طراحی نظام مراقبت سندرومیک و اتصال آن به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران

؟؟


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1215
عنوان فارسي طرح طراحی نظام مراقبت سندرومیک و اتصال آن به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح تحقیقات نظام سلامت (HSR)
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 14

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی
حسن اسدیهمکار