بررسی میزان آلودگی کنه های سخت (ixodidae) و کنه‌های نرم (Argasidae) دامهای شهرستان خرم آباد به ویروس تب خونریزی‌دهنده کریمه- کنگو (CCHF)

-


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1217
عنوان فارسي طرح بررسی میزان آلودگی کنه های سخت (ixodidae) و کنه‌های نرم (Argasidae) دامهای شهرستان خرم آباد به ویروس تب خونریزی‌دهنده کریمه- کنگو (CCHF)
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 20

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
صادق چینی کارمجری دوم
احسان مصطفویهمکار
مریم مرادیهمکار
سحر خاکی فیروزهمکار