بسمه تعالي

 صادق  خیری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

صادق خیری

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (4)
مقالات
مقالات(4)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(0)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : صادق خیری مرتبه علمي : پژوهشگر پاستوری (غیر هیات علمی)
نوع استخدام : بخش : پایگاه تحقیقاتی آمل
تلفن تماس محل کار : 01212662074 آدرس محل کار : مازندران، آمل، کیلومتر 5 جاده قدیم بابل، پژوهشکده شمال کشور انستیتو پاستور ایران

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زیست شناسی/عمومیکارشناسی0دانشگاه پیام نور

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
169بررسی رفتارهای پرخطر و عملکرد افراد شاغل در صنعت دام و گوشت در رابطه با بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه-کنگو در شهرستان نور، شمال ایرانفارسی(علمی- پژوهشی)Journal of Mazandaran University of Medical Sciences139425132 4961
21302First report of pyrethroid resistance in Rhipicephalus (Boophilus) annulatus (Say, 1821) from Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACTA TROPICA1395156-2.382229
31303Susceptibility status of field populations of Rhipicephalus bursa (Acari: Ixodidae) to pyrethroid insecticidesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL BIOMEDICINE13953330.719446461
41304Pyrethroid resistance in Iranian field populations of Rhipicephalus (Boophilus) annulatusنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY1395136-2.597079

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه