طراحی مدل مناسب مدیریت بیماری های واگیر در مواقع غیرعادی (اپیدمی) در استانهای مختلف کشور

-


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1326
عنوان فارسي طرح طراحی مدل مناسب مدیریت بیماری های واگیر در مواقع غیرعادی (اپیدمی) در استانهای مختلف کشور
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح تحقیقات نظام سلامت (HSR)
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 10

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
محمدرضا سیاوشیمجری اصلی
احسان مصطفویهمکار