بسمه تعالي

 سید محمد  اطیابی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر سید محمد اطیابی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (10)
مقالات
مقالات(36)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(21)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(23)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : سید محمد اطیابی مرتبه علمي : دانشیار
نوع استخدام : هیات علمی پیمانی بخش : تحقیقات فناوری های نوین
تلفن تماس محل کار : 64112165 آدرس محل کار : گروه فناوری های نوین - نانوبیوتکنولوژی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
195امکان سنجی تولید اولیه CHO جهت ارزیابی ایمونولوژیکی و تعیین آلودگی احتمالی ماده داروئی فعال اریتروپویتین نوترکیب به سلول میزبان در آزمون الایزاهمکار1390/04/011391/10/01
2111بررسی پاسخ های ایمنی سلولی و همورال اختصاصی علیه HIV-1 با استفاده از اثر ادجوانتی آرکئوزوم (لیپوزوم آرکیایی) با منشا از Methanobrevibacter smithii در موش Balb/cهمکار1390/05/151391/08/15
3392اصلاح سطح شیشه با پلاسما جت سرد بمنظور تثبیت پروتئین A جهت کاربرد در بیوسنسورهامجری اصلی1393/03/101393/11/10
4359اتصال هپارین به کلا ژن نوع1همکار1393/06/071394/12/07
5440بررسی سنتز زیستی نانوذرات سولفید سلنیوم با استفاده از قارچ های جداسازی شده از خاک نواحی گوگردی و تعیین ویژگیهای فیزیکی و اثرات ضد قارچی آنها در شرایط آزمایشگاهیهمکار1393/10/201395/10/20
6522القاء تاکسول در کشت سلولی معلق گونه تاکسوسهمکار1394/09/011396/09/01
71454بررسی بیان و عملکرد RNA های غیر کد کننده PSORSIC3 و Linc-ROR در سلول های بنیادی سرطانی گلیومای تیمار شده با پلی لاکتاید- کوگلیکولاید دارایپوشش پلی اتیلن گلیکول جهت دارورسانی دوگانه وراپامیل SN-38.همکار1394/12/101396/08/10
81274ساخت دستگاه پلاسما جت اتمسفری سرد جهت درمان زخم های عفونیمجری اصلی1395/06/201396/08/20
9623استفاده از لیپوزوم¬های حاوی ائوزین B در درمان مالاریا در مدل¬های درون تنی و برون تنیهمکار1396/05/011397/11/01
101677بررسی تغییرات ناحیه پروموتوری ژن لایزیل اندوپپتیداز در سویه های جهش یافته ی باکتری Lysobacter enzymogenes با روش فیزیکیهمکار1398/03/211399/03/21

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1577In Vitro Anticancer Effects of Two New Potent Hydrazide Compounds on Leukemic Cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAnti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 16122.72216461651
2797Kinetics of alkaline protease production by Streptomyces griseoflavus PTCC1130نمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology 810.0813
3958Oxidative stress and leaf senescenceنمایه نوع یک – Medline/PubMedBMC research notes[electronic resource]13904-0.019
4419Cold atmospheric plasma inhibits the growth of Candida albicans by affecting ergosterol biosynthesis and suppresses the fungal virulence factors in vitroنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePhotodiagnosis and Photodynamic Therapy139413-2.0146672
5420Cell Attachment and Viability Study of PCL Nano-fiber Modified by Cold Atmospheric Plasmaنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS13957421.32181190
6421Fibroblast cell behavior study on chitosan/laminin scaffolds for tissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMINERVA BIOTECNOLOGICA13952840.246187192
7489Docetaxel–Chitosan nanoparticles for breast cancer treatment: cell viability and gene expression studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13958862.396850858
8585Comparative of fibroblast and osteoblast cells adhesion on surface modified nanofibrous substrates based on polycaprolactoneنمایه نوع یک – Medline/PubMedProgress in Biomaterials139563-4 213222
9292In Vitro Anticancer Effects of Two New Potent Hydrazide Compounds on Leukemic Cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAnti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry139516122.72216461651
10418Inhibitory effects of cold atmospheric plasma on the growth, ergosterol biosynthesis, and keratinase activity in Trichophyton rubrumنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS1395608-3.1652733
111137Molecular detection of aminoglycoside modifying enzyme genes in acinetobacter bauannii clinical isolatesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA13966420.568143150
122004اثر پلاسما جت اتمسفری سرد بر روی ساختار کلاژن در زمان های مختلفنمایه نوع سه – سایر نمایه هاBasic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences139667 8490
132012خصوصیات فیزیک و شیمی نیوزم پگیله و اثر آن بر سلول سرطانینمایه نوع دو – ScopusJournal of Pharmaceutical Investigation1397483 251256
142013اثر انسولین بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به کندروسیتنمایه نوع سه – سایر نمایه هاMOJ Biology and Medicine139733 5356
152905Polycaprolactone/carboxymethyl chitosan nanofibrous scaffolds for bone tissue engineering applicationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1397115-3.909243248
162907Osteoblast cell behavior on chitosan/poly caprolactone nanifiber for hard tissue engineering applicationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMINERVA BIOTECNOLOGICA13973020.3655157
172910Evaluation of serum Adenosine deaminase and its isoenzymes in patients with ovarian cancerنمایه نوع دو – ScopusUkrainian biochemical journal.1397904 111114
183186Comparison of Cell Proliferation and Adhesion of Human Osteoblast Differentiated Cells on Electrospun and Freeze-Dried PLGA/Bioglass Scaffoldsنمایه نوع سه – سایر نمایه هاArchives of neuroscience139753 112
193187Bone morphogenic protein-2 immobilization by cold atmospheric plasma to enhance the osteoinductivity of carboxymethyl chitosan-based nanofibersنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCARBOHYDRATE POLYMERS1398231-6.04419
203436Bioactivity Determination of Recombinant lysostaphin Immobilized on Glass Surfaces Modified by Cold Atmospheric Plasma on Staphylococcus aureusنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139874 132137
213464القای تغییرات ژنتیکی و مورفولوژی در کاتارانتوس روزئوس توسط پلاسمای اتمسفری سردنمایه نوع سه – سایر نمایه هاNova Biologica Reperta139863 302310
223465The potential use of methyl jasmonate, putrescine and cold atmospheric lasma on genetic variability and seedling growth improvement in medicinal lant Catharanthus roseus L. cultivarنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIndustrial Crops and Products1398140-4.19117
233466Chondroitin sulfate immobilized PCL nanofibers enhance chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1398136-4.784616624
242588اثر هم افزایی پلاسمای اتمسفری سرد و کربوکسی متیل کیتوزان در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی بر روی نانوالیاف PCL / CMC بهمنظور مهندسی بافت غضروفنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePOLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES13983062.16213561364
252901Cold atmospheric plasma as a promising approach for gelatin immobilization on poly(ε‑caprolactone) electrospun scaffoldsنمایه نوع یک – Medline/PubMedProgress in Biomaterials1398820.06575
263814Improving the Properties of the Porous Polylactic Acid Scaffold by Akermanite Nanoparticles for Bone Tissue Engineeringنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Advanced Materials and Processing139982 1119
273828تأثیر نوع پوشش نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در میزان اثرگذاری آنها: برهمکنش با DNAنمایه نوع سه – سایر نمایه هامجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی13991039 6178
283927Inhibitory effects of cold atmospheric plasma on the growth, virulence factors and HSP90 gene expression in Candida albicansنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS1399700_3.391110
293946Increment in protease activity of Lysobacter enzymogenes strain by ultra violet radiationنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology1399126 601606
304215Enhanced Adipose Mesenchymal Stem Cells Proliferation by Carboxymethyl-Chitosan Functionalized Polycaprolactone Nanofiberنمایه نوع یک – Medline/PubMedIBJ 1399244 236242
314216Poly lactic acid-akermanite composite scaffolds prepared by fused filament fabrication for bone tissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Materials Research and Technology-JMR&T1399965.2891454014548
324228Cold atmospheric plasma modification of curcumin loaded in tri‐phosphate chitosan nanoparticles enhanced breast cancer cells apoptosisنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePOLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES13993212.5783140
333453Osteoinductivity of polycaprolactone nanofibers grafted functionalized with arboxymethyl chitosan: Synergic effect of β-carotene and electromagnetic fieldنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399150-4.784152160
344472The in-vitro biological properties of 3D printed poly lactic acid/akermanite composite porous scaffold for bone tissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials Today Communications140027-3.38319
354523Time-dependent behavior of the Staphylococcus aureus biofilm following exposure to cold atmospheric pressure plasmaنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences14002462.699744751
364561The Drug Release Kinetics and Anticancer Activity of the GO/PVA-Curcumin Nanostructures: The Effects of the Preparation Method and the GO Amountنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1400110113.53437153725

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1انتقال وکتور بیانی حاوی ژن گزارشگر GFP به سلول های CHO از طریق نانوذرات کیتوزاندومین همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامیدامغانسخنرانی1395
2Evaluation of proliferation and differentiation of endometrial stem cell into osteoblast like cells on the PLGA/Bioglass scaffolds prepraded by freeze drying methodStem cell and regenerative medicine 2016تهرانپوستر1395
3Biological study (in vitro & vivo) of helium cold atmospheric plasma for wound helingاولین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی ترمیم زخم و بافتتهرانسخنرانی1395
4Novel helium low temperature atmospheric plasma device (LTAP) can prevent chronic wound in the old by accelersting re-epithelialization and improves helingنخستین کنگره فناوری های نوینپزشکیتهرانسخنرانی1395
5Synergistic effect of cold plasma and Lysostaphine on S. aureus biofilmEurobiofilm 2017, 5th congress of Microbial BiofilmAmesterdamپوستر1396
6Surface modification of chitosan nano-fiber by cold atmospheric plasmaICB 2017تهرانپوستر1396
7ENHANCING PROTEOLYTIC ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENES BY UV MUTAGENESISنوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1397
8RANDOM MUTAGENESIS BY NTG TO INCREASE PROTEASE ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENESمیکروب شناسیتهرانپوستر1397
9INCREMENT OF LYSOBACTER ENZYMOGENES PROTEASE ACTIVITY BY EMPLOYING COLD ATMOSPHERIC PLASMAمیکروب شناسیتهرانپوستر1397
10RANDOM MUTAGENESIS BY NTG TO INCREASE PROTEASE ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENESIran's 19th International Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397
11INCREMENT OF LYSOBACTER ENZYM OGENES PROTEASE ACTIVITY BY EMPLOYING COLD ATMOSPHERIC PLASMAIran's 19th International Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397
12Genetic assessment effect of cold atmospheric plasma jet on catharanthus roseus (L) seeds by using SRAPs.سومین کنگره بین المللی ژنتیکتهرانپوستر1397
13Increment of lysobacter enzymogenes protease activity by employing cold atmospheric plasmaنوزدهمین کنگره میکروبیولوژیتهرانپوستر1397
14Enhancing proteolytic activity of Lysobacter enzymogenes by mutagenesisنوزدهمین کنگره میکروبیولوژیتهرانپوستر1397
15Random mutagenesis by NTG to increase protease activity of Lysobacter enzymogenesنوزدهمین کنگره میکروبیولوژیتهرانپوستر1397
16cold atmosphericpharmacy updates 2019tehranسخنرانی1397
17the effect of cold atmosphericpharmacy updatestehranپوستر و سخنرانی1397
18طراحی وراه اندازی نرم افزار محاسبات آزمایش های پوتنسی واکسن هاارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایرانتهرانپوستر1398
19نقش روش های آنالیتیک در معتبرسازی آزمایشگاههای کنترل کیفیت و تشخیص طبیارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایرانتهرانپوستر1398
20Exposure time effects of Cold atmospheric pressure plasma on Staphylococcus aureus biofilmsدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398
21Exposure time effects of cold atmospheric pressure plasma on Staphylococcus aureus biofilmEuropean Congress of Clinical MicrobiologyAMSTERDAMپوستر1398

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1ایجاد و انتخاب سویه های موتانت Streptococcus equisimilis جهت تولید بهینه هیالورونیک اسید و بررسی ژنتیکی سویه های موتانتکارشناسی ارشد 1394/11/191396/09/30استاد مشاور
2بررسی تاثیر پلاسمای اتمسفری سرد بر روی ساختار پروتئین کلاژن با استفاده از CDکارشناسی ارشد 1394/04/061395/06/31استاد راهنما
3بررسی بیان ژن SO9 , COL10 در تمایز سلول های مزانشیمی به غضروفکارشناسی ارشد 1395/04/121396/04/31استاد راهنما
4بررسی ژنوتوکسیسیتی پلاسمای اتمسفری سرد بر روی دودمان AMLکارشناسی ارشد 1395/04/121396/06/30استاد راهنما
5بررسی کمی تمایز سلول های بنیادی اندومتریال به سلول های استئوبلاست بر روی داربست های Bioglass/PLGA تهیه شده به روش فریز دراینیگکارشناسی ارشد 1394/09/101395/06/31استاد مشاور
6تثبیت پروتئین BSA بر روی دابست نانوالیاف کایتوزان با استفاده از پلاسما جت اتمسفری سرد جهت کاربرد در مهندسی بافتکارشناسی ارشد 1395/02/181396/06/15استاد راهنما
7بررسی بیان ژنهای P53 و ABCG2 در سلولهای سرطان تخمدان تیمار شده با نانوحاملهای کونژوگه آلبومین-پکلی تکسل و پلاسمای اتمسفری سردکارشناسی ارشد 1395/11/241396/11/30استاد راهنما
8مقایسه سنتز، مدلسازی و کینتیک انواع مختلف نانوذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن مهندسی سطح شده به عنوان نانوجاذب باکتری هادکتری - PhD1395/03/111396/11/16استاد راهنما
9بررسی خواص هدایت الکتریکی و پیزوالکتریکی و خواص زیستی کانالهای ترمیم عصب محیطی متشکل از نانو کامپوزیت ژلاتین/ پلی وینیلیدین فلوراید/ نانو گرافنکارشناسی ارشد 1396/10/25استاد مشاور
10مطالعه اثر آلاینده متیل ترشیو- بوتیل اتر(MTBE) روی ساختار و عملکرد سرم آلبومین گاوی(BSA) به کمک روش های طیف سنجی و شبیه سازی دینامیک ملکولیدکتری - PhD1395/05/251398/12/25استاد راهنما
11ارزیابی اثر استفاده همزمان پلاسمای اتمسفری سرد و نانو حامل پلی ساکاریدی حاوی آنزیم سراشیوپپتیداز در حذف بیوفیلم استاف اورئوس جهت کمک به درمان زخمکارشناسی ارشد 1398/12/031400/03/03استاد مشاور
12بررسی برهمکنش نانوذرات الماس با هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG)کارشناسی ارشد 1398/02/151398/06/30استاد راهنما
13بررسی پروفایل ترنسپوزونی در گیاه Catharanthus Roseus تحت تیمار پلاسمای اتمسفری سرد ،جاسمونیک اسید ، متیل جاسمونات ، پوترسین ، اسپرمینکارشناسی ارشد 1397/11/071398/06/30استاد مشاور
14بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر رشد، فراساختار و بیماریزایی کاندیدا البیکنس در مدل تجربی واژینال موشدکتری - PhD1396/12/211400/06/01استاد مشاور
15مطالعه اثر آلاینده متیل ترشیو- بوتیل اتر(MTBE) روی ساختار و عملکرد سرم آلبومین گاوی(BSA) به کمک روش های طیف سنجی و شبیه سازی دینامیک ملکولیدکتری - PhD1396/05/211400/06/01استاد راهنما
16اتصال هپارین به سطح کلاژن تغییر یافته با پلاسمای اتمسفری سردکارشناسی ارشد 1394/10/191396/06/29استاد مشاور
17بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر رشد, فراساختار, بیماریزایی و الگوی حساسیت دارویی قارچ تریکوفیتون روبروم در شرایط ازمایشگاهی و مدل حیوانیدکتری - PhD1396/12/061400/11/11استاد راهنما
18مطالعه تاثیر نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید با سه پوشش مختلف بر ساختار DNAکارشناسی ارشد 1397/05/221398/05/23استاد راهنما
19تاثیر تیمارهای متیل جاسمونات پوترسین پلاسمای سرد و اثر متقابل آنها بر روی تغیرات ژنتیکی و آنتی اکسیدانی گیاه پروانشکارشناسی ارشد 1396/12/081397/06/31استاد مشاور
20بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر رشد، فراساختار و بیماریزایی کاندیدا البیکنس در مدل تجربی واژینال موشدکتری - PhD1396/12/211398/12/25استاد مشاور
21بررسی اثرات عوامل متابولیکی در میزان تولید هیالورونیک اسید توسط سویه موتانت Streptococcus equsimilisکارشناسی ارشد 1398/03/051399/06/30استاد مشاور
22مطالعه اثرهم افزایی پلاسمای اتمسفری سرد و حامل های لیپوزومی حاوی ائوزین Bروی میزان تغیرات آنزیم LDH انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم در شرایط برون تنیدکتری - PhD1398/02/151399/08/01استاد مشاور
23بررسی خواص هدایت الکتریکی و پیزوالکتریکی و خواص زیستی کانالهای ترمیم عصب محیطی متشکل از نانو کامپوزیت ژلاتین/ پلی وینیلیدین فلوراید/ نانو گرافنکارشناسی ارشد 1396/09/251397/12/25استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه