بسمه تعالي

 محمدعلی  شکرگزار

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر محمدعلی شکرگزار

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (44)
مقالات
مقالات(147)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(22)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(37)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : محمدعلی شکرگزار مرتبه علمي : استاد
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : تحقیقات فناوری های نوین
تلفن تماس محل کار : - آدرس محل کار : انستیتو پاستور ایران، بخش بانک سلولی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
129بررسی مقایسه ای القای شیمیایی و اعمال فشار هیدروستاتیک سیکلی بر تمایز و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی به سلول های غضروفیهمکار1389/09/201390/11/20
21234تاثیر اعمال فشار هیدروستاتیک سیکلی بر تکثیر و تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادین مزانشیمی و ترمیم بافت غضروفی در خرگوشهمکار1390/02/121391/02/12
371بررسی خواص فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیکی داربست مهندسی بافت استخوان برپایه کامپوزیت نانوذرات هیدروکسی آپاتیت وپلی وینیل الکل شبکه ای شده با پلی یورتان در شرایط in vivoمجری اصلی1390/02/251391/02/25
492بررسی تغییر در بیان mRNA سیتوکین (ciliary neurotrophic factor) در اثر تابش اولتراسوند در فرآیند تسریع در باز سازی عصب محیطی.همکار1390/04/011392/04/01
591-بیان موقت منو کلونال آنتی بادی علیه ویروس هاری درگیاه تنباکوهمکار1390/05/151393/04/15
61229تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمال به سلول‌های استئوبلاست با اعمال نیروهای مکانیکی، فاکتورهای شیمیایی و میدان‌های الکترومغناطیسی و ترمیم ضایعه استخوانی در Ratهمکار1390/11/171391/11/17
7184ساخت پوشش ترمیمی نانوفیبری حامل تربینافین و ارزیابی اثرات ضد درماتوفیتی آن در شرایط آزمایشگاهیهمکار1390/12/081392/12/15
8170طراحی فلاسک غلطان با منسوج نبافته چند لایه ای برای کشت با دانسیته زیاد سلولهمکار1390/12/131391/06/13
91200طراحی و ساخت بیورآکتور شبیه ساز موج فشار خون انسان به منظور تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های اندوتلیال شریانیهمکار1391/02/041392/08/04
10231طراحی و ساخت داربست بیوهیبرید برپایه نانوکامپوزیت Silk/PLGA کونژوگه با PDGF و VEGF جهت ترمیم ضایعات استخوانیمجری اصلی1391/11/151392/11/15
11306بررسی و مقایسه تاثیر استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و کندروسیت خودی بر روی داربست تهیه شده بر پایه پلی وینیل الکل پلی یورتان برای مهندسی بافت غضروف در مدل برون تنی و مدل گوسفندمجری اصلی1392/05/101393/11/10
12329ساخت کتابخانه ایی از ناحیه متغیر زنجیره سنگین (VH) آنتی بادی کاملاً انسانیهمکار1392/06/011393/06/01
13305تهیه و تعیین خصوصیات داربست مهندسی بافت پوست از نسج چربی انسانی و ارزیابی نقش آن در تمایز سلول‌های مزانشیمال چربی به کراتینوسیت‌هامجری اصلی1392/06/101393/10/10
14338ارزیابی رشد و تمایز سلول‌های بنیادی کشت داده شده در داربست‌های سه بعدی آلجیناتی اصلاح شده درون بیوراکتور اختصاصی مهندسی بافت غضروفهمکار1392/07/101393/09/10
15361تهیه و ارزیابی نانوتیوب‌های کربنی تک لایه پگیله با هدف کاربرد به عنوان یک حامل در دارورسانیهمکار1392/11/011393/12/29
16368بررسی امکان پیشگیری از تشکیل پلاکهای بتا آمیلوئیدی به کمک فعالسازی زودرس و اختصاصی میکروگلیاها : رویکردی جهت پیشگیری از بیماری آلزایمرهمکار1392/12/011395/02/01
17387طراحی مدل کشت سلولی و ترسیم نقشه زمانی روند مولکولی روده ای شدن معده ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری از طریق ردیابی بیومارکرهای کلیدی و تایید آن در مدل حیوانیهمکار1393/04/101395/04/10
18400بررسی اثر فیبرونکتین بر خواص فیزیکو شیمیایی و زیست سازگاری نانو لوله های کربنی تک جدارههمکار1393/04/101394/04/10
19419تثبیت لیزو استافین نوترکیب برروی نانوکامپوزیت از طریق تکنولوژی کنژوگاسیون استرپتو آویدین بیوتین جهت طراحی یک استراتژی کاندید برای مقابله با آلودگی استافیلوکوک اورئوسهمکار1393/06/151396/06/15
20403ارزیابی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمال چربی به کندروسیت و تنوسیت به کمک مهندسی شکل سلولهمکار1393/09/011394/12/29
211088ارزیابی نانوذرات ابریشم جهت استفاده در نانو ادجوانتمجری اصلی1393/12/091394/12/09
221272فرمولاسیون ادجوانت واکسن هپاتیت B بر پایه AIPO4/MPLمجری اصلی1393/12/161395/12/16
23468تهیه و ارزیابی سیستم دارورسانی نوین مبتنی بر ترانسفروزوم برای لاکتوفرین به عنوان یک درمان موضعی برای زگیلهای تناسلیهمکار1394/03/161395/09/16
24521ساخت آنتی بادی تک زنجیره شتری (نانوبادی) بر علیه پروتئین pneumococcal surface protein A (PspA) باکتری استرپتوکوکوس پنومونیههمکار1394/09/141396/03/14
251136تاثیر اعمال نیروی فشاری بر تمایز استئوژنیک سلول های بنیادین مزانشیمی کشت داده شده در داربست سه بعدی بر پایه ابریشم/آلومینا و ترمیم بافت استخوانی در رتهمکار1394/11/261396/05/26
26546بررسی کاربرد سیستم دارو رسانی ساخته شده بر پایه ابریشم حاوی آنتی بیوتیک وانکومایسین جهت کنترل باکتری استافیلوکوک اوروئوسهمکار1394/12/011396/06/01
271138تولید و ارزیابی آنتی بادی مونوکلونال تک زنجیره شتری ضد آنتی ژن Delta like ligand 4 (DLL4) (بیومارکر سلول های بنیادی سرطانی)همکار1395/01/011397/01/01
28541مقایسه اثرات درمانی آنتی بیوتیک های جدید مختلف بر آلودگی مایکوپلاسما در رده های سلولی انسانی و حیوانی ذخیره شده در بانک سلولی ایرانهمکار1395/01/151396/01/15
291077بارگذاری نانوذرات حاوی فاکتور رشد رگ زای اندوتلیالی بر روی داربست ابریشم/ ونکومایسین و بررسی تاثیر رهایش آن بر رشد و تکثیر باکتری MRSAمجری اصلی1395/05/101396/05/10
30584مقایسه روش های مختلف تهیه و ارزیابی نانوذرات لیپیدی جامد با نشانگر فلورسنت حاوی آنتی ژن سطحی هپاتیتB نوترکیب (rHBsAg )، بعنوان سیستم نوین واکسن رسانی و ادجوانتهمکار1395/06/131396/04/13
311246ارزیابی درون تنی اثرات سمی و ضدقارچی نمونه آزمایشگاهی پوشش ترمیمی نانوفیبری حامل تربینافینهمکار1395/06/201397/06/20
321076بررسی تاثیر دارست نانوفیبری کلاژن/ پلی کاپرولاکتون همراه با لایه های گرافن در تمایز سلول های بنیادی چربی به سلول های عصبی تحت میدان الکترومغناطیسیهمکار1395/07/011396/12/01
33585شبیه سازی نانوساختار کنام سلولهای پرتوان القایی انسانی افراد سالم و بیمار قلبی جهت القای تمایز کارامد آنها به سلول عضله قلبیمجری اصلی1395/08/151397/08/15
34597راه اندازی تکنولوژی موش تراریخته بیان کننده ژن PCX-EGFP از طریق دستکاری ژنتیکی سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در محیط آزمایشگاهیهمکار1395/11/021396/11/02
35630ارزیابی نانوتیوب های کربنی بهینه عامل دارشده در تحریک سلول های ماکروفاژی و دندریتیک موشی در راستای ایجاد نسل نوین ایمونواستیمولاتورها و ادجوانت هامجری دوم1395/11/121397/11/02
36640طراحی و بیان واریانت های پایدار از فاکتور رشد کراتینوسیتی در میزبان باکتریایی E.coli و ارزیابی فعالیت آن بر روی رده سلولی NRK25Eمجری سوم1395/12/071397/12/07
371278تولید و ارزیابی خواص فیزیکی، شیمیایی و زیست‌سازگاری ژل هیالورونیک اسیدهمکار1396/02/091397/08/09
381342طراحی، ساخت و ارزیابی کارایی برون تن داربست استخوانی حاوی نانوذرات ابریشم با قابلیت رهایش مولکول کوچک استخوان ساز سیمواستاتین جهت درمان نقایص استخوانیمجری اصلی1397/05/011397/11/01
391516ارزیابی بازسازی پوست در مدل خرگوشی به روش ایمپرینت سلولیهمکار1397/10/171399/04/17
401674تولید سلول های T مهندسی شده حاوی گیرنده آنتی ژن کایمریک با نانوبادی ضد PSMA برای درمان سرطان پروستاتهمکار1398/03/201399/03/20
411640مطالعه بازسازی بافت تاندون در مدل خرگوش با استفاده از زمینه‌های ایمپرینت سلولی با قابلیت تمایز تنوسیتهمکار1398/05/071399/12/30
421773ارزیابی تمایز تنوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیمال چربی کاشته شده برروی زمینه های مهندسیی شده و در معرض BMP۱۲همکار1398/06/051399/10/14
431863بیان نوترکیب و تولید بخش RBD پروتئین S ویروس کرونا COVID-19همکار1399/05/191399/11/19
441942فرمولاسیون نانونیوزوم حاوی اولئوروپین جهت القای آپوپتوز و مهار رشد سلولهای سرطانی؛ هدفگذاری برای ارسال هدفمند اولئوروپینهمکار1400/05/231401/11/22

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
12547The effect of physical cues on the stem cell differentiationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCurrent Stem Cell Research & Therapy 1432.168268277
2241Isolation of a Novel Nanobody Against HER-2/neu Using Phage Displays Technologyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceLabmedicine13884120.2676976
31374ترانسفکت کردن سلول های بنیادی خون ساز انسان به وسیله سازه هدف گیری ژنی حاوی ژن بتاگلوبیننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceYakhteh = The cell13891220.0199206
41355High vero cell density and rabies virus proliferation on fibracel disks versus cytodex-1 in spinner flaskنمایه نوع یک – Medline/PubMedPakistan journal of biological sciences : PJBS.13901470.0441448
51105Chemoselective PEGylation of Cysteine Analogs of Human Basic Fibroblast Growth Factor (hbFGF) - Design and Expressionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH139313100.49516011607
6282A vector-based system for the differentiation of mouse embryonic stem cells toward germ-line cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences13931781.228566570
7181Optimizing parameters on alignment of PCL/PGA nanofibrous scaffold: An artificial neural networks approachنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES139481-3.13810891097
8138Evaluation of Mechanical and Chemical Stimulations on Osteocalcin and Runx2 Expression in Mesenchymal Stem Cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMolecular & cellular biomechanics : MCB.13941230.962197213
9178Synthesis, characterization and application of polyglycerol coated Fe3O4 nanoparticles as a nano-theranostics agentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials Research Express1394220.96850025012
10185Simultaneous Evaluation of Magnesia and Silica Contents’ Effect on in-vitro Bioactivity of Novel Bioglasses in the SiO2-CaO-MgO Systemنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTransactions of the Indian Ceramic Society13947510.548711
111060Modified TB rapid test by proteinase K for rapid diagnosis of pleural tuberculosisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAPMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica139412431.795201207
121102Stability and biological activity evaluations of PEGylated human basic fibroblast growth factorنمایه نوع یک – Medline/PubMedAdvanced Biomedical Research13944- 16
131490Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Airway Remodeling in Pulmonary Diseasesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Allergy Asthma and Immunology13941460.812552568
14258Fish-Oil-Derived DHA-mediated Enhancement of Apoptosis in Acute Lymphoblastic Leukemia Cells is Associated with Accumulation of p53, Downregulation of Survivin, and Caspase-3 Activationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceNUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL13956912.2416473
151054Structural Insight into Anaphase Promoting Complex 3 Structure and Docking with a Natural Inhibitory Compoundنمایه نوع یک – Medline/PubMedAdvanced Biomedical Research13956- 18
16186Biological Evaluation (In Vitro and In Vivo) of Bilayered Collagenous Coated (Nano Electrospun and Solid Wall) Chitosan Membrane for Periodontal Guided Bone Regenerationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING13954472.88721322144
17187Real-time PCR assay is superior to other methods for the detection of mycoplasma contamination in the cell lines of the National Cell Bank of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCYTOTECHNOLOGY13956841.86410631080
18188Development of a novel engineered antibody targeting human CD123نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANALYTICAL BIOCHEMISTRY1395511-2.2432730
19189Soluble expression and characterization of a new scFv Directed to Human CD123نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY139517871.60613901406
20190Physical and Biological Modification of Polycaprolactone Electrospun Nanofiber by Panax Ginseng Extract for Bone Tissue Engineering Applicationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING13954452.88718081820
21200Cloning and expression of recombinant human platelet-derived growth factor-BB in Pichia Pinkنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY13956280.6054551
22204Biomimetic modification of silicone tubes using sodium nitrite-collagen immobilization accelerates endothelializationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS139510472.88113111321
23205Optimization of electrical stimulation parameters for MG-63 cell proliferation on chitosan/ functionalized multiwalled carbon nanotube filmsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceRSC Advances139561113.289109902109915
24179Camelid antivenom development and potential in vivo neutralization of Hottentotta saulcyi scorpion venomنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTOXICON1395113-2.3097075
25180Development of a method for measuring and modeling the NH2 content and crosslinking density of chitosan/gelatin/nanohydroxyapatite based microspheresنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePOLYMER TESTING139551-2.352028
2636Genetic Diversity of Crimean Congo Hemorrhagic Fever Virus Strains from Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Arthropod-Borne Diseases13951020.865127140
2786Effect of extremely low frequency electromagnetic field on MAP2 and Nestin gene expression of hair follicle dermal papilla cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS13953961.005294299
28156Cell-Imprinted Substrates Modulate Differentiation, Redifferentiation, and Transdifferentiationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACS Applied Materials & Interfaces13958227.1451377713784
29158Electrospun poly(hydroxybutyrate)/chitosan blend fibrous scaffolds for cartilage tissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE1395133471.86619
30161Hybrid cross-linked hydrogels based on fibrous protein/block copolymers and layered silicate nanoparticles: tunable thermosensitivity, biodegradability and mechanical durabilityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceRSC Advances13956673.2896294462957
31183Datasets of a novel bivalent single chain antibody constructed by overlapping oligonucleotide annealing method targeting human CD123نمایه نوع یک – Medline/PubMedData in brief13958-0.011371143
32184Thermoplastic starch/ethylene vinyl alcohol/forsterite nanocomposite as a candidate material for bone tissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications139569-3.42301310
33438Development of anti-CD47 single-chain variable fragment targeted magnetic nanoparticles for treatment of human bladder cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceNanomedicine139512164.889597613
34943Expression, Purification and Functional Assessment of Smallest Isoform of Human Interleukin-24 in Escherichia coliنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY139560-0.468112
35464Construction and expression of an anti-VEGFR2 Nanobody-Fc fusionbody in NS0 host cellنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION1395123-1.4071925
36524Proteomic analysis of sensitive and multi drug resistant Mycobacterium tuberculosis strainsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMICROBIOLOGY13958530.856350358
37596Proteomic analysis of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis by one-dimensional gelelectrophoresis and charge chromatographyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF MICROBIOLOGY139519911.6915
38750Transplantation of Cardiogenic Pre-Differentiated Autologous Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Induced by Mechanical Loading Improves Cardiac Function Following Acute Myocardial Infarction in Rabbit Modelنمایه نوع سه – سایر نمایه هاIranian journal of veterinary surgery13951120.02130
39758آنالیز پروفایل پروتئینی ایزوله های حساس و مقاوم به دارو مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بوسیله الکتروفورز پلی آکریل آمید و massنمایه نوع سه – سایر نمایه هاVaccine Research139524 8185
40799Preparation, characterization, and in vitro evaluationof bleomycin- containing nanoliposomesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13968942.396492497
41800Pegylated niosomal nanoparticles loaded with vincristine:Characterization and in vitro evaluationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH13961650.569975980
42975Anti-Plasmodial Assessment of Four Different Iranian Propolis Extractsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArchives of Iranian Medicine13962051.254270281
43322Effects of Electromagnetic Stimulation on Gene Expression of Mesenchymal Stem Cells and Repairing Bone Lesionsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCell Journal13961911.2753444
44439Novel layered double hydroxides-hydroxyapatite/gelatin bone tissue engineering scaffolds: Fabrication, characterization, and in vivo studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications139676-4.164701714
45440Preparation and characterization of novel functionalized multiwalledcarbon nanotubes/chitosan/beta-Glycerophosphate scaffolds for bonetissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES139697-3.138365372
46441Experimental investigation and molecular dynamics simulation of aciddoped polybenzimidazole as a new membrane for air-breathing microbial fuel cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE1396535-6.035221229
47442Revolutionizing Tissue Engineering through Mirroring Cell Niche and Application of Natural Compoundsنمایه نوع یک – Medline/PubMedIBJ 13962130.0129130
48245پوشش ترمیمی دارای تربینافین برای درمان عفونت های قارچی مزمن سطحینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications139673-3.42130136
491251Prospects of peripheral nerve tissue engineering using nerve guide conduits based on silk fibroin protein and other biopolymersنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS13966278.605367391
501396sIL‑24 peptide, a human interleukin‑24 isoform, induces mitochondrial‑mediated apoptosis in human cancer cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY13968032.737451459
511411Silk fibroin/hydroxyapatite composites for bone tissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY ADVANCES139636110.5976891
522335Applications of a metabolic network model of mesenchymal stem cells for controlling cell proliferation and differentiationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCYTOTECHNOLOGY13967011.461331338
531562Piezoelectric electrospun nanocomposite comprising Au NPs/PVDF for nerve tissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A139610573.23119841993
541563Construction of Various γ34.5 Deleted Fluorescent-Expressing Oncolytic herpes Simplex type 1 (oHSV) for Generation and Isolation of HSV-Based Vectorsنمایه نوع یک – Medline/PubMedIBJ 1396214 206217
551565Generation and characterization of an anti-delta like ligand-4 Nanobody to induce non-productive angiogenesisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANALYTICAL BIOCHEMISTRY1396544-2.2753441
561566Effect of electrospinning parameters on morphological properties of PVDF nanofibrous scaffoldsنمایه نوع یک – Medline/PubMedProgress in Biomaterials13966-0.0113123
571570Release behavior and signaling effect of vitamin D3 in layered double hydroxides-hydroxyapatite/gelatin bone tissue engineering scaffold: An in vitro evaluationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1396158-3.997697708
581573Cyclic Stretch Effects on Adipose-Derived Stem Cell Stiffness, Morphology and Smooth Muscle Cell Gene Expressionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTissue Engineering and Regenerative Medicine13961431.216279286
591582Physicochemical screening for chemical stabilizer of erythropoietin to prevent its aggregationنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY13964821.361121127
601600Disruption of FGF2-Heparin-FGFR1 Complex Formation by Antiangiogenic Small Molecule Found In Silicoنمایه نوع سه – سایر نمایه هاAsian Pacific Journal of Cancer Biology139622 2735
611605ارزیابی سیتوتوکسیسیتی و اثرات ضد پلاسمودیومی عصاره های اتانولی و دی کلرومتان بره موم چهار منطقه مختلف ایرانفارسی(علمی- پژوهشی)(یافته) فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان1396192 115125
621607Characterization of silicon- substituted nano hydroxyapatite coating on magnesium alloy for biomaterial applicationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS1396203-2.212733
631608Conductive 3D Structure Nanofibrous Scaffolds for Spinal Cord Regenerationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFIBERS AND POLYMERS139618101.35318741881
641847تولید یک آنتی بادی منوکلونال افینیتی بالا با استفاده از سلول های دارای CD44 زیاد به عنوان کاندید ایمونوتراپی و تشخیص AMLنمایه نوع یک – Medline/PubMedHuman antibodies.1396261 715
651907Enhanced antitumor effect of targeted nanoliposomal bleomycinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13969052.328953961
661540Flow Preconditioning of Endothelial Cells on Collagen-Immobilized Silicone Fibers Enhances Cell Retention and Antithrombotic Functionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARTIFICIAL ORGANS13964162.111556567
671544Targeted DNA delivery to cancer cells using a biotinylated chitosan carrierنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY13966431.44423432
681547Healing Effects of Synthetic Versus Commercial Alginate Hydrogel Dressings onWoundsنمایه نوع دو – ScopusTrauma monthly13962260.016
691548Low Levels of Extensively Drug-resistant Tuberculosis among Multidrug Resistant Tuberculosis Isolates and Their Relationship to Risk Factors: Surveillance in Tehran, Iran; 2006 to 2014نمایه نوع یک – Medline/PubMedOsong public health and research perspectives139682 116123
701554Development and characterization of a camelid single-domain antibody directed to human CD22 biomarkerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY13976551.44718725
712386Laser irradiation affects the biological identity and cellular uptake of plasmonic nanoparticlesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceNanoscale139711137.23359745981
722387Fabrication and Characterization of Core-Shell Electrospun Fibrous Mats Containing Medicinal Herbs for Wound Healing and Skin Tissue Engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMarine Drugs13971714.379113
732388Fabrication of Nanofibrous PVA/Alginate-Sulfate Substrates for Growth Factor Deliveryنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A1397107-3.231403413
742389Bioprinting in Vascularization Strategiesنمایه نوع یک – Medline/PubMedIBJ 1397231 920
752390Bare surface of gold nanoparticle induces inflammation through unfolding of plasma fibrinogenنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports1397814.12219
762391A-NGR fusion protein induces apoptosis in human cancer cells.نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEXCLI Journal139717-2.424590597
772392Behavioral remodeling of normal and cancerous epithelial cell lines with differing invasion potential induced by substrate elastic modulusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCell Adhesion & Migration13971253.566472488
782393Strategies for directing cells into building functional hearts and partsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiomaterials Science1397675.83116641690
792396Repair of Spinal Cord Injury; Mesenchymal Stem Cells as an Alternative for Schwann Cellsنمایه نوع دو – ScopusJournal of Applied Biotechnology Reports139752 4247
802398In vitro degradation and cytotoxicity of Mg−5Zn−0.3Ca/nHA biocomposites prepared by powder metallurgyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA13972891.79517451754
812399Reduced graphene oxide: An alternative for Magnetic Resonance Imaging contrast agentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMATERIALS LETTERS1397233-2.687363366
822403An optimized procedure to develop a 3‐dimensional microfluidic hydrogel with parallel transport networksنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering13973512.338114
833117دلایل شکست ایمپلنت های استخوانی و راه حل های مبتنی بر فناوری پوشش ها جهت رفع آن هافارسی(علمی- پژوهشی)مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران1397171 3543
843122Preparation of skin tissue engineering scaffold based on Adipose-derived Tissueنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Tissues and Materials139721 4754
852101Folic acid conjugated nanoliposomes as promising carriers for targeted delivery of bleomycinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArtificial Cells Nanomedicine and Biotechnology13974643.026757763
862112Early minor stimulation of microglial TLR2 and TLR4 receptors attenuates Alzheimer’s diseaseerelated cognitive deficit in rats: behavioral, molecular, and electrophysiological evidenceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceNEUROBIOLOGY OF AGING139770-4.454203216
872135Coordinate effects of betaine in reducing intra and extracellular erythropoietin aggregationنمایه نوع دو – ScopusResearch Journal of Biotechnology13971311 7984
882149یک آنتی بادی جدید علیه DLL4 انسانی برای مهار تکثیر و نو رگزایینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY13974052.024368374
892150ترکیب جدید سینرژیستی از عوامل القا کننده تمایز در درمان سلولهای promyelocytic leukemiaنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceLEUKEMIA RESEARCH139768-2.31998104
902315Preparation of a Codelivery System Based on Vancomycin/Silk Scaffold Containing Silk Nanoparticle Loaded VEGFنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACS Biomaterials Science and Engineering1397484.43228362846
912355Sustained release of TGF-β1 via genetically-modified cells induces the chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells encapsulated in alginate sulfate hydrogelsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE13973012.448111
922373The effect of synthetic alginate sulfate hydrogels with recombinant PDGF-BB on Wound healingنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy139711960.678391396
932375Mechanical and Chemical Predifferentiation of Mesenchymal Stem Cells Into Cardiomyocytes and Their Effectiveness on Acute Myocardial Infarctionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARTIFICIAL ORGANS13974262.111114126
942378Fish-oil-derived eicosapentaenoic acid decreases survivin expression and induces wt-p53 accumulation with caspase-3 activation in acute lymphoblastic leukemia cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY13973771.84714724
952383Stress phase angle regulates differentiation of human adipose-derived stem cells toward endothelial phenotypeنمایه نوع یک – Medline/PubMedProgress in Biomaterials1397720.0121131
962384Cytotoxic effect of dual fluorescent-labeled oncolytic herpes simplex virus type 1 on mouse tumorigenic cell linesنمایه نوع یک – Medline/PubMedResearch in pharmaceutical sciences1397141 2735
971273Cloning, Expression, and Assessment of Cytotoxic Effects of A-NGR Fusion Proteinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics13972431.132369375
982385In silico analysis of different signal peptides for the secretory production of recombinant human keratinocyte growth factor in Escherichia coliنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY139880-1.581225233
993138In situ forming hydrogels based on polyethylene glycol itaconate for tissue engineering applicationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBULLETIN OF MATERIALS SCIENCE13984241.26417
1003139Prolongation of bactericidal efficiency of chitosan — Bioactive glass coating by drug controlled releaseنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePROGRESS IN ORGANIC COATINGS1398139-3.42112
1013140Effect of electrodeposition parameters and substrate on morphology of Si-HA coatingنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceSurface and Coatings Technology1398375-3.192341351
1023141Evaluation resistance levels of the PCL/Gt nanofiber mats during exposure to PAHs for use in the occupational settingنمایه نوع سه – سایر نمایه هاSN Applied Sciences13981-0.018
1033145Core-sheath gelatin based electrospun nanofibers for dual delivery release of biomolecules and therapeuticsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications1398108-4.95919
1043118In vitro bactericidal and drug release properties of vancomycin-amino surface functionalized bioactive glass nanoparticlesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS1398241-2.781111
1053119High expression level of human epidermal growth factor (hEGF) using a well-designed fusion protein-tagged construct in E. coliنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy1398120100.859757763
1063120Potential core-shell designed scaffolds with a gelatin-based shell in achieving controllable release rates of proteins for tissue engineering approachesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A139810773.22113931405
1073121Key components of engineering vascularized 3-dimensional bioprinted bone constructsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTranslational Research1398216-4.9155776
1083242Cytotoxicity Assessment and Apoptosis-related Gene Profiling of Antibody Treated Acute Myeloid Leukemia (AML) and Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) Cancerous Cell Linesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Allergy Asthma and Immunology13981861.222679687
1092857Using chemical chaperones to increase recombinant human erythropoietin secretion in CHO cell lineنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY13984961.117535544
1103114The role of oxygen defects in magnetic properties of gamma-irradiated reduced graphene oxideنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS1398784-4.175134148
1113115Effectiveness of Plasmocure™ in Elimination of Mycoplasma Species from Contaminated Cell Cultures: A Comparative Study versus Other Antibioticsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCell Journal13982122.045143149
1123116Engineered substrates with imprinted cell-like topographies induce direct differentiation of adipose-derived mesenchymal stem cells into Schwann cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArtificial Cells Nanomedicine and Biotechnology13984714.46210221035
1133530Design of anti-angiogenic peptidomimetics and evaluation their biological activity by in vitro assaysنمایه نوع یک – Medline/PubMedAvicenna journal of medical biotechnology1398122 9198
1143627Biomimetic proteoglycan nanoparticles for growth factor immobilization and deliveryنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiomaterials Science1398845.25111271136
1153638Graphene Functionalized Decellularized Scaffold Promotes Skin Cell Proliferationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING13989811.616268
1163639Feasibility of Using Vitamin E-Loaded Poly(ε-caprolactone)/Gelatin Nanofibrous Mat to Prevent Oxidative Stress in Skinنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY13992061.09335543562
1173640Histone Modifications of H3K4me3, H3K9me3 and Lineage Gene Expressions in Chimeric Mouse Embryoنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCell Journal13992211.98396105
1183682Mitochondrial transplantation ameliorates ischemia/reperfusion-induced kidney injury in ratنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE1399186684.352--
1193735Efficient mineralization and osteogenic gene overexpression of mesenchymal stem cells on decellularized spinach leaf scaffoldنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceGENE1399757-2.63819
1203746Simple and robust fabrication and characterization of conductive carbonized nanofibers loaded with gold nanoparticles for bone tissue engineering applicationsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1399117-4.95919
1213844Evaluation of alginate modification effect on cell-matrix interaction, mechanotransduction and chondrogenesis of encapsulated MSCsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCELL AND TISSUE RESEARCH139938124.043255272
1223869Nanoengineered shear-thinning and bioprintable hydrogel as a versatile platform for biomedical applicationsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOMATERIALS1399267-10.317114
1233870In silico Analysis of Pasteurella multocida PlpE Protein Epitopes As Novel Subunit Vaccine Candidatesنمایه نوع یک – Medline/PubMedIBJ 1399251 4146
1243871PlpE Epitopes of Pasteurella multocida Fusion Protein as Novel Subunit Vaccine Candidatesنمایه نوع یک – Medline/PubMedAdvanced Biomedical Research1399910.015
1253872Selection and characterization of specific nanobody against neuropilin-1 for inhibition of angiogenesisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMOLECULAR IMMUNOLOGY1399128-3.6415663
1263881In Silico analysis and in vivo assessment of a novel Epitope-Based Vaccine Candidate against Uropathogenic Escherichia coliنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports13991013.998116
1273882Isolation and characterization of nanobodies against epithelial cell adhesion molecule as novel theranostic agents for cancer therapyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMOLECULAR IMMUNOLOGY1399129-3.6417077
1283346Cell-cell interaction in a coculture system consisting of CRISPR/Cas9 mediated GFP knock-in HUVECs and MG-63 cells in alginate-GelMA based nanocomposites hydrogel as a 3D scaffoldنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A1399108-3.22115961606
1293953Proteomics Analysis of Trastuzumab Toxicity in the H9c2 Cardiomyoblast Cell Line and its Inhibition by Carvedilolنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY139921132.09713771385
1303961PEGylated single-walled carbon nanotubes as co-adjuvants enhance expression of maturation markers in monocyte-derived dendritic cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceNanomedicine13991634.3171188
1314022Combination Therapy of Breast Cancer by Codelivery of Doxorubicin and Survivin siRNA Using Polyethylenimine Modified Silk Fibroin Nanoparticlesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACS Biomaterials Science & Engineering1399734.15210741087
1324023Glucosamine-conjugated graphene quantum dots as versatile and pH-sensitive nanocarriers for enhanced delivery of curcumin targeting to breast cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications1399121-5.88111
1333241Functional Study of a Camelid Single Domain Anti-CD22 Antibodyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics139926-1.219633639
1344089Silk Fibroin Nanoadjuvant as a Promising Vaccine Carrier to Deliver the FimH-IutA Antigen for Urinary Tract Infectionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACS Biomaterials Science & Engineering1399684.15245734582
1354099Induced cell migration based on a bioactive hydrogel sheet combined with a perfused microfluidic systemنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiomedical Materials13991543.174115
1364122CRISPR/Cas9 mediated GFP-human dentin matrix protein 1 (DMP1) promoter knock-in at the ROSA26 locus in mesenchymal stem cell for monitoring osteoblast differentiationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF GENE MEDICINE139922123.25819
1374176واکسن های کاندید برای پاستورلا مولتوسیدانمایه نوع یک – Medline/PubMedAvicenna journal of medical biotechnology1399123 140147
1384354Computational driven molecular dynamics simulation of keratinocyte growth factor behavior at different pH conditionsنمایه نوع دو – ScopusInformatics in Medicine Unlocked139923- 19
1394390Size effect of human epidermal growth factor-conjugated polystyrene particles on cell proliferationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiomaterials Science13998176.18348324840
1404448خود تجمعی چسب های زیستی کایمریک الهام گرفته از صدف با منشا Mytilus californianus و Anabaena flos-aquae: رویکرد جدیدی برای توسعه چسب های آبینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceINTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES1400110-3.18919
1414454Electro-conductive carbon nanofibers containing ferrous sulfate for bone tissue engineeringنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceLIFE SCIENCES1400282-5.037110
1424455Prevention the formation of biofilm on orthopedic implants by melittin thin layer on chitosan/bioactive glass/vancomycin coatingsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE14003273.89619
1434579Biomimetic nanoengineered scaffold for enhanced full-thickness cutaneous wound healingنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceActa Biomaterialia1400124-8.947191204
1444024Nano-adjuvant based on silk fibroin for the delivery of recombinant hepatitis B surface antigenنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiomaterials Science1400976.18326792695
1454028Natural cellulose-based scaffold for improvement of stem cell osteogenic differentiationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY140063-2.73418
1464039Melittin antimicrobial peptide thin layer on bone implant chitosan-antibiotic coatings and their bactericidal propertiesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS1400263-3.40819
1473926Cabbage‐derived three‐dimensional cellulose scaffold‐induced osteogenic differentiation of stem cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY140023675.54653065316

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1A New Mechanical Micro-bioreactor for Cartilage Tissue EngineeringTERMISSan Diegoپوستر1395
2Design and fabrication of cell electrical stimulation device for tissue engineering applications3th Iranian Congress on Progress in Tissue Engineering and Regenerative Medicineتهرانسخنرانی1395
3Electrical stimulation as a novel approach in tissue engineering: a review3th Iranian Congress on Progress in Tissue Engineering and Regenerative Medicineتهرانپوستر1395
4Current challenges and limitations of Carbon Nanotubes for Tissue Engineering applications: a review3th Iranian Congress on Progress in Tissue Engineering and Regenerative Medicineتهرانسخنرانی1395
5Porous conductive chitosan-carbon nanotube scaffolds for bone tissue engineering3th Iranian Congress on Progress in Tissue Engineering and Regenerative Medicineتهرانپوستر1395
6Generation of Functional Hepatocyte-Like Cells from Human Pluripotent Stem Cells in a Scalable Suspension CultureRoyan International Twin Congress 12th Congress on Stem Cell Biology and Technologyتهرانپوستر1395
7Characterization of anti-CD47 scFv selected from murine antibody library by phage display technology13th International congress of immunology and allergy of Iranتبریزپوستر1395
8تمایز فیزیکی سلول های بنیادی- استراتژی جدیددر مهندسی بافت و طب بازساختیسومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایرانتهرانسخنرانی1395
9تولید فراورده های اولیه مهندسی بافت شرکت دانش بنیان نانوزیست ارایهسومین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختیتهرانسخنرانی1395
10analysis the effects of autologous fibroblast transplantation alone and combined with low level laser in diabetic foot wound healing and comparison of VEGF, FGF, PDGF gene expression in these two methods.سومین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختیتهرانسخنرانی1395
11Physical and natural induced stem cell differentiation and its value in tissue engineering and regenerative medicineنخستین همایش سلول های بنیادی سلول درمانی و پزشکی بازساختی- اول و دوم خرداد 1396تهرانسخنرانی1396
12Effect of nano graphene platelets on mechanical properties and biocompatibility of zirconia for Hip replacement applicationدومین کنگره بین المللی سرامیک- تهران- 26- 28 اردیبهشت 1396تهرانسخنرانی1396
13تمایز فیزیکی سلول های بنیادی و نقش ان در مهندسی پزشکینخستین همایش رویکردهای مهندسی پزشکی در درمان و تشخیصتهرانسخنرانی1396
14Development of Anti-CD47 Single-Chain Variable Fragment Targeted Magnetic Nanoparticles for Treatment of Human Bladder CancerThe Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative Medicineتهرانپوستر1396
15New directions in tissue engineering from the perspective of research and commercializationاولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی ایرانتهرانسخنرانی1397
16Bioadhesives and other new directions in tissue engineering4th International Student Biotechnology Congressتهرانسخنرانی1397
17A new generation of bio-adherent proteins for biomedical applications produced in E.coliسومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایرانتهرانسخنرانی1398
18Latest Trends in Prostate Cancer ImmunotherapyThe 16th Iranian Pharmaceutical Sciences Conferenceکرمانشاهپوستر1398
19A Glance at New Strategies for Modulating Tumor Microenvironment: Targeting TGF-βThe 16th Iranian Pharmaceutical Sciences Conferenceکرمانشاهپوستر1398
20Oncolytic effect of Newcastle disease virus on different cancer cell lines15th International Congress of Immunology and Allergyاهوازپوستر1399
21Improving antitumor efficacy and safety of CAR T cell therapy by universal and programmable chimeric antigen receptors15th International Congress of Immunology and Allergyاهوازپوستر1399
22Optimization of anti-PSMA nanobody expression in E.coli and evaluation of its binding to prostate cancer cells15th International Congress of Immunology and Allergyاهوازپوستر1399

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1ساخت و ارزیابی نانوادجوانت پلیمری بر پایه ابریشم حاوی آنتی ژن هپاتیت بدکتری - PhD1395/11/241401/11/24استاد راهنما
2دستیابی به انتی بادی مونوکلونال تک زنجیره موشی (ScFv) و 2(ScFv) علیه انتی ژن CD123 به منظور هدف قراردادن سلول های بنیادی لوسمی با استفاده از تکنیک نمایش فاژیدکتری - PhD1392/06/011395/03/19استاد راهنما
3ساخت سامانه میکروفلوئیدیک بر پایه هیدروژل به منظورمطالعه مهاجرت سلول های اندوتلیالدکتری - PhD1395/03/251397/11/25استاد راهنما
4تهیه آنتی بادی منوکلونال تک زنجیره (scFv) بر علیه آنتی ژن CD47 انسانی به عنوان بیومارکر سلول های بنیادی سرطان مثانه و کونژوگه کردن آن به نانو پارتیکل مغناطیسی به منظور دست یابی به ابزاری جهت شناسایی و جداسازی سلول های سرطانیCD47+دکتری - PhD1393/06/301396/03/20استاد راهنما
5ارزیابی پاسخ ایمنی سلولی در پروتئین های افتراقی تفکیک شده از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به دارو (MDR-TB) و مقایسه آن با افراد نرمال و بهبود یافتهدکتری - PhD1393/06/011395/06/20استاد راهنما
6ارزیابی روند هدف گیری پروتئین نوترکیب NGR-tIL-24 در سلول های سرطانیدکتری - PhD1395/09/031397/11/20استاد مشاور
7بازبرنامه ریزی سلولهای فیبروبالست انسانی به سلولهای بنیادی پرتوان القایی )iPSC )با استفاده از سیستم ویرایش ژنوم کریسپری فعال کننده (CRISPRa (و ریزمولکولهادکتری - PhD1397/06/241399/07/30استاد راهنما
8تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی به سلول های کاردیومیوسیت با استفاده از بستر تصویر سلول و ترکیبات طبیعیدکتری - PhD1396/11/071399/11/30استاد راهنما
9تولید سلولهایT مهندسی شده حاوی گیرنده آنتی ژن کایمریک علیه PSMA و بررسی اثرهم افزایی آن با ویروس انکولیتیک نیوکاسل در هدف گیری اختصاصی سلول های سرطانی پروستاتدکتری - PhD1397/10/011400/11/30استاد راهنما
10بهبود پایداری رده سلولی CHO مولد اریتروپویتین از طریق کاهش آپوپتوز با استفاده از تکنینک ویرایش ژنتیکیدکتری - PhD1396/03/061399/06/23استاد راهنما
11ایجاد سلول های اندوتلیال و استئوبلاست نشاندار پایدار با GFPو Ds-Redبا استفاده از سیستم CRISPR/CAS9با هدف ردگیری رگزایی در مدل پرینت استخواندکتری - PhD1394/03/231399/06/30استاد مشاور
12ارزیابی کارایی تولید سلول های بنیادی پر توان القایی انسانی) (hiPSCsبواسطه فاکتورهای ژنتیکی و تکنیک ایمپرینتینگدکتری - PhD1396/11/111400/06/06استاد راهنما
13بررسی تاثیر پوشش دهی با پپتید آمفیفیلیک زویترونی،تغییر pH محیط و متابولیت های اختصاصی پلاسما در ترکیب پروتئین کرونا و سرنوشت بیولوژیکی نانوذرات سوپرپارامغناطیس آهندکتری - PhD1398/06/301400/06/30استاد راهنما
14بررسی تاثیر ساختار فیزیکی داربستهای مختلف گیاهی و القاء تمایز استخوانی سلولهای بنیادی انسانیکارشناسی ارشد 1396/12/011398/06/30استاد مشاور
15بیان، تخلیص و ارزیابی پروتئین های mussel foot protein 3-Gvpa و mussel foot protein 5-Gvpa در اشریشیاکلیدکتری - PhD1397/07/051400/06/24استاد راهنما
16طراحی و بیان فرم نوترکیب human keratinocyte growth factor به صورت فیوژن با دومین متصل شونده به کلاژن (CBD) و ارزشیابی آن در تمایز کراتینوژنسیس سلول های بنیادی در داربست کلاژنی الگودهی شدهدکتری - PhD1395/06/071400/10/01استاد راهنما
17تولید آنتی بادی مونوکلونال موشی ضد CD44 انسانی و ارزیابی القای تمایز در سلولهای بیمار (مبتلا به) لوسمی حاد میلوئیدیدکتری - PhD1395/05/011395/05/16استاد راهنما
18تثبیت فاکتور رشد اپیدرمی روی ذرات پلی استایرن به منظور رشد و تکثیر سلولی از طریق بهبود سیگنال دهیدکتری - PhD1396/01/191400/05/26استاد راهنما
19ارزیابی تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به کندروسیت به کمک مهندسی شکل سلول (ایمپرینتینگ)کارشناسی ارشد 1395/01/301396/06/28استاد راهنما
20ساخت و ارزیابی نانوبادی (آنتی بادی تک دومین شتری) ضد آنتی ژن Delta like ligand 4 (DLL4) از بیومارکرهای سلول های بنیادی سرطانی.دکتری - PhD1395/03/251396/07/01استاد مشاور
21ساخت وکتور نوترکیب ویروس هرپس سیمپلکس با استفاده از hTERT به عنوان پروموتر اختصاصی توموردکتری - PhD1391/07/221397/06/20استاد راهنما
22ارتقا فرآیند تولید اریتروپویتین از طریق چپرون های شیمیایی و مولکولیدکتری - PhD1394/01/291397/06/24استاد راهنما
23ارزیابی رشد و تمایز سلول های بنیادی کشت داده شده در داربستهای سه بعدی آلژیناتی اصلاح شده درون بیوراکتور اختصاصی مهندسی بافت غضروفدکتری - PhD1396/03/271399/12/30استاد راهنما
24کلون، بیان، تخلیص و بررسی فالیت زیستی پروتئین نوترکیب TGF beta1 در سیستم بیانی رده سلولی CHO و استفاده از آن در کندروژنسیسدکتری - PhD1394/03/021398/04/17استاد راهنما
25بررسی رشد سلولهای بنیادی و پیکری بر داربست های طبیعی گیاهی اصلاح سطح شدهکارشناسی ارشد 1396/12/011398/06/30استاد مشاور
26ساخت و بررسی عملکرد سلول های T حاوی گیرنده آنتی ژنی کایمریک فراگیر و هدفمندسازی آن علیه سلول های توموری بیان کننده PSMAدکتری - PhD1398/03/041401/06/23استاد مشاور
27طراحی و بیان واریانت های بهبودیافته از فاکتور رشد کراتینوسیتی انسانی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در میزبان بیانی اشیرشیاکلی و ارزیابی آن ها در آزمایشگاهدکتری - PhD1396/03/061399/05/04استاد راهنما
28بررسی و شناسایی پروتئین های افتراقی ( پروتئین های کاندید تفکیک شده) در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به دارو(MDR-TB) به منظور کاربری در تشخیص زود هنگام MDRدکتری - PhD1393/05/011395/05/25استاد راهنما
29بررسی تاثیر ضد پلاسمودیومی چهار بره موم جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران با پوشش گیاهی متفاوت در شرایط برون تنی و درون تنی و تعیین ترکیبات آنهادکتری - PhD1393/09/291396/09/01استاد مشاور
30شناسایی و تعیین خصوصیات آنتی بادی scFv مهاری اختصاصی فاکتورهای ویرولانت سطحی باکتری استافیلوکوکوس اورئوسدکتری - PhD1395/11/041400/12/17استاد مشاور
31توسعه و بررسی عملکرد واریانت های مختلف فیوژن پروتئین نانو بادی-توکسین دیفتری بر علیه EpCAMدکتری - PhD1397/03/281402/05/17استاد مشاور
32بررسی فعالیت آنتی توموری انتی بادی VHH فیوژن به اینترلوکین 2 بر علیه LIV1دکتری - PhD1397/06/121401/06/26استاد مشاور
33مهندسی سلولهایT با گیرنده آنتی ژن کایمریک ضد TGF-β و ارزیابی اثر آن روی عملکرد سلولهایCAR-T ضد PSMAدکتری - PhD1397/11/011400/11/30استاد مشاور
34بهینه سازی سویه استرپتوکوک زواپیدمیکوس با روش ژنوم شافلینگ جهت تولید هیالورونیک اسیددکتری - PhD1400/04/261402/06/31استاد مشاور
35دستیابی به آنتی بادی های کاملاً انسانی مهارکننده باکتری آسینتوباکتر بومانی با استفاده از کتابخانه فاژی نمایش دهنده آنتی بادی scFvدکتری - PhD1395/11/041400/12/03استاد مشاور
36ارزیابی مهار رشد سلول های توموری توسط فیوژن پروتئین حاوی توکسین دیفتری و آنتی بادی تک دومینی اختصاصی علیه نوروپیلین-1 در مدل های in vitro و in vivoدکتری - PhD1397/05/271402/06/31استاد مشاور
37ساخت و تعیین خصوصیات نانو ذرات ابریشم و بررسی کاربرد آن به عنوان ادجوانت در کاندید واکسن جدید پلی پپتیدی شامل اپی توپ های ایمونوژنیک IutA.FimH علیه عفونت ادراری ایجاد شده توسط سویه باکتریایی اشریشیاکلی یوروپاتوژنیکدکتری - PhD1395/07/101397/12/27استاد راهنما

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه