بررسی شیوع عوامل ایجاد کننده آندوکاردیت کشت منفی در دریچه های قلبی جراحی شده (تعویض شده) بیماران بستری در بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی تهران در بین سال های 1391 الی 1395

Evaluation of frequency of Culture Negative Endocarditis agents in exchanged heart valves in Shahid Rajaei’s cardiology hospital during the 2012- 2016.


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1361
عنوان فارسي طرح بررسی شیوع عوامل ایجاد کننده آندوکاردیت کشت منفی در دریچه های قلبی جراحی شده (تعویض شده) بیماران بستری در بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی تهران در بین سال های 1391 الی 1395
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویهمکار
صابر اسمعیلیهمکار
مهدی روحانیمجری اصلی
ارمغان سلطانی شیرازیهمکار