سنجش فعالیت اپسونوفاگوسیتوز آنتی بادی های پنوموکوکال با استفاده از فلوسایتومتری مالتیپلکس

Evaluation activity of opsonopaghocytosis Pneumococcal Antibodies by multiplex flowcytometry


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1781
عنوان فارسي طرح سنجش فعالیت اپسونوفاگوسیتوز آنتی بادی های پنوموکوکال با استفاده از فلوسایتومتری مالتیپلکس
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سهیلا اژدریهمکار
دلارام درودهمکار
کوروش پاجائیهمکار
سید بهزاد هندیهمکار
بهارک خوش خلق سیماهمکار
سعید رضا پاکزادهمکار
گلشید جاودانی شاهدینمجری اصلی