بسمه تعالي

 سمیه  خانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر سمیه خانی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (2)
مقالات
مقالات(10)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(6)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(0)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : سمیه خانی مرتبه علمي : پژوهشگر متعهد غیر هیات علمی
نوع استخدام : بخش : تحقیقات ژنتیک و متابولیسم
تلفن تماس محل کار : - آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم آزمایشگاهیکارشناسی1384دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
میکروب شناسی پزشکیکارشناسی ارشد 1388دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زیست فناوری داروییدکتری - PhD1398انستیتو پاستور ایران

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
12443Isolation and functional characterization of an antifungal hydrophilic peptide, Skh-AMP1, derived from Satureja khuzistanica leavesنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePHYTOCHEMISTRY1398164-2.905136143
22444Isolation, functional characterization, and biological properties of MCh-AMP1, a novel antifungal peptide from Matricaria chamomilla L.نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13989352.328949959
33023Effects of the antifungal peptide Skh-AMP1 derived from Satureja khuzistanica on cell membrane permeability, ROS production, and cell morphology of conidia and hyphae of Aspergillus fumigatusنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePEPTIDES1398123-2.65919
43143The antifungal peptide MCh-AMP1 derived from Matricaria chamomilla inhibits Candida albicans growth via inducing ROS generation and altering fungal cell membrane permeabilityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology139810-4.259110
53978Design, Dimerization, and Recombinant Production of MCh-AMP1–Derived Peptide in Escherichia coli and Evaluation of Its Antifungal Activity and Cytotoxicityنمایه نوع سه – سایر نمایه هاFrontiers in Fungal Biology14002- 111
64188Recombinant Expression of a Plant-derived Dimeric Antifungal Peptide (Diskh-AMP1) Joined by a Flexible Linker in Escherichia coli and evaluation of its biological activity in vitroنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics14002731.93119671977
74477Characterization, Biological Activity and Mechanism of Action of a Plant-based Novel Antifungal Peptide, Cc-AFP1 Isolated from Carum carviنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology140011-5.293112
85046The treatment and clinical follow-up outcome in Iranian patients with tetrahydrobiopterin deficiencyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM14003491.63411571167
95921Evaluation of anti-biofilm activity of Lactobacillus rhamnosus GG and Nisin on the expression of aap, ica-A and ica-D as biofilm-associated genes of Staphylococcus epidermidisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Microbiology14021541.4542548
106278Design and Expression of Recombinant cell Penetrating Protein Based on Tat and pertussis-like Toxin A and Evaluation of its Effects on the lung cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics14033032.519

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1An overview from new mutations of genes involved in Tetrahydrobiopterin metabolism in Iranian hyperphenylalaninemia patientsپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانتهرانپوستر1401
2Extraction, purification and identification of new antifungal peptide from matricaria chamomilla L. and evaluation of its effect against pathogenic candida species in vitroپنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژیتهرانپوستر1402
3effect of a novel antifungal peptide MCH-AMP1 on cell morphology and membrane permeability of candida albicansپانزدهمین کنگره آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1402
4isolation and functional characterization of an antifungal hydrophilic peptide , akh-amp1, derived from Satureja khozistanica leavesپنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژیتهرانپوستر1402
5A bioinformatic study of antibacterial peptides identified from Zataria multiflora Boissپنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایرانتهرانپوستر1403
6Isolation and mode of action of an antifungal peptide from Satureja khuzistanica leavesپنجمین کنفرانس علوم پروتیینی و پپتیدی ایرانتهرانپوستر1403

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه