بررسی ایمنی‌زایی جزء سیاه سرفه واکسن DTP

-


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1191
عنوان فارسي طرح بررسی ایمنی‌زایی جزء سیاه سرفه واکسن DTP
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 18

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سید فضل اله موسویمجری اصلی
سید محسن زهراییهمکار
فرشته شاهچراغیهمکار
بهاره شقاقیهمکار
احسان مصطفویهمکار