مدل سازی مکانی (GIS) بیماری های غیرواگیر در کشور

؟؟


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1058
عنوان فارسي طرح مدل سازی مکانی (GIS) بیماری های غیرواگیر در کشور
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح تحقیقات نظام سلامت (HSR)
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی