK FACTORS FOR SARCOPENIA BY EWGSOP1 AND EWGSOP2 DIAGNOSTIC CRITERIA AMONG COMMUNITY DWELLING OLDER PEOPLE OF IRAN: THE BUSHEHR ELDERLY HEALTH (BEH) PROGRAMThe World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesپاریسپوستر1398
2Pre-analytical Variability of Bone Turnover Markers in an Elderly Population in Iran: Bushehr Elderly Health (BEH) ProgramThe World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesپاریسپوستر1398
3The Reference Values of Bone Turnover Marker PINP, and the Effect of Circadian Rhythm on its Value in Healthy Elderly Population: A Systematic Review and Meta-AnalysisWorld Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesپاریسپوستر1398
4Association of 25-Hydroxy Vitamin D with Bone Turnover Markers and Bone Mineral Density in an Iranian Elderly Population: Bushehr Elderly Health (BEH) ProgramWorld Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesپاریسپوستر و سخنرانی1398
5Association Between Bone Turnover Markers and BMD and TBS in the Lumbar Area in Elderly Women: Bushehr Elderly Health (BEH) ProgramWorld Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesپاریسپوستر1398
6Association of Sarcopenia and its Parameters with Metabolically Healthy Obesity: The Bushehr Elderly Health (BEH) ProgramWorld Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesپاریسپوستر1398
7Association of Opium Use and Osteoporosis in Old Men: Bushehr Elderly Health (BEH) ProgramWorld Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesپاریسپوستر1398
8The trabecular bone score is associated with bone mineral density, and markers of bone turnover in non-obese subjects: the Bushehr Elderly Health (BEH) programWCO-IOF-ESCEO 2020 - WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS, OSTEOARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL DISEASESBarcelonaپوستر و سخنرانی1399
9Evaluating Bone Quality and Bone Mass In Patients with Type 2 Diabetes and Oral Glucocorticoids Therapy: The Bushehr Elderly Health (BEH) ProgramWorld Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal diseases, Osteoporosis Internationalبارسلونپوستر1399
10The Association of Osteoporosis and Basic and Instrumental Activities of Daily Living Among Elderely People in Iran, Bushehr Elderely Health ProgramThe World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesبارسلونپوستر1399
11TBS Worse than BMD in Non-osteoporotic Elderly Individuals in Iran: Bushehr Elderly Health ProgramThe World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesبارسلونپوستر1399
12Discordance between BMD and TBS in Elderly Individuals in Iran: Bushehr Elderly Health ProgramThe World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesبارسلونپوستر1399
13Low Bone Mineral Density in the Eastern Mediterranean Countries: Results from the GBD Study 2017The World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesبارسلونپوستر1399
14Overlap Between Osteosarcopenia and Frailty and their Association with Poor Health Conditions: the Bushehr Elderly Health (BEH) ProgramThe World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesبارسلونپوستر1399
15Diet Low in Calcium in the Eastern Mediterranean Countries: Results from the GBD Study 2017The World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesبارسلونپوستر1399
16Osteoporosis Awareness and Initiation of Treatment in an Elderly Population in Iran: Bushehr Elderly Health (BEH) ProgramThe World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesبارسلونپوستر1399
17The Deterioration of Bone and Muscle in Older Age: Which is more Prominent?The World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseasesبارسلونپوستر1399

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین D بر غلظت سرمی آن، عوامل التهابی ، آنتی اکسیدانی و سایر عوامل مرتبط با رشد، تمایز،آسیب و مرگ سلولی در بازماندگان سرطان پستان در گروههای متفاوت پلی مورفیسمی ژن های دخیل در متابولیسم ویتامین Dدکتری - PhD1395/01/011396/12/20استاد مشاور
2ارتباط شاخص های عضلانی با تراکم توده ی استخوانی و عوامل خطر مرتبط در سالمندان دیابتی : کوهورت سلامت سالمندی بوشهردکتری - PhD1399/02/301400/07/30استاد مشاور
3مقایسه ی شاخص های تن سنجی –متابولیک در پیشگویی سندرم متابولیک در سالمندان: مطالعه سلامت سالمندی بوشهردکتری - PhD1399/02/301400/02/30استاد مشاور
4بررسی کارایی مدل های یادگیری ماشین در مدل سازی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقیکارشناسی ارشد 1399/12/301400/12/29استاد راهنما
5بررسی فراوانی، الگو و عوامل مرتبط با استفاده از هرزه نگاری و تبیین درک آن در زوجین ایرانی: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحیدکتری - PhD1399/10/221402/10/23استاد مشاور
6بررسی عوامل خطر برای پیشرفت به پیش‌دیابت و دیابت در افراد یوتیروئید با استفاده از Multi-Stage Transitional Models، مطالعه تیروئید تهرانکارشناسی ارشد 1396/04/011396/11/01استاد مشاور
7بررسی فراوانی پلی مورفیسم سایتوکاین های ضد التهابی IL10 و TGF-B در بیماران مبتلا به بیماری دژنراتیو هرنیاسیون دیسک کمری کاندید جراحی و ارتباط آن با پیامد 6 ماهه جراحیدکتری حرفه ای1396/08/131397/02/30استاد مشاور
8بررسی ارتباط مواجهه با دخانیات و وضعیت سلامت استخوانی در سالمندان شهر بوشهر- آنالیز مقطعی برنامه سلامت سالمندی بوشهردکتری - PhD1397/07/011398/05/15استاد مشاور
9تبیین نیازهای سلامت باروری افراد تراجنسیتی تطبیق یافته مرد به زن، طراحی و ارزیابی مداخلهدکتری - PhD1398/04/181401/10/03استاد راهنما
10بررسی مخاطره و عوامل موثر بر پیش روی وضعیت فشار خون در افراد با فشارخون نرمال براساس مطالعه ی تیروئید تهران از سال 77 تا90 با استفاده از مدل چند وضعیتیکارشناسی ارشد 1396/10/241397/10/24استاد راهنما
11ارزیابی روش LAMPبا استفاده از نمونه گیری غیر تهاجمی توسط دیسکهای آکریلیک در تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز پوستی در انسان و تعیین مدیاتورهای التهابی در ضایعات پوستی به روش PEAدکتری - PhD1397/11/061401/03/01استاد مشاور
12و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شرکت کننده در کوهورت بوشهر BMD و TBS بررسی عدم تطابقدکتری - PhD1398/09/131399/09/30استاد مشاور
13بررسی ارتباط بین مصرف استاتین با سلامت استخوانی در بیماران شرکت کننده در مطالعه ی کوهورت برنامه سلامت سالمندی بوشهردوره تخصصی1398/02/311400/02/30استاد مشاور
14بررسی روند مکانی- زمانی کووید-19 در ایراندکتری - PhD1399/07/051402/10/30استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه