ترسیم نقشه تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران در پایگاه استنادی علوم با استفاده از شاخص های علم سنجی و مقایسه این انستیتو با مراکز تحقیقاتی منتخب داخل و خارج از کشور در دوره زمانی 2008-2012

Mapping the scientific publications of Pasteur Institute of Iran in Web of Science Database according to Scientometric indicators, comparing with selected national and global research institutions in 2008-2012


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1122
عنوان فارسي طرح ترسیم نقشه تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران در پایگاه استنادی علوم با استفاده از شاخص های علم سنجی و مقایسه این انستیتو با مراکز تحقیقاتی منتخب داخل و خارج از کشور در دوره زمانی 2008-2012
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح تحقیقات نظام سلامت (HSR)
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 8

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی
مهشید صفاریهمکار