طراحی کیت Immuno-capture ELISA برای سنجش محتوای گلیکوپروتئینی واکسن هاری

Designing of Immuno-capture ELISA kit for measurement of G glycoprotein of rabies vaccine


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1255
عنوان فارسي طرح طراحی کیت Immuno-capture ELISA برای سنجش محتوای گلیکوپروتئینی واکسن هاری
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
فرزانه شیخ الاسلامیمجری اصلی
نادر حویزیهمکار
سعید جدیری اسلامیهمکار
علی مرادی جوشقانهمکار
نرگس میاندهیهمکار
فرزانه احمدنژادهمکار
احسان مصطفویهمکار
جواد واعظهمکار