ارزیابی و تهیه پروتکل کشوری انجام تست HIV بر روی بیماران مثبت از نظر سل

؟؟


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1179
عنوان فارسي طرح ارزیابی و تهیه پروتکل کشوری انجام تست HIV بر روی بیماران مثبت از نظر سل
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح تحقیقات نظام سلامت (HSR)
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی