تهیه و ارزیابی تاثیر نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا به همراه آگونیست های TLR2, TLR 7/8 بعنوان واکسن درمانی علیه لیشمانیا ماژور در موش BALB/c

Preparation and evaluation of PLGA nanoparticles consisting of soluble Leishmania antigens and TLR2, TLR 7/8 agonists as therapeutic vaccine against Leishmania major in BALB/c mice


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1517
عنوان فارسي طرح تهیه و ارزیابی تاثیر نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیا به همراه آگونیست های TLR2, TLR 7/8 بعنوان واکسن درمانی علیه لیشمانیا ماژور در موش BALB/c
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سهیلا اژدریمجری اصلی
ریحانه ورشوچیانهمکار
فرهاد ریاضی رادهمکار
علی نجفی دستنائیهمکار
فریبرز بهرامیهمکار
عسل کاتبیهمکار