بررسی میزان آلودگی کنه های سخت ( ixodidae ) و کنه های نرم ( Argasida ) دامهای شهرستانهای الشتر و الیگودرز استان لرستان به ویروس تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو ( CCHF )

؟؟


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1145
عنوان فارسي طرح بررسی میزان آلودگی کنه های سخت ( ixodidae ) و کنه های نرم ( Argasida ) دامهای شهرستانهای الشتر و الیگودرز استان لرستان به ویروس تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو ( CCHF )
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
صادق چینی کارمجری اصلی
احسان مصطفویهمکار
سحر خاکی فیروزهمکار