بررسی رفتارهای پرخطر در افراد تغییر جنسیت داده، یک مطالعه کیفی

؟؟


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1053
عنوان فارسي طرح بررسی رفتارهای پرخطر در افراد تغییر جنسیت داده، یک مطالعه کیفی
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح غیرعفونی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی