بسمه تعالي

 محی الدین  جعفری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر محی الدین جعفری

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (6)
مقالات
مقالات(17)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(5)
کتاب ها
کتاب ها(1)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(4)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : محی الدین جعفری مرتبه علمي : استادیار
نوع استخدام : بخش : تحقیقات فناوری های نوین
تلفن تماس محل کار : آدرس محل کار : خ 12 فروردین- انستیتو پاستور ایران

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1154Systems Biomedicine of Rabies Delineates the Affected Signaling Pathwaysنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology 7-4.165122
2151Proteomics and traditional medicine: new aspect in explanation of temperamentsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFORSCHENDE KOMPLEMENTARMEDIZIN13932141.05250253
3149Signaling network of lipids as a comprehensive scaffold for omics data integration in sputum of COPD patientsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS13941851104.77913831393
4150PEIMAN 1.0: Post-translational modification Enrichment, Integration and Matching ANalysisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDatabase-The Journal of Biological Databases and Curation1394201520152.627110
5145Testis-Specific Y-Centric Protein-Protein Interaction Network Provides Clues to the Etiology of Severe Spermatogenic Failureنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF PROTEOME RESEARCH13941534.17310111022
6147Interlog protein network: an evolutionary benchmark of protein interaction networks for the evaluation of clustering algorithmsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC BIOINFORMATICS13941602.435319319
7148Updates on drug–target network; facilitating polypharmacology and data integration by growth of DrugBank databaseنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBRIEFINGS IN BIOINFORMATICS13951765.13410701080
8146Polarity-based fractionation in proteomics: hydrophilic interaction vs. reversed-phase liquid chromatographyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY13953071.7310361041
9152Proteomics of hot-wet and cold-dry temperaments proposed in Iranian traditional medicine: a Network-based Studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports13956-4.25918
10153Extraction and analysis of signatures from the Gene Expression Omnibus by the crowdنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceNature Communications13957-12.124111
111716A logic-based dynamic modeling approach to explicate the evolution of the central dogma of molecular biologyنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One139612122.806114
121721A systematic survey of centrality measures for protein-protein interaction networksنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBMC Systems Biology13971212.05117
131723Human T-lymphotropic virus 1 (HTLV-1) pathogenesis: A systems virology studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY139711952.95939683979
141724Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY139711972.95959966007
152110Why, When and How to Adjust Your P Values?نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCell Journal13972042.363604607
162452Valproic acid inhibits the protective effects of stromal cells against chemotherapy in breast cancer: Insights from proteomics and systems biologyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1397119112.95992709283
172543Integrated use of bioinformatic resources reveals that co-targeting of histone deacetylases, IKBK and SRC inhibits epithelial-mesenchymal transition in cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBRIEFINGS IN BIOINFORMATICS13972026.302717731

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Rabies Implicated Signaling Network; from Static to Dynamic Modelling2nd Interdisciplinary Signalling Workshopویسگرادسخنرانی1396
2Stromal cell secretome reveals the mechanism underlying acquired doxorubicin resistance: a systems pharmacology approach2nd Interdisciplinary Signalling Workshopویسگرادپوستر1396
3UNaProd 1.0: Universal Natural Product ResourceThe 7th Conference on Bioinformaticتهرانسخنرانی1396
4Game theory approach in analyzing biological networksThe 7th Conference on Bioinformaticتهرانپوستر1396
5CINNA: Deciphering Central Informative Nodes in Network Analysis2nd International and 10th National Biotechnologyکرجسخنرانی1396

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1پیش بینی شبکه های هم بیان رونویسی درگیر در نمو بذر(پرشدن دانه) برنج و جو به کمک داده های ترانسکریپتومیکدکتری - PhD1395/11/061397/11/01استاد مشاور
2بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر القای فرایند Epithelial Mesenchymal Transition در سلول های سرطان سینه با کمک تکنیک های سلولی-مولکولی، پروتئومیک و بیوانفورماتیکدکتری - PhD1394/12/151396/10/30استاد مشاور
3تلفیق داده های امیکی ژنومیک، ترانسکریپتومیک و پروتئومیک حاصل از سلول های تک هسته ای خون محیطی آلوده به ویروس لنفوتروپیک تیپ 1 انسانی به منظور پیشنهاد شبکه پیام رسانی تحت القای آلودگی ویروس و تایید آزمایشگاهی آندکتری - PhD1395/12/071397/10/30استاد مشاور
4ارزیابی پروفایل پروتئوم سلول های تک هسته ای جداشده از خون محیطی افراد بیمار دارای سرطان پستان پس از هم کشتی با رده سلولی سرطان (MDA-MB-231) پستان به منظور یافتن مارکرهای دخیل در تهاجم سلول های سرطانیدکتری - PhD1396/07/221399/06/31استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1کاربرد شبکه ها در بیوانفورماتیک94

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه