بررسی حساسیت دارویی ویروس HIV-1 در افراد آلوده تهرانی به این ویروس قبل شروع درمان به روش ژنوتایپینگ و فنوتایپینگ در طی سالهای 1388-1389

Evaluation of drug suseptibility in drug naïve HIV-1 positive patients who live in Tehran by phenotyping and genotiping method in 2010


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1161
عنوان فارسي طرح بررسی حساسیت دارویی ویروس HIV-1 در افراد آلوده تهرانی به این ویروس قبل شروع درمان به روش ژنوتایپینگ و فنوتایپینگ در طی سالهای 1388-1389
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
کیهان آزادمنشمجری اصلی
محمدرضا آقاصادقیهمکار
آرش رضا معمارنژادیانهمکار
احسان مصطفویهمکار
محمد مهدی گویاهمکار
فاطمه جهانبخش سفیدیهمکار