پراکنش جغرافیایی و تنوع زیستی کنه های ایگزودیده و تعیین آلودگی آنها به ویروس CCHF با روش RT-PCR در شهرستان مرودشت استان فارس

-


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1147
عنوان فارسي طرح پراکنش جغرافیایی و تنوع زیستی کنه های ایگزودیده و تعیین آلودگی آنها به ویروس CCHF با روش RT-PCR در شهرستان مرودشت استان فارس
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
صادق چینی کارمجری دوم
مریم مرادیهمکار
سحر خاکی فیروزهمکار