بسمه تعالي

 مهدی  پریان نوغانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر مهدی پریان نوغانی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (13)
مقالات
مقالات(67)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(34)
کتاب ها
کتاب ها(1)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(23)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : مهدی پریان نوغانی مرتبه علمي : استاد
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : مجتمع تحقیقاتی و تولیدی کرج
تلفن تماس محل کار : 021 آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
1395طراحی و توسعه کیت شناسایی و سنجش آلودگی DNA میزبان در واکسن هپاتیت B، استرپتوکیناز و اریتروپوئیتن با استفاده از تکنیک Real time-PCR کمیمجری اصلی1393/04/101394/04/10
21113طراحی کیت Real time-PCR کمی برای ردیابی و سنجش میزان آلودگی به ژنوم میزبان در فراورده های بیولوژیک و داروهای نوترکیبمجری اصلی1393/05/161394/05/16
31115بررسی میزان بیان انکوژن c-Myc و mRNA مهار کننده آن در رده های سلولی و همنچنین نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستانمجری دوم1393/06/091394/06/09
41128بررسی اثر بیان miR-9 مهارکننده ژن Notch-1 در جلوگیری از مهاجرت و تهاجم سلول های سرطان پستانهمکار1393/11/141395/03/14
51120بررسی بیان ژن mTOR و miRNA هدف گیرنده آن در نمونه های جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان پستانمجری دوم1393/12/141394/12/14
61376راه اندازی و پایش کمی ویروس HIV-1 با روش RT Real time PCRهمکار1394/03/101396/03/10
71091ارزیابی بیان miRNA های موثر بر تکثیر ویروس هپاتیت B در بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینومامجری اصلی1395/04/011396/04/01
81043طراحی، بهینه سازی، اعتبار بخشی و بکارگیری روش real-time PCRTaqMan برای ردیابی کمی و کیفی ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانمجری دوم1395/12/141397/12/14
91277طراحی کیت TaqMan Real time-PCR کمی برای ردیابی و سنجش میزان آلودگی به ژنوم مخمر پیکیا پاستوری در واکسن هپاتیت B نوترکیبمجری اصلی1396/02/091397/02/09
101581بررسی وجود 155،125،21، miR-9 در میکرووزیکول های مشتق از سلولهای متاستازی سرطان پستان MDA-MB-231 و اثر آن ها بر القای خواص تهاجمی در رده سلولی غیرمهاجم سرطان پستان MCF-7مجری دوم1396/03/121398/03/12
111580ارزیابی اثر اگزوزم های مشتق از سلول سرطانی با محتوی miRNA تغییر یافته بر پلاریزاسیون ماکروفاژ در کشت سلولی و مدل موشی سرطان پستانهمکار1396/05/071398/05/07
121473بررسی ایمنی زایی و اثر محافظت بخشی سالمونلا تیفی موریوم زنده ضعیف شده عرضه کننده اپی توپ های ایمنوژنیک از آنتی ژن های OMP25، BLS و BtuB بروسلا ملی تنسیس و آبورتوسهمکار1397/02/081399/02/08
132004بررسی قدرت تشخیص تکنیک NASBA-Real time در مقایسه با روش RT-PCR جهت تشخیص ویروس COVID-19مجری دوم1399/04/301401/04/30

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1677Design and development of a In-House multiplex RT-PCR assay for simultaneous detection of HIV-1 and HCV in plasma Samplesنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1390410.0814
2678Design and development of a quantitative real time PCR assay for monitoring of HTLV-1 provirus in whole bloodنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY13915343.287302307
3674Molecular beacon probes–base multiplex NASBA Real-time for detection of HIV-1 and HCVنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1391420.04754
4675Quantitation of human cytomegalovirus DNA in plasma using an affordable in-house qPCR assayنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS139118321.9170175
5676مقایسه روش آنتی ژنمی pp65 و PCR کیفی برای تشخیص ویروس سیتومگال در بیماران دریافت کننده پیوند سلولهای بنیادی خونسازفارسی(علمی- پژوهشی)مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی،1391151 1322
6670Polymorphism detection of VKORC1 and CYP2C9 genes for the Warfarin dose adjustment by real-time PCRنمایه نوع سه – سایر نمایه هاThrita139231 16
7671Investigation of deregulated genes of Notch signaling pathway in human T cell acute lymphoblastic leukemia cell lines and clinical samplesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMolecular Biology Reports139240102.50655315540
8672A simple and rapid method for detection of HIV-1/HCV in co-infected patientsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Biotechnology13921120.3097479
9673Development of a robust, low cost stem-loop real-time quantification PCR technique for miRNA expression analysis.نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMolecular Biology Reports13924052.50636653674
10666بررسی وضعیت میکروساتلایتی دو مارکر 26-BAT و 25-BAT با استفاده از دو تکنیک PCR Time Real و HPLC در سرطان کولورکتالفارسی(علمی- پژوهشی)Tehran University Medical Journal139271120.0753762
11668Microsatellite instability typing in serum and tissue of patients with colorectal cancer: comparing real time PCR with hybridization probe and high-performance liquid chromatographyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMolecular Biology Reports13934152.50628352844
12669Simultaneous detection and identification of HBV and HTLV-1 viruses by Melting curve analysis of multiplex Real-time PCRنمایه نوع سه – سایر نمایه هاMolecular and Biochemical Diagnosis (MBD)139311 5158
13667Monitoring human cytomegalovirus infection in pediatric hematopoietic stem cell transplant recipients: using an affordable in-house qPCR assay for management of HCMV infection under limited resourcesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTRANSPLANT INTERNATIONAL13942852.835594603
14662Simultaneous Underexpression of let-7a-5p and let-7f-5p microRNAs in Plasma and Stool Samples from Early Stage Colorectal Carcinomaنمایه نوع یک – Medline/PubMedBiomarkers in Cancer1394710.03948
15663Bioinformatics prediction and in vitro analysis revealed that miR-17 targets Cyclin D1 mRNA in Triple Negative Breast Cancer cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13948732.485317320
16664miR-141 as potential suppressor of β-catenin in breast cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTUMOR BIOLOGY139436123.61198959901
17665Targeting Of miR9/NOTCH1 Interaction Reduces Metastatic Behavior in Triple-negative Breast Cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13948632.48511851191
18659پیش بینی بیوانفورماتیکی miRNAهای هدف گیرنده ژنهای HBx و NOTCH1 در هپاتوسلولار کارسینوما ناشی از هپاتیت B مزمنفارسی(علمی- پژوهشی)مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1395191170.089101
1965Over-expression of NOTCH1 as a biomarker for invasive breast ductal carcinomaنمایه نوع یک – ISI - Web of Science3 Biotech1395610.99215
20466Development of an in-House TaqMan Real-Time PCR-Based Method to Detect Residual Host Cell DNA in HBV Vaccineنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceApplied Biochemistry and Biotechnology139517931.606375382
21467MicroRNA-340 inhibits the migration, invasion, and metastasis of breast cancer cells by targeting Wnt pathwayنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTUMOR BIOLOGY13953772.92689939000
22556Simultaneous Detection and Genotype Determination of HSV 1 and 2 by Real-time PCR Using Melting Curve Analysis and a Unique Pair of Primersنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAPPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY13952521.634139143
23564WNT1 Gene from WNT Signaling Pathway Is a Direct Target of miR-122 in Hepatocellular Carcinomaنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceApplied Biochemistry and Biotechnology139518131.751884897
24580Breast cancer classification and prognostication through diverse systems along with recent emergingfindings in this respect the dawn of new perspectives in the clinical applicationsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTUMOR BIOLOGY139537113.651447914499
25657Investigation into the relation between miR-31 and RhoA expressions in breast cancer clinical samples and cell lines: A controversial matterنمایه نوع سه – سایر نمایه هاTrends in Peptide and Protein Sciences139613 123129
26658Design and validation of a new method to detect and quantify residual host cell DNA in human recombinant erythropoietin (rEPO)نمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePreparative Biochemistry & Biotechnology13964791.361847851
27660Bioinformatics prediction and experimental validation of microRNA-20a targeting Cyclin D1 in hepatocellular carcinoma.نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTUMOR BIOLOGY13963943.6517
28661The effect of miR-340 over-expression on cell-cycle-related genes in triple-negative breast cancer cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE13962662.10416
291733تکنیک زمان واقعی PCR کمی برای شناسایی DNA باقی مانده E. coli در محصول نوترکیب استرپتوکینازنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePreparative Biochemistry & Biotechnology139647101.241986989
301735نقش میکرو RNA ها در انواع مختلفی از کارسینوم تیروئید: یک تجزیه و تحلیل جامع برای یافتن درمان های اضافی miRNA جدیدنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of endocrinological investigation.13964133.166269283
311728طراحی جدید، توسعه و بهینه سازی تست PCR واقعی TaqMan در زمان واقعی برای اندازه گیری بار ویروسی HIV-1نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHIV CLINICAL TRIALS13961921.3796168
321732microRNA به عنوان یک مداخلات سیستماتیک در زیرتایپ های سرطان خاص با اثرات C-MYC؛ معرفی ابزار ارزیابی مبتنی بر زیرمجموعهنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Cellular Physiology139723383.92356555669
332611سطح پلاسمایی miR-5193 به عنوان یک نشانگر جدید برای تشخیص سرطان کبد سلولهای کبدی مرتبط با HBVنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHepatitis Monthly13971921.57819
342155Comparison of a new in-house HIV-1 TaqMan real-time PCR and three commercial HIV-1 RNA quantitative assaysنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCOMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES139759-1.9217
352156Is miR-144 an effective inhibitor of PTEN mRNA: a controversy in breast cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIn vitro cellular & developmental biology. Animal.13975491.447621628
362157Evaluation of miRNAs expression in medullary thyroid carcinoma tissue samples: miR-34a and miR-144 as promising overexpressed markers in MTCنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHUMAN PATHOLOGY139779-3.125212221
372158Prevalence of multiple infections and the risk of gastric adenocarcinoma development at earlier ageنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDiagnostic Microbiology & Infectious Disease13979212.3416268
382163An integrated approach of bioinformatic prediction and in vitro analysis identified that miR-34a targets MET and AXL in triple-negative breast cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS139723-1.291113
392164طراحی و راه اندازی روش PCR time-Real TaqMan جهت تشخیص و تعیین کمی ویروس نقص ایمنی اکتسابی نوع1 (1-HIV)فارسی(علمی- پژوهشی)پژوهش در پزشکی1397423 182188
402175Optimization of rDNA degradation in recombinant Hepatitis B vaccineproduction plant wastewater using visible light excited Ag-dopedTiO2nanophotocatalystنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceProcess Safety and Environmental Protection1397122-3.441328338
412309Exosomal miRNAs from highly metastatic cells can induce metastasis in non-metastatic cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceLife Sciences1397220-3.234162168
422370Evaluation of exosomal miR-9 and miR-155 targeting PTEN and DUSP14 in highly metastatic breast cancer and their effect on low metastatic cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY139712042.95956665676
432500Wnt pathway targeting reduces triple-negative breast cancer aggressiveness through miRNA regulation in vitro and in vivoنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Cellular Physiology1398234104.5221831718328
442501An investigation on the expression of miRNAs including miR‐144 and miR‐34a in plasma samples of RET‐positive and RET‐negative medullar thyroid carcinoma patientsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Cellular Physiology139823524.52213661373
452963Expression and CpG island methylation pattern of MMP-2 and MMP-9 genes in patients with congenital factor XIII deficiency and intracranial hemorrhageنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHematology13982411.318601605
463003Effect of let-7a overexpression on the differentiation of conjunctiva mesenchymal stem cells into photoreceptor-like cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences13982281.854878883
473416Investigating the inhibitory effect of miR-34a, miR-449a, miR-1827, and miR-106b on target genes including NOTCH1, c-Myc, and CCND1 in human T cell acute lymphoblastic leukemia clinical samples and cell lineنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Basic Medical Sciences13982331.854376382
483884A Real-Time RT-PCR Assay for Genotyping of Rotavirusنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)1399246 399404
493932A Rapid and Cost-Effective Method for the Purification of Streptococcus pneumoniae Antiserum Using Tangential Flow Filtration Methodنمایه نوع سه – سایر نمایه هاTrends in Peptide and Protein Sciences13995- 16
503933Production of Brucella abortus Antiserum in Goats and its Comparison with Conventional Rabbit Antiserumنمایه نوع سه – سایر نمایه هاTrends in Peptide and Protein Sciences13995- 17
513970A fast and straightforward method for the purification of Anti- Immunoglobulin G (IgG) for Coombs Wright assayنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139984 155160
524195A Multiplex Real-Time RT-PCR Assay Helps to Genotyping of Rotavirus in Iranian Strainsنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)1399246 399404
534221Design and development of a simple method for the detection and quantification of residual host cell DNA in recombinant rotavirus vaccineنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMOLECULAR AND CELLULAR PROBES139955-1.95114
544223Potential role of miR-214 in β-catenin gene expression within hepatocellular carcinomaنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMolecular Biology Reports139947101.40274297437
554981Assessment of AXL and mTOR genes expression in medullary thyroid carcinoma (MTC) cell line in relation with over expression of miR-144 and miR-34aنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceHormone Molecular Biology and Clinical Investigation13994230.0265271
565001پیش بینی بیوانفورماتیک miRNA های هدف گیرنده ژنهای E6 و E7 ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 و 18 در سرطان دهانه رحمفارسی(علمی- پژوهشی)مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1399233 374384
574979Pap Smear miR-92a-5p and miR-155-5p as potential diagnostic biomarkers of squamous intraepithelial cervical cancerنمایه نوع یک – Medline/PubMedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention14002240.012711277
585257Overexpression of pigment epithelium-derived factor in breast cancer cell-derived exosomes induces M1 polarization in macrophagesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIMMUNOLOGY LETTERS1401248-4.233136
594983طراحی و توسعه تکنیک الایزا جهت شناسایی IgG علیه نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از تخلیص آنتی سرمفارسی(علمی- پژوهشی)پژوهش در پزشکی1401462 3040
605849New design and optimization of an in-house quantitative TaqMan Real-Time PCR-based assay for the detection and monitoring of occult hepatitis B virus (genotype A-J) infectionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIndian Journal of Medical Microbiology14014041.347560566
616397تهیه آنتی سرم اختصاصی (Specific Mono) بر علیه آنتی ژن O و H سالمونلا جهت استفاده در کیت های تشخیصی آگلوتیناسیون و الایزافارسی(علمی- پژوهشی)مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک1401254 4552
625850Effect of Calcitriol Treated Mesenchymal Stem Cells as an Immunomodulation Micro-environment on Allergic Asthma in a Mouse Modelنمایه نوع یک – Medline/PubMedRecent Patents on Endocrine, Metabolic and Immune Drug Discovery14022380.010961103
635858Mir‑4699 promotes the osteogenic diferentiation of mesenchymal stem cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Bone and Mineral Metabolism14024143.3481491
645887Determining buffer conditions for downstream processing of VLP-based recombinant hepatitis B surface antigen using multimodal resins in bind-elute and flow-through purification modesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14021314.6121
656284Mesenchymal stem cell-derived exosomes enriched with miR-218 reduce the epithelial-mesenchymal transition and angiogenesis in triple-negative breast cancer cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEuropean Journal of Medical Research14022814.2112
666285miRNAs Delivery for Cancer-associated Fibroblasts' Activation and Drug Resistance in Cancer Microenvironmentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEndocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets14022431.9333347
675848Evaluation of real‑time NASBA assay for the detection of SARS‑CoV‑2 compared with real‑time PCRنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIrish Journal of Medical Science140219222.1723729

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1microRNAs as novel biomarkers for breast cancer treatmentپنجمین کنگره بین المللی دستاوردهای نوین در علوم پزشکیتهرانپوستر1393
2طراحی روش خانگی In houseدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسیتهرانپوستر1393
3رویکردهای نوین درمانی در سرطان پستان با بکارگیری miRNA هاپنجمین کنگره بین المللی تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکیتهرانپوستر1393
4بررسی بیوانفورماتیکی miRNA هایی که در تنظیم بیان ژن سایکلین D1 و B-catenin نقش دارندبیست پنجمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایرانتهرانپوستر1393
5بررسی بیوانفورماتیکی miRNA هایی که در تنظیم بیان ژن سایکلین D1 و B-catenin نقش دارندبیست پنجمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایرانتهرانپوستر1393
6نقش miRNA ها در سرطانهمایش سالانه کلینیکال انکولوژیشیرازپوستر1394
7using syber greenI Real time-PCR method for the quantification of residual host cell DNA in HBV vaccineاولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژیتهرانپوستر1394
8بررسی تکنیک های مولکولی در ارتقای ایمنی زایی واکسن های نوترکیب HBVسومین سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامتتهرانپوستر1394
9استفاده از روش های بیوانفورماتیک جهت شناسایی miRNA های هدف گیرنده ژن CD1 در سرطان پستانهفتمین کنگره سرطان پستانتهرانپوستر1394
10تعیین بیوانفورماتیکی miRNA های دخیل در تنظیم بیان ژن B-catenin در سرطان پستانهفتمین کنگره سرطان پستانتهرانپوستر1394
11Roles of miRNAs in the hepatitis B virus infectionپانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژِیتهرانپوستر1394
12روشهای نوین مولکولی در تشخیص ویروس هپاتیتکنگره بین المللی هپاتیتتهرانسخنرانی1394
13Let-7a Overexpression Can Induce the Differentiation of Conjunctiva Mesenchymal Stem Cells into Photoreceptor- like Cellsدوازدهمین کنگره بین المللی رویانتهرانپوستر1395
14Sophisticated Perusing of MYC and A miscellany of miRNAs in The Aggressive Types of Breast Cancer with Micrometastasis to Bone marrowدوازدهمین کنگره بین المللی رویانتهرانپوستر1395
15Development of a sensitive SyberGreen real-time PCR technique for the detection of residual host cell DNA (Chinese Hamster Ovary) in recombinant human erythropoietinدومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی ژنتیک ایرانتهرانپوستر1395
16Preparation of Antiserum against Samonella O Antigen for application in Agglutination and Elisa Testsکنگره بین المللی میکروب شناسیکرمانپوستر1398
17Preparation of antiserum against rotavirus for use in diagnostic kits based on Elisa and immunofluorescenceکنگره بین المللی میکروب شناسیکرمانپوستر1398
18Development and preparation of anti-human (IgG) for detection of brucellosis in coombs wright testکنگره بین المللی میکروب شناسیکرمانپوستر1398
19Preparation of polyclonal antibody in rabbit against Neisseria meningitidis serogroup A and C antigens used in diagnostic kitsمیکروب شناسیکرمانپوستر1398
20Preparation and purification of specific antibody against Pneumococcus for application in diagnostic kitsمیکروب شناسیکرمانپوستر1398
21Preparation of pneumococcal anti-serum applicable agglutination and ELISA- based diagnostic kitsدوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1398
22Preparation of Anti-human globulin applicable in the Combos Wright test.دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1398
23Preparation of Meningococcal anti-serum applicable agglutination and ELISA- based diagnostic kitsدوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1398
24Preparation of anti-serum against Hepatitis B surface antigen applicable ELISA- based diagnostic kitsدوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1398
25Preparation of Antiserum against Salmonella H Antigen for application in Agglutination and Elisa testsدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398
26Preparation of specific antiserum against Brucella abortus somatic protein in goat and comparison with the antisera used in commercial kits of Pasteur Institute of Iranدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398
27تهیه و تخلیص آنتی بادی اختصاصی برعلیه پنوموکوک جهت استفاده در کیت های تشخیصیکنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1398
28

Evaluation of 

ارتقاء کیفیتتهرانپوستر و سخنرانی1401
29

Evaluation of 

ارتقاء کیفیتتهرانپوستر و سخنرانی1401
30بررسیچهاردمین کنگره بین المللیتهرانپوستر1402
31کنترل کیفیچهاردهمین کنگره بین المللی ارتقائتهرانپوستر1402
32evaluation of p21چهاردهمین کنگره بین المللی ارتقائتهرانپوستر1402
33Microbial monitoringچهاردهمین کنگره بین المللی ارتقائتهرانپوستر1402
34effects of Malvaچهاردهمین کنگره بین المللی ارتقائتهرانپوستر1402

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1استفاده از روش بیوانفورماتیک برای پیشگویی miRNA های هدف گیرنده ژن های NOTCH1, HES1 و Deltex در مسیر سیگنالینگ و بررسی بیان آن ها در سل لاین Molt-4 و نمونه های بالینی لوسمی لنفوپلاستیک حاد T سلکارشناسی ارشد 1394/10/091395/12/30استاد راهنما
2بررسی بیان miRNA های کاندید هدف گیرنده ژن های Cyclin D1, Notch1 و c-Myc در مسیر سیگنالینگ Notch1 به روش بیوانفورماتیک در رده سلولی Jurket و نمونه های بالینی لوسمی لنفوپلاستیک حاد T سلکارشناسی ارشد 1394/10/091395/12/18استاد راهنما
3توسعه تکنیک Taq man Real-time PCR کمی برای ردیابی آلودگی به ژنوم میزبان Chinese Hamster Ovary (CHO) cells در داروی نوترکیب اریتروپوتینکارشناسی ارشد 1394/08/111395/11/04استاد راهنما
4ارزیابی بیان miRNA های موثر بر تکثیر ویروس هپاتیت B در بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوماکارشناسی ارشد 1394/12/011395/11/20استاد راهنما
5بررسی تاثیر بیان بالای micro RNAی let-7a بر القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی ملتحمه چشم انسان به سلول های شبه فتورسپتورکارشناسی ارشد 1394/07/211395/12/25استاد مشاور
6بررسی ارتباط بین وضعیت متیلاسیون ژنهای TSP-1 و MMP-9 و VEGF با خونریزی مغزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور XIII انعقادیدکتری - PhD1393/03/011394/11/21استاد مشاور
7بررسی مسیر پیام رسانی AXL و miRNAهای کنترل کننده آن در نمونه های خونی و بافتهای جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید (MTC)دکتری - PhD1394/07/041396/12/22استاد مشاور
8طراحی، بهینه سازی، اعتبار بخشی و بکارگیری روش TaqMan Real-time PCR برای ردیابی کمی و کیفی ویروس نقص ایمنی اکتسابی انساندکتری - PhD1395/11/091397/06/03استاد راهنما
9طراحی و توسعه تکنیک PCR-RELP با حساسیت و اختصاصیت بالا برای شناسایی جهش (V600E) ژن BRAF در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتالکارشناسی ارشد 1395/11/091396/05/18استاد راهنما
10تعیین نقاط بهینه در مرحله فرآیند نهایی تولید داروهای نوترکیب (اریتروپوئیتین)دکتری - PhD1395/03/101397/05/31استاد مشاور
11تهیه آنتی بادی سرم برعلیه پنوموکوک جهت استفاده در کیت های تشخیصی براساس الایزا و آگلوتیناسیونکارشناسی ارشد 1397/06/311398/12/19استاد راهنما
12تهیه آنتی بادی برعلیه ایمونوگلوبولین IgG جهت استفاده در تست کومبس رایتکارشناسی ارشد 1397/05/291398/12/19استاد راهنما
13تعیین میزان آلودگی DNA باقی مانده در واکسن روتاویروس با استفاده از تکنیک Quantitative Real time-PCRکارشناسی ارشد 1397/03/141398/09/19استاد راهنما
14مقایسه بیان miRNA های هدف گیرنده ژنهای E6 و E7 ویروس پاپیلوما انسانیکارشناسی ارشد 1397/04/311398/11/29استاد راهنما
15تهیه آنتی سرم برعلیه شیگلا جهت استفاده در تست های تشخیصیکارشناسی ارشد 1399/04/171400/02/20استاد راهنما
16تهیه آنتی سرم با درجه خلوص بالا بر علیه اشرشیاکلی جهت استفاده در تست های تشخیصیکارشناسی ارشد 1399/04/171400/04/17استاد راهنما
17طراحی و بکارگیری روش HBs Ag Elisa برای تشخیص کمی ویروس هپاتیت ب و تایید آن با استفاده از Real time-PCRدکتری - PhD1399/08/271401/08/30استاد مشاور
18بررسی بیان ژن PAK1 در بیماران کوید 19کارشناسی ارشد 1400/03/091401/03/31استاد راهنما
19طراحی و توسعه و بهینه سازیکارشناسی ارشد 1400/11/021401/12/25استاد راهنما
20طراحی ، توسعه و بهینه سازی تشخیص سریع آنتی ژن COVID-19 با استفاده از تکنیک Lateral Flow Immunoassayکارشناسی ارشد 1400/10/041401/11/27استاد راهنما
21طراحی، توسعه اعتباربخشی و بکارگیری روش Multiplex Real Time-PCR برای شناسایی همزمان ویروس های VZV، HSV و EBV در بیماران پیوندیدکتری - PhD1400/10/011402/10/02استاد راهنما
22بررسی وجود miR-9،miR 21 ،miR-125b ، miR-155 در میکرووزیکل های مشتق از سلولهای متاستاتیک سرطان پستان (MDA-MB231) و اثر آنها بر القائ خواص تهاجمی در رده سلولی غیرمهاجم سرطان پستاندکتری - PhD1395/11/031397/02/11استاد مشاور
23بهینه سازی روشهای کروماتوگرافی در فرآیند تولید اریتروپوئتین نوترکیبدکتری - PhD1394/06/021399/05/30استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1بیوانفورماتیک کاربردی1393

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه