پایش بیماری سل در پرسنل بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

-


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1055
عنوان فارسي طرح پایش بیماری سل در پرسنل بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی
سعید بوذریهمکار
احمدرضا بهرمندهمکار
عبدالرزاق هاشمی شهرکیهمکار
فرهاد یغمائیهمکار
مهناز سیفیهمکار
سید داور سیادتهمکار