راهبری مطالعه کشوری مقاومت دارویی به سل در جمهوری اسلامی ایران

؟؟


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1180
عنوان فارسي طرح راهبری مطالعه کشوری مقاومت دارویی به سل در جمهوری اسلامی ایران
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی
صابر اسمعیلیهمکار