بررسی پراکندگی کنه های ناقل CCHF (تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو) با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تعیین آلودگی آنها به ویروس با متد RT_PCR در برخی از اقلیم های مختلف کشور طی سالهای 1393-1392

Geographical distribution of CCHF vector ticks using GIS method and detection of their infection to Crimean–Congo Hemorrhagic Fever virus using RT-PCR method in the many of different climates of Iran during 2013-2014


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1141
عنوان فارسي طرح بررسی پراکندگی کنه های ناقل CCHF (تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو) با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تعیین آلودگی آنها به ویروس با متد RT_PCR در برخی از اقلیم های مختلف کشور طی سالهای 1393-1392
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
صادق چینی کارمجری اصلی
سحر خاکی فیروزهمکار