تاثیر تغییرات آب و هوایی بر پراکنش آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس در ایران

Impact of climate changes on the distribution of Aedes aegypti and Aedes albopictus in Iran


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1632
عنوان فارسي طرح تاثیر تغییرات آب و هوایی بر پراکنش آئدس اجیپتی و آئدس آلبوپیکتوس در ایران
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
مصطفی صالحی وزیریهمکار
مهدی فضلعلی پورهمکار
احمدعلی عنایتیهمکار
محمد مهدی گویاهمکار
سمانه صلحجوهمکار
احسان مصطفویمجری اصلی